Moeders leren hun dochters om hun lichaam te haten

Geschatte tijd om tekst te lezen:2 minu(u)t(en)

Volgens de Amerikaanse psychologe Renee Engeln wordt het negatief lichaamsbeeld van veel jonge meisjes niet enkel veroorzaakt door onrealistische foto’s in modebladen en op sociale media. Ook hun moeders spelen een grote rol.

Renee Engeln, die als psychologe en onderzoekster aan Northwestern University werkt, heeft zich gespecialiseerd in onderzoek naar het lichaamsbeeld van vrouwen en in haar nieuwe boek Beauty Sick heeft ze het uitgebreid over de ontnuchterende bevindingen van haar onderzoeksteam:

Jonge meisjes zijn op zeer jonge leeftijd met hun ideale lichaam bezig. Eén onderzoek suggereerde dat 34% van alle vijfjarigen af en toe minder eet om niet dik te worden en 28% van deze meisjes willen dat hun lichaam lijkt op dat van vrouwen in films en op televisie.
40% van alle meisjes tussen vijf en negen jaar oud willen dan weer dunner zijn.
Bij adolescenten zijn de cijfers nog zorgwekkender. Maar liefst 90% kan zonder moeite een lichaamsdeel aanduiden waar ze ontevreden over zijn.


Hoewel de graatmagere modellen en beroemdheden die de (sociale) media beheersen een grote invloed op jonge meisjes uitoefenen en ertoe leiden dat zij zich spiegelen aan een onrealistisch schoonheidsideaal, speelt er volgens de Amerikaanse psychologe nog een belangrijke factor mee die ervoor zorgt dat meisjes ontevreden zijn over zichzelf: hun moeders. Want moeders vergeten vaak dat hun gepraat over “diëten, afvallen en opletten voor de lijn” ook hun dochters bereikt én beïnvloedt.

Zo ontdekte het onderzoeksteam van Renee Engeln dat jonge meisjes die geloofden dat hun moeders ontevreden zijn over hun lichaam veel meer kans maakten om zelf ook een negatief lichaamsbeeld te ontwikkelen. Dit werd bevestigd door een ander Amerikaans onderzoek dat uitwees dat jonge meisjes jonger dan elf jaar oud vaker zelf aan het diëten gingen als hun moeder zelf ook dieette.

Maar de boodschap van de Amerikaanse psychologe is niet enkel negatief. Moeders kunnen er immers ook voor zorgen dat hun dochters een positief lichaamsbeeld met zich meedragen. Daarom raadt ze moeders aan om hun eigen negatieve gedachten niet zomaar in de aanwezigheid van jonge meisjes rond te spuien en hen te helpen om te focussen op zaken die belangrijker zijn dan het uiterlijk: hun karaktereigenschappen en hun talenten.

Bronnen

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170511_02876475

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

Ook interessant om te lezen!