15% van hoogopgeleide vrouwen heeft spijt van partnerkeuze

Geschatte tijd om tekst te lezen:5 minu(u)t(en)

Zij advocaat, hij garagehouder Vrouwen nemen steeds vaker zelf de touwtjes in handen, kiezen bewust voor een lat-relatie of blijven single. Ze zijn eindelijk baas in eigen buik, mogen studeren, werken of thuisblijven, kinderen krijgen zonder te trouwen, trouwen zonder kinderen te krijgen. En er is meer. Steeds meer vrouwen zijn hooggeschoold, soms zelfs hoger dan hun partners.

Terwijl vroeger de man gemiddeld heel wat meer jaren op de schoolbanken doorbracht dan zijn vrouw of partner, zien we tegenwoordig het aantal geschoolde vrouwen ieder jaar toenemen. Uit een onderzoek van het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen blijkt dat in 1976 in Vlaanderen nog maar 11,9 procent hooggeschoolde mannen getrouwd waren met een hoog opgeleide vrouw. Een gelijkaardig onderzoek in Vlaan-deren op het einde van de jaren ’90 wijst uit dat dat aantal al is opgelopen tot 28,6 procent. Bovendien heeft ook al 28,5 procent van de vrouwen een hogere opleiding gevolgd, terwijl dat in 1976 nog maar 7 procent was.

Nederlandse hoogopgeleide vrouwen noemen gebrek aan steun in hun carrière als een van de redenen voor spijt van hun partnerkeuze.

Volgens onderzoek van loopbaanadviesbureau SheConsult onder zeshonderd Nederlandse hoogopgeleide vrouwen in de leeftijdscategorie 40 t/m 60 jaar heeft ruim 15 procent spijt van de partnerkeuze. Vertaald naar alle hoogopgeleide Nederlandse vrouwen in deze leeftijdscategorie, zou het gaat om zo’n 120.000 ontevreden vrouwen.

Uit het onderzoek blijkt de ontevredenheid over de partnerkeuze onder andere te komen doordat de partner te weinig participeert in de zorgtaken, te weinig ondersteunend is in de carrière van de vrouw, haar te weinig stimuleert en inspireert om een eigen carrière te hebben, en te veel met zijn/haar eigen carrière bezig is.

Ook werd genoemd dat de partner het zelfvertrouwen van de vrouw ondermijnt. Volgens de onderzoek schetst dit een beeld van ‘partners die eigenlijk blij zijn als hun vrouw geen carrière maakt, en die de carrière van de vrouw niet zullen ondersteunen, of zelfs ontmoedigen’.

Vrouwen noemen gebrek aan steun in hun carrière als reden voor spijt van hun partnerkeuze. Eerder onderzoek wijst erop dat vrouwen met evenveel ambitie als mannen beginnen aan hun loopbaan. In het onderzoek van SheConsult geeft ruim 65 procent van de vrouwen aan toentertijd ambitieus tot zeer ambitieus geweest te zijn. Die ambitie is in de loop der tijd echter afgenomen.

Uit eerder onderzoek weten we dat vrouwen met een hoge opleiding (hbo en wo) hun loopbaan starten met evenveel ambitie als mannen. In dit huidige onderzoek van SheConsult geeft ruim 65% van de vrouwen aan toentertijd ambitieus tot zeer ambitieus geweest te zijn. Naarmate de tijd vordert neemt de ambitie af. Van de vrouwen die na hun afstuderen zeer ambitieus waren (30%) geeft 42% aan dat hun ambitie is teruggelopen. De sterkste daling van de ambitie zien we bij dertigers. Dat is het moment waarop de reality-check plaatsvindt. Dan vragen vrouwen zich af of ze wel succesvol zijn, of het wel gaat lukken met die carrière en of ze de offers die nodig zijn wel willen brengen.

39 procent van de geënquêteerden geeft aan spijt te hebben van werkkeuze. Ze geven bijvoorbeeld aan dat ze toch een bepaalde uitdaging hadden moeten aangaan, of toch eerder moeten switchen van werkgever, of toch niet parttime zijn gaan werken. Ruim 20 procent heeft daarnaast spijt van de verdeling van de zorgtaken. Een meerderheid van 54 procent geeft aan dat ze graag wat aan hun onzekerheid hadden gedaan toen ze nog jong waren. Zo’n 30 procent geeft aan dat ze meer hadden willen weten over masculiene spelregels, strategisch opereren, profileren en onderhandelen.

Dat mannen niet omkunnen met slimme vrouwen, het is een hardnekkig vooroordeel in datingland vindt nochtans Rika Ponnet. Wie de statistieken raadpleegt, of simpelweg even rondom zich kijkt, stelt vast dat het merendeel van de hooggeschoolde vrouwen een partner heeft die er duidelijk dus geen probleem mee had dat zij lang gestudeerd heeft. Uiteraard zijn er mannen die het intimiderend vinden, een vrouw met diploma’s en een goed inkomen, maar het merendeel ziet het echt niet zo, dat merkt ze dagelijks in haar praktijk.

Vaker bij vrouwen evenwel ervaart ze een negatieve houding tegenover lager geschoolde mannen. Het argument dat dan gebruikt wordt is ‘mannen kunnen daar niet mee om’, terwijl ze werkelijk willen zeggen ‘ik zie het niet zitten met een lager geschoolde man’. Dat heeft uiteraard zijn geschiedenis. Lang was de economische factor een erg bepalend element in de partnerkeuze van vrouwen. Vandaag kan dat nochtans anders en toch is een groep, ondanks de financiële autonomie, niet in staat om dat partnerbeeld te verruimen.

Vaak heeft men dan als vrouw de neiging het aspect autonomie, zelfredzaamheid…heel sterk in de verf te zetten. De boodschap is meestal duidelijk: ik heb niemand nodig en wie bij mij mag aantreden, zal heel wat in zijn mars mogen hebben. Logisch dat een man dan al op voorhand de handdoek in de ring gooit en zijn kansen waagt bij een makkelijker in te nemen ‘burcht’.

Psychotherapeut Alfons Vansteenwegen oordeelt hierover alsvolgt : Het is heel moeilijk geworden om met twee voluit carrière te maken. Een van de twee moet vaak een stap terugzetten. Tot tien jaar geleden was dat bijna altijd de vrouw. Gelukkig zijn we nu al zover gekomen dat ook mannen de eer aan hun vrouw laten om een carrière uit te bouwen. Bovendien wordt de intelligentie van iemand niet altijd bepaald door zijn opleiding of beroep. Als een man bepaalde gaven of talenten heeft en interessant genoeg is voor zijn partner, dan ziet hij geen reden waarom daar geen perfecte relatie uit kan groeien. Gelijkwaardige interesses en intellectuele capaciteiten vormen een belangrijk uitgangspunt voor het tot stand komen van een relatie.

Er is een duidelijk verband met het verder afzwakken van de traditionele rolpatronen. De functies van mannen en vrouwen groeien naar elkaar toe, en daar zijn heel wat voordelen aan verbonden. Beide seksen kunnen zich ontplooien, zowel door een loopbaan uit te bouwen als door hun taak op te nemen in het gezin. Omdat er zoveel meer mogelijk is, wordt het wel nodig om een en ander onderling goed af te stemmen en te bespreken.

Vreneli Stadelmaier van het boek Yes She’s Smart, Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid: “We zien dat we als maatschappij nog zeer vastzitten in een de cultuur waarin de rollen van mannen en vrouwen eigenlijk al voorgedefinieerd zijn. Maar dat is gebaseerd op vroeger. Nu studeren er meer vrouwen af en met betere cijfers, maar de gevolgen van die nieuwe balans tussen mannen en vrouwen, zie je nog niet terug op de werkvloer en in de toppen van organisaties. Ik hoop dat mijn dochters en die andere dochters van Nederland wèl het verschil gaan maken. We moeten de nieuwe generatie voorbereiden zodat vrouwen het ook in hun loopbaan beter doorstromen naar de top, en dat het zowel voor vrouwen als mannen mogelijk is carrière en een gezin te combineren.”

Bronnen

https://www.dewolven.com/pers/120-000-hoogopgeleide-vrouwen-spijt-partnerkeuze/

https://www.intermediair.nl/carriere/werk-en-leven/werk-prive-balans/

http://www.duetrelatiebemiddeling.be/blog/mannen_kunnen_niet_om_met_hoog_opgeleide_vrouwen%3F

http://www.goedgevoel.be/happy-spring/hoe-belangrijk-is-het-studieniveau-van-je-partner~aa012771

https://www.parship.be/advies/bijzondere-situaties/slimme-dames-zorgzame-heren.htm

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

Ook interessant om te lezen!

Share