Wat helpt tegen liefdesverdriet?

Geschatte tijd om tekst te lezen:4 minu(u)t(en)

Liefdesverdriet doet pijn. Het voelt alsof de grond onder je wegzakt. Alsof je hart wordt gestoken door honderd messen. Je voelt je leeg, machteloos, futloos en waardeloos. Het is een intense pijn die je niet kunt sussen met een paracetamol. Het beheerst je leven, ieder moment.

Eén troost: Tijd is je beste vriend. Liefdesverdriet slijt. Je hebt tijd nodig om je liefdesverdriet te verwerken.

Toch zijn er dingen die je kunt doen om de pijn snel te verminderen. Om je leven (geheel tegen je gevoel in) de juiste kant op te begeleiden. Het is moeilijk, alsof je afkickt van een heftige verslaving, maar het is mogelijk. Deze vier praktische tips helpen je je liefdesverdriet snel te verminderen.

Liefdesverdriet is een zware last om dragen, maar volgens een nieuwe studie bestaat er een manier om je beter te voelen in die moeilijke periode. Als je iets doet, eender wat, waarvan je denkt dat het zal helpen, is de kans groot dat het dat ook effectief doet.

Psychologen verbonden aan de Universiteit van Colorado Boulder testten deze theorie op veertig vrijwilligers die op dat moment een relatiebreuk verwerkten. Ze moesten twee foto’s meebrengen: één van hun ex, één van een gewone vriend of vriendin. Elke deelnemer kreeg een MRI terwijl ze de foto’s bekeken, daarna kregen ze een pijnlijke warmteprikkel. Uit de scans bleek dat de foto van de ex en de pijnprikkel gelijkaardige gebieden in de hersenen activeerden. De emotionele pijn was dus meetbaar en vergelijkbaar met fysieke pijn, aldus de onderzoekers.

In het tweede deel van de studie kregen de deelnemers een neusspray. De ene helft kreeg te horen dat het een antidepressivum was dat emotionele pijn kon verlichten, de andere helft kreeg de waarheid verteld, dat de spray een gewone neusspray was. Toch bleek uit de MRI’s van de proefpersonen die dachten dat ze een middel tegen hartepijn hadden gesnoven, dat er minder activiteit was in de hersengebieden die met afwijzing en verdriet geassocieerd worden. De activiteit verhoogde wel in de gebieden die pijn verwerken en  ‘vrolijke’ stofjes zoals dopamine aanmaken.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

Rouwen na echtscheiding moet

Geschatte tijd om tekst te lezen:5 minu(u)t(en)

Mannen verdrinken vaak hun verdriet en vrouwen gaan met dozen tissues en lange gesprekken in de weer. Mannen zijn vaak veel sneller over een scheiding heen dan vrouwen, schrijft dr Jill P. Weber Ph.D..op Psychology Today.

Maar dat is buitenkant, want zij stoppen de narigheid weg en willen z.s.m. weer over tot de orde van de dag. Bijvoorbeeld door heel snel weer een relatie te beginnen die erg lijkt op die waar net een eind aan kwam. Oftewel: mannen verwerken het niet echt en leren er ook niet van.

Vrouwen voelen vaak veel meer van de scheiding, ook als ze zelf de knoop doorhakten en zelfs als de slechte herinneringen de boventoon voeren. En dat is goed, aldus Dr. Weber. Je hebt lang veel gedeeld met iemand om wie je veel gaf en die is nu uit je leven verdwenen.

“Rouw is een natuurlijk en essentiëel onderdeel van het loslaten van een partner. Als we onszelf niet toestaan de pijn te voelen vanwege de afwezigheid van de persoon die we liefhadden, dan ontkennen we, negeren we, ja onderdrukken we de ware gevoelens. Dat geeft geestelijke schade.”

Rouwverwerking is de manier waarop iemand na een ingrijpende verdrietige ervaring tot rust probeert te komen. Dit proces kan optreden bij bijvoorbeeld het verlies van een baan of een geliefde. En dus ook tijdens en na een scheiding. Ook bij scheiding moet je een rouwproces doorlopen.

