Vluchteling en homoseksueel: ‘Onveilig om open te zijn over seksuele oriëntatie’

Geschatte tijd om tekst te lezen:5 minu(u)t(en)

De eerste keer is bij de IND. ‘Ik huilde en zei tegen ze: “Het is moeilijk, ik ben er nog nooit officieel voor uitgekomen dat ik gay ben”.’ In een volgend gehoor vragen ze aan de Iraanse Amirpds hoe het voelde toen hij voor het eerst een man kuste. ‘Wat kan ik zeggen? It was awesome, of course.’

Drie interviews bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en in totaal vijftien maanden om ‘te bewijzen dat ik homoseksueel ben’. Maar Amirpds* heeft goed nieuws, vertelt hij als hij langs komt bij Movisie. ‘Ik heb zojuist te horen gekregen dat ik een verblijfsvergunning krijg.’

Kledingstijl en kleuren

De Iraanse vluchteling is een van de zeven LHBT-vluchtelingen en -asielzoekers die Movisie heeft gesproken voor een verkennend onderzoek naar de ondersteuning en acceptatie van deze groep nieuwkomers. Deze verkenning maakt deel uit van het Europese Epsilon-project. Uit de diepte-interviews evenals het literatuuronderzoek en de twee focusgesprekken met professionals en vrijwilligers komt het beeld naar voren dat de vluchtelingen het als onveilig ervaren om bij de IND hun LHBT-gevoelens toe te geven.

Een LHBT-asielzoeker krijgt niet per definitie een verblijfsvergunning, de IND bekijkt elke casus individueel. In principe worden twee gesprekken gevoerd, waarbij het tweede – het ‘nader gehoor’ – over de redenen van de asielaanvraag gaat.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

Meer aandacht voor seksuele diversiteit in Vlaamse woonzorgcentra

Geschatte tijd om tekst te lezen:2 minu(u)t(en)


Er zijn naar benadering 200.000 oudere holebi’s en transgenders in België. Een deel van hen woont in één van de 78.000 woongelegenheden in woonzorgcentra die Vlaanderen telt. Vastgesteld wordt dat er in de ouderenzorg nog vaak weinig aandacht bestaat voor de eigenheid van oudere holebi’s en transgenders. De studiedag ‘Tachtig tinten’ die morgen wordt georganiseerd en de bijhorende projectoproep zijn een belangrijke aanzet om de vaak onbedoelde houding te keren.

Open dialoog
De Vlaamse overheid organiseert op vraag van minister Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een studiedag over genderidentiteit en seksuele diversiteit in woonzorgcentra. Met de studiedag wil hij bestuurders, directies, middenkader, kwaliteitscoördinatoren en diversiteitsmedewerkers van woonzorgcentra en assistentiewoningen meer bewust  maken van en referentiekaders aanreiken over de specifieke behoeften van oudere holebi- en transgenderpersonen.

De studiedag heeft als doel in alle openheid een dialoog te voeren over de noden van oudere holebi’s en transgenderpersonen en hoe op hun behoeften een gepast antwoord te bieden. Met de inhoudelijke input van de studiedag verwerven de deelnemers inzichten om na te gaan in hoeverre hun zorg- en ondersteuningsaanbod aansluit bij deze doelgroep.
Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

Een tiende studenten overwoog reeds zelfdoding

Geschatte tijd om tekst te lezen:5 minu(u)t(en)

Een op de tien studenten denkt tijdens zijn of haar studentenjaren ooit aan zelfdoding. Dat blijkt uit een onderzoek van een professor Psychiatrie van de KULeuven bij de studenten van zijn eigen universiteit.

Vooral jongeren die weinig of geen vrienden hebben onder hun medestudenten lopen een groot risico. In januari zijn het alweer examens en dat betekent voor veel studenten een periode vol stress voor studenten aan hogescholen en universiteiten.

Los van de examens kampen jongeren tussen 18 en 24 jaar het meest van alle leeftijdsgroepen met psychische problemen. Dat ondervond ook professor Psychiatrie aan de KULeuven Ronny Bruffaerts.

Hij deed een studie bij zijn studenten. En wat blijkt? Een op de tien dacht tijdens zijn studies weleens aan zelfdoding. Dat heeft niet alleen te maken met de grote hoeveelheden leerstof die studenten moeten verwerken, ook sociale isolatie is een grote boosdoener. Studenten die er niet bij horen of die geïsoleerd geraken van hun medestudenten hebben zelfs 2,5 keer meer kan op suïcidaal gedrag.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

Kunnen homomannen zich aangetrokken voelen tot vrouwen?

Geschatte tijd om tekst te lezen:2 minu(u)t(en)

gay-couple

Vele mensen denken over seksuele geaardheid in termen van slechts drie verschillende categorieën: hetero, bi, en homo. Degenen die zo hierover denken verwachten dat iedereen netjes past in een van deze drie categorieën. dozen.
Daarentegen hebben anderen aangevoerd dat seksuele geaardheid  veel complexer is en is het best bekeken wordt langs een continuüm. Het idee dat seksuele voorkeur een continuüm is niet nieuw en, in feite, kan naar Alfred Kinsey worden verwezen. Zijn klassieke Kinsey Schaal bestond uit zeven graden van heteroseksualiteit en homoseksualiteit:
0 – Uitsluitend heteroseksueel
1 – Overwegend heteroseksueel, slechts incidenteel homoseksueel
2 – Overwegend heteroseksueel, maar meer dan incidenteel homoseksueel
3 – Even heteroseksueel en homoseksueel
4 – Overwegend homoseksueel, maar meer dan incidenteel heteroseksueel
5 – Overwegend homoseksueel, slechts incidenteel heteroseksueel
6 – Exclusief homoseksueel

De geldigheid van de Kinsey Schaal is in twijfel getrokken door sommigen.

Een mogelijkheid is natuurlijk dat deze mannen inderdaad zich meer seksueel aangetrokken tot vrouwen dan mannen die exclusieve homo’ zijn. Een andere verklaring is , echter, dat deze mannen het gewoon zijn niet bereid toe te geven dat ze volledig homo’s zijn en denken dat het misschien  meer sociaal aanvaardbaar is om biseksuele gevoelens te melden.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

“Lesbiennes kunnen liefde en seks moeilijk scheiden”

Geschatte tijd om tekst te lezen:2 minu(u)t(en)

MinhagYerushalayim3909
Huwelijken tussen lesbiennes stranden vaker dan die van homo- en heterostellen. Hoe dat komt? Het heeft met seks te maken.
“Lesbiennes kunnen liefde en seks niet zo goed scheiden als homo’s”, vertelt Gert Hekman, docent Seks & Gender aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Niet zo moeilijk
Homomannen gaan volgens Hekman veel makkelijker met seks om en in de homogemeenschap is vreemdgaan meer geaccepteerd dan onder lesbiennes. “Zij scheiden dat wel goed. Daardoor is er ook minder jaloezie.” Daarnaast hebben homomannen ook meer seks. “Ze zitten veel meer in een cultuur van seks. Er is ook van alles voor ze: darkrooms, cruiseplekken, Grindr, noem maar op. Lesbiennes hebben veel minder op dat terrein”, aldus Hekman.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

Hebben homomannen een grotere penis dan heteromannen?

Geschatte tijd om tekst te lezen:2 minu(u)t(en)

Hoewel onderzoek suggereert dat er een kern van waarheid in dit idee zou kunnen zitten, moet je het toch met een korreltje zout nemen, want het is onduidelijk hoe betrouwbaar de bevindingen zijn.
De belangrijkste studie aangehaald als steun voor het idee dat homo’s meer goed bedeeld  zijn dat heteroseksuele mannen werd gepubliceerd in de Archives of Sexual Behavior in 1999. Wat de auteurs van deze studie deden was de gegevens door het  Kinsey Institute verzamelde tussen de jaren 1938 en 1963 te analyseren.

Concreet, ze keken naar de gegevens van 5122 mensen, van wie er 935 werden geclassificeerd als homoseksueel en 4187 werden geclassificeerd als heteroseksuele op basis van hun seksuele gedrag.

Meetgegevens zijn beschikbaar voor zowel slappe en rechte penis lengte en omtrek, evenals eigen geschatte erectie penislengte van mannen. Deelnemers hadden de metingen zelf gedaan en ze mailden deze aan het Instituut.
In alle vijf dimensies hadden homoseksuele mannen significant grotere penissen. Het meest opvallend is dat gemeten erectie lengte voor homo’s 16,4 cm was, in vergelijking met 15,5 cm voor hetero mannen. Gemeten rechtop omtrek was 12,57 cm voor homoseksuele mannen, in vergelijking met 12,19 cm voor hetero mannen.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

Lesbiennes hebben de meeste orgasmes

Geschatte tijd om tekst te lezen:2 minu(u)t(en)
Copyright Het Parool

Copyright Het Parool

Bijna driehonderd vrouwen van rond de dertig die relaties van gemiddeld vier jaar of meer hadden met een man of vrouw werkten mee aan het onderzoek

Lesbische vrouwen hebben vaker een orgasme tijdens seks met een partner dan heteroseksuele vrouwen. Dat blijkt uit een onderzoek van het AMC.a

De verklaringen voor het opmerkelijke verschil zijn divers. Zo worden lesbische vrouwen door hun partner vaker clitoraal gestimuleerd dan heteroseksuele vrouwen. Clitorale stimulatie leidt vaker tot een hoogtepunt dan vaginale stimulatie met de penis.

Daarnaast duren vrijpartijen tussen vrouw en vrouw gemiddeld langer dan vrijpartijen tussen man en vrouw: 55 minuten versus 35 minuten.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

Hoe denken Amerikanen momenteel over homoseksualiteit?

Geschatte tijd om tekst te lezen:1 minu(u)t(en)

static1.squarespace.com

“Ik roep de bevolking van de Verenigde Staten op om vooroordelen waar ze bestaan volledig op te heffen en  om de grote diversiteit van het Amerikaanse volk te vieren”. – Proclamatie door het Amerikaanse president Barack Obama afgegeven 31 mei 2016

Elk jaar dat hij in functie is geweest, heeft de Amerikaanse president Barack Obama tijdens zijn presidentiële verklaringen verklaard open te staan t.o.v. lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender  zijn.  (LGBT)

Naar aanleiding van de Gay parade deed Justin Lehmiller onderzoek naar de houding van de Amerikanen hieromtrent Bekijk de infographic hieronder voor de data.

63% van de Amerikanen vindt dat homoseksualiteit geaccepteerd moet worden,  28% vindt dat het ontmoedigd moet worden,  55% is voor hetzelfde geslacht huwelijken en 37% is tegen hetzelfde geslacht huwelijken.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

Waarom vrouwen met elkaar naar bed willen

Geschatte tijd om tekst te lezen:5 minu(u)t(en)

Vrouwen zijn vaak ‘seksueel flexibel’, zo bleek al uit voorgaand onderzoek. Dat wil zeggen dat dames meer interesse twee-vrouwenhebben in een seksueel avontuurtje met iemand van hetzelfde geslacht dan mannen, ook als ze heteroseksueel zijn. Het wetenschappelijk magazine Biological Reviews geeft nu ook een mogelijke biologische verklaring voor dit fenomeen.

Veel heteroseksuele vrouwen zijn een tikje bi-curious oftewel bi-schierig, wat betekent dat ze wel eens graag experimenteren met iemand van hetzelfde geslacht. Volgens een grootschalige enquête van het Amerikaanse Centers for Disease Control is de kans bij vrouwen tot drie keer groter dat ze met een geslachtsgenote in bed belanden, in vergelijking met mannen. Dat vrouwen seksueel ‘flexibeler’ zijn werd al eerder geconcludeerd, en ook de hypothese dat geen enkele vrouw 100% hetero zou zijn werd al meermaals geopperd.

De meeste vrouwen zijn helemaal niet heteroseksueel, ze zijn of lesbisch of biseksueel. Dat beweert althans dokter Gerulf Rieger van de University of Essex. Zijn onderzoeksteam ontdekte dat maar liefst 82% van alle vrouwelijke proefpersonen zich seksueel aangetrokken voelt tot zowel mannen als vrouwen.

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

LHBT-monitor lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender.

Geschatte tijd om tekst te lezen:2 minu(u)t(en)

Het opzetten van deze monitor is mogelijk geworden doordat de laatste jaren steeds vaker in bevolkingsonderzoekmagazine-840392_960_720 vragen over seksuele oriëntatie worden opgenomen. De positie en ervaringen van LHBT personen kunnen hierdoor goed worden vergeleken met heteroseksuele personen. Ook kan worden gevolgd waar verschillen blijven bestaan en waar verbetering nodig is. Transgender personen blijven in deze monitor nog grotendeels buiten beeld, vanwege het ontbreken van onderzoeksgegevens uit bevolkingsonderzoek.

Uit de LHBT-monitor blijkt dat de Nederlandse bevolking nog steeds tot de meest positief gestemde landen in Europa behoort. Het aandeel met een uitgesproken negatieve houding neemt af. Echter, met zichtbare intimiteit tussen mensen van dezelfde sekse hebben meer mensen moeite. Ouderen, religieuze mensen en etnische minderheden, blijven negatiever denken over homoseksualiteit, al wordt dat aandeel ook bij hen kleiner. De acceptatie van transgender personen blijft zorgelijk.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

1 2 3