Bij iedere scheiding geldt: zowel bij de verlater (diegene die vertelt dat hij/zij wil scheiden) als bij de verlatene (diegene die gehoord heeft dat de ander wil scheiden) is er sprake van rouw. Verwerken van een scheiding kost tijd, je kunt je machteloos voelen, bitter, verdrietig, apathisch, afgezonderd of juist opgelucht.
Het verlies van de ander en de rouw veranderen het leven van alle betrokkenen ingrijpend.

Volgens psychiater Elisabeth Kübbler-Ross kan er zonder rouw geen nieuw leven worden opgebouwd. Om verder te gaan en opnieuw te kunnen beginnen zal de scheiding eerst een plaats gegeven moeten worden en als een gegeven geaccepteerd moeten worden. Belangrijk is te realiseren dat een rouwproces voor iedereen anders verloopt.

De rouwprocessen bij een scheiding lopen voor de twee partners niet synchroon omdat de verlater vaak al veel langer over de scheiding denkt dan de verlatene. De verlater wordt er pas bij de scheidingsmelding mee geconfronteerd. Ook belangrijk te weten is dat ieder mens een afscheid op een andere manier beleeft. Denk maar eens aan mensen in je omgeving die wellicht in de afgelopen jaren zijn overleden, en hoe de achterblijvers daar mee omgingen. Elk afscheid is persoonlijk en dus uniek.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

App voor liefdesverdriet

Geschatte tijd om tekst te lezen:2 minu(u)t(en)

Liefdesverdriet kent geen genade en lijkt soms uitzichtloos. Gelukkig is er nu een app om je gebroken hart te helpen lijmen. Dat de opbrengt van ‘Break-Up Boss’ gedeeltelijk naar een organisatie gaat die tegen huiselijk geweld strijdt, is alleen maar mooi meegenomen.

Liefdesverdriet kent geen genade en overkomt ons allen minstens 1x in het leven. Sommigen op jonge leeftijd, anderen als ze ouder zijn. Maar dat snijdende gevoel waardoor je het idee hebt dat je hart letterlijk gebroken is, geneest alleen door de tijd en de rede. Er is nu een app om daarbij te helpen. En mooi: de opbrengst gaat gedeeltelijk naar een organisatie die tegen huiselijk geweld strijdt.

‘Break-Up Boss’ (oftewel: de baas worden over je gebroken hart) is een initiatief van schrijfster Zoë Foster Blake in samenwerking met illustratrice Mari Andrew.

Blake omschrijft de app als een zelfhulpboek, maar dan veel makkelijker in gebruik. Je kunt er sms’en in schrijven naar je ex zonder die daadwerkelijk te versturen, er zijn talloze inspirerende quotes in te vinden, peptalks en playlists voor bij een relatiebreuk. Daarnaast is er ook een ‘Feel Wheel’, dat je advies geeft over hoe je moet omgaan met situaties als je ex tegenkomen op een trouwfeest en hem of haar dronken sms’en willen sturen

“Waarom zou een relatiebreuk je leven, je stemming, je dieet, je sociale leven, je slaappatroon en je drinkgewoontes beheersen? Fuck that, tijd om controle over je eigen leven te krijgen. Jij moet de baas over je relatiebreuk worden”, aldus founder Blake.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

Liefdesregulatie helpt liefde sturen

Geschatte tijd om tekst te lezen:3 minu(u)t(en)


De Nederlandse Sandra Langeslag (34), biologisch en cognitief psychologe en docent aan de University of Missouri-St.Louis, ontdekte in 2016 samen met haar Rotterdamse collega Jan van Strien dat, wanneer de liefde weer eens een averij  oploopt, ons brein zelf hulpmiddelen aanbrengt om de problemen op te lossen.
Mensen denken dat verliefd zijn iets oncontroleerbaars is: je bent het of je bent het niet, en daar kan je  niets aan veranderen. Bovendien zijn er allerlei situaties te bedenken waarin mensen verliefd zijn terwijl ze het niet willen zijn, of niet verliefd zijn terwijl ze het wel zouden willen zijn: een onmogelijke liefde, een verboden liefde, een liefde die tegen je wil is afgebroken. Daar valt allemaal niets aan te doen, denken we, dat is een koele wreedheid die we moeten ondergaan.

De onderzoekers wilden nagaan of men toch niet zelf invloed kan uitoefenen op onze gevoelens. In het labo bestudeerden ze daarom de hersengolven van twee groepen: mensen in een vaste relatie en mensen die recent een relatiebreuk achter de rug hadden. Beide groepen lieten ze naar foto’s kijken van hun geliefde of ex-geliefde. Daarbij vroegen ze om consequent aan positieve dingen te denken: eigenschappen van die persoon die ze erg waarderen, de fijne karakteristieken van hun relatie, een positief toekomstbeeld waar die man of vrouw een rol in speelt. Ze keken welk effect dat had op de verliefdheid, en dat bleek positief: het versterkte onmiskenbaar de gevoelens. De proefpersonen bleken méér van hun geliefde of ex-geliefde te gaan houden. Ze lieten ze vervolgens ook het omgekeerde doen: alleen maar aan negatieve dingen denken. En dat bleek ervoor te zorgen dat ze mínder van die geliefde gingen houden.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

Een tiende studenten overwoog reeds zelfdoding

Geschatte tijd om tekst te lezen:5 minu(u)t(en)

Een op de tien studenten denkt tijdens zijn of haar studentenjaren ooit aan zelfdoding. Dat blijkt uit een onderzoek van een professor Psychiatrie van de KULeuven bij de studenten van zijn eigen universiteit.

Vooral jongeren die weinig of geen vrienden hebben onder hun medestudenten lopen een groot risico. In januari zijn het alweer examens en dat betekent voor veel studenten een periode vol stress voor studenten aan hogescholen en universiteiten.

Los van de examens kampen jongeren tussen 18 en 24 jaar het meest van alle leeftijdsgroepen met psychische problemen. Dat ondervond ook professor Psychiatrie aan de KULeuven Ronny Bruffaerts.

Hij deed een studie bij zijn studenten. En wat blijkt? Een op de tien dacht tijdens zijn studies weleens aan zelfdoding. Dat heeft niet alleen te maken met de grote hoeveelheden leerstof die studenten moeten verwerken, ook sociale isolatie is een grote boosdoener. Studenten die er niet bij horen of die geïsoleerd geraken van hun medestudenten hebben zelfs 2,5 keer meer kan op suïcidaal gedrag.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

Afwijzen en afgewezen worden in de liefde

Geschatte tijd om tekst te lezen:7 minu(u)t(en)

sculptuut
Wie een relatie zoekt heeft vele manieren om dat te doen: leuke activiteiten met singles doen, gaan stappen, inschrijven bij datingbureaus, Tinder etc.. Omdat veel mensen het doen, is er ook veel keuze. En keuzes maken betekent ook afwijzen of afgewezen worden. En dat kan pijn doen, vooral wanneer het een aantal keren achter elkaar gebeurt. En dat aantal kan aardig oplopen, terwijl het toch inherent is aan het daten.

Afwijzen of afgewezen worden, het raakt ons op het niveau van onze allerdiepste hechtingsbehoefte: erkenning krijgen, er bij horen, graag gezien worden. Het is ook direct de reden waarom zoveel mensen het zo moeilijk hebben met afwijzen: in de afgewezen ogen van de ander zien we onze eigen angst voor afwijzing. Toch hoort dit bij daten en wijst het altijd op respect voor de ander.

Afgewezen worden op het uiterlijk is voor datende singles dagelijkse kost. Een app als Tinder gaat alleen daarover: een snelle beoordeling op basis van een foto. Wat dit doet met het zelfbeeld van singles, is moeilijk in te schatten, al merk ik het vaak als mensen net iets te lang gebruik hebben gemaakt van datingsites of app’s. Ze schermen zichzelf af, hebben vaak een hard schild rondom zich opgebouwd en worden, omdat ze zelf al zo vaak op hun uiterlijk werden verworpen, zelf erg verwerpend.

Amerikaanse wetenschappers van de universiteiten van Colombia, Michigan en Colorado en het ‘New York State Psychiatric Institute’ stelden zichzelf de volgende vraag: “Hoe vergelijkbaar is de ervaring van sociale afwijzing met die van fysieke pijn?”

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

Gebroken hart syndroom: kan uw hart breken door liefdesverdriet of angst?

Geschatte tijd om tekst te lezen:7 minu(u)t(en)

sed5
We weten nog maar sinds een paar jaar dat er een zeldzame aandoening bestaat die het ‘broken heart syndrome’ heet. Een gesprek met cardioloog Lambert van den Merkhof over sterven aan een zwellend hart.

Ze zeiden het bij de uitvaart van actrice Romy Schneider. Ze fluisterden het na het overlijden van sopraan Maria Callas. Die vrouwen waren niet zomaar doodgegaan. Nee, ze waren gestorven aan een gebroken hart. Want Romy’s zoon was enige maanden daarvoor omgekomen bij een ongeluk. En Maria was door Ari Onassis, de liefde van haar leven, aan de kant gezet voor Jacky, dat meisje van Kennedy. Och, och, toch. Heel de wereld gruwde, zuchtte en zag weer eens de theorie bevestigd dat sterren toch echt net mensen zijn.

Sterven van verdriet. Kan dat?

Ja. Zijn Schneider en Callas gestorven aan een gebroken hart? Nee. Lambert van den Merkhof, cardioloog bij het Scheper Ziekenhuis in Emmen, denkt dat dat niet waarschijnlijk is. Want wie sterft aan een zogeheten ‘broken heart syndrome’, sterft direct. En wel aan een te grote hoeveelheid adrenaline en noradrenaline in het bloed,. Sommige harten kunnen dat niet verdragen.

,,Stel dat er iets ergs gebeurt”, zegt Van den Merkhof. ,,Als je stress krijgt, zullen de hormonen adrenaline en noradrenaline enorm stijgen. Ze zetten het lichaam in een vecht-of vluchtmodus. Elk levend wezen heeft die hormonen om zich in leven te houden. Als jij in een bedreigde situatie komt, moet je heel snel kunnen reageren.’’

Overlevingshormonen

Dus we hebben die overlevingshormonen nodig, maar ze kunnen ons ook fataal worden?
,,Heel soms kan dat. Adrenaline en noradrenaline verhogen je hartslag en je bloeddruk heel snel. Het laat het hart sterker samentrekken zodat de bloedsomloop gestimuleerd wordt. Sommige mensen kunnen niet tegen die enorme stijging van de hormoonspiegel. Bij hen heeft dat tot effect dat dat het hart alleen maar verlamt. Dat het doorschiet, niet meer doet wat het moet doen, waardoor ze overlijden. Echt, acuut neervallen. Je schrikt je dus letterlijk dood.’’

Hoe kan dat?

,,Er zijn twee theorieën over. De ene is dat de bloedvaatjes die het hart van bloed voorzien in een soort kramp raken waardoor het hart even geen bloed krijgt. Een andere is dat die hormonen de spieren van het hart verstijven. Waardoor het hart dus niet meer functioneert.’’
Dit ziektebeeld is heel recent. Ik denk dat het probleem al eeuwenlang bestaat, altijd bestaan heeft. Het werd voor het eerst herkend in Japan, in de jaren 90. De Japanners zagen dat bepaalde mensen na een schokkende gebeurtenis symptomen kregen die zich presenteerden als een hartinfarct, terwijl hun kransslagaders helemaal schoon waren. Wat opviel was dat de punt van het hart, de Apex, niet bewoog. ‘Takotsubo’; zo hebben de Japanners het ziektebeeld genoemd, naar de takotsubo-potten waarmee zij inktvissen vangen; bolle potten met een smalle nek. Dat model neemt het hart met deze ziekte aan. De basis van het hart blijft het goed doen, maar de punt van het hart staat stil en bolt op.’’
Het is dus geen gebroken, maar een gezwollen hart.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

In een relatie minder kans om te sterven aan kanker

Geschatte tijd om tekst te lezen:1 minu(u)t(en)

Hoewel het huwelijk een dikmaker is, heeft het toch veel zowel psychische als fysieke voordelen. Zo is ook de kans op ziek-bed-vrouwoverleving bij kanker groter met een vaste partner aan je zijde……

Zo blijkt uit onderzoek van Cancer Prevention Institute of California, waarover is gepubliceerd in het vakblad ‘Cancer’. Wetenschappers analyseerden de gegevens van 783.167 patiënten, waarvan 386.607 het niet overleefden.

Ongehuwde mannen en vrouwen lopen respectievelijk 27% en 19% meer risico te overlijden dan getrouwden. De verklaring kan bij economische factoren gezocht worden: wie getrouwd is staat er op financieel vlak natuurlijk vaak beter voor, maar dat is niet doorslaggevend. Het is met name de mentale en sociale steun die zieke mensen van hun partner krijgen, die hen er doorheen sleept.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

Rouwen om partner slecht voor hart

Geschatte tijd om tekst te lezen:2 minu(u)t(en)

Liefdesverdriet is één ding, maar rouwen om een partner is echt slecht voor je hart. Deense onderzoekers ontdekten schoenendat weduwes en weduwnaars meer risico lopen op een specifieke hartaandoening. En nog frappanter: een partner verliezen is vooral gevaarlijk op jonge leeftijd.

Deense onderzoekers ontdekten dat weduwes en weduwnaars meer risico lopen op een specifieke hartaandoening. En nog frappanter: een partner verliezen is vooral gevaarlijk op jonge leeftijd.

Deense onderzoekers verzamelden tussen 1995 en 2014 de gegevens van 89.000 mensen met een onregelmatige hartslag. Ze vergeleken deze met de gegevens van 886.000 gezonde mensen. 17.478 deelnemers met de hartkwaal waren ook weduwe of weduwnaar. Bij de controlegroep hadden 168.940 mensen een partner verloren. De concrete conclusie van dit onderzoek: wie rouwde om een partner heeft 41 procent meer procent op een onregelmatige hartslag. Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

Risico’s van liefdesverdriet

Geschatte tijd om tekst te lezen:3 minu(u)t(en)

meisje
Een break-up is nooit leuk, en liefdesverdriet verwerken kan lastig zijn. Liefdesverdriet is soms zelfs gevaarlijk. In je brein kan liefdesverdriet namelijk dezelfde gevoelens en klachten opwekken als bij griep, depressie of zelfs een cocaïneverslaving. Dat betekent dat je van liefdesverdriet soms echt ziek wordt, en dat wil je natuurlijk niet. Wat zijn de gevaren van liefdesverdriet nu precies, en hoe kom je ervan af?
Wat zijn de gevaren?

Liefdesverdriet veroorzaakt mentale en soms zelfs fysieke pijn. Ook een depressie is niet uitgesloten. In zeldzame gevallen kan liefdesverdriet zelfs leiden tot misdaad en zelfmoord. Het is goed een arts om advies te vragen bij de volgende klachten:

Wanneer je in een depressie raakt: je kunt niet mee naar werk, niet meer sporten, meerdere dagen achter elkaar je bed niet uitkomen en je ziet je vrienden nooit meer. Niemand dringt tot je door om je uit je dip te halen
Wanneer je ex je leven op zo’n manier overheerst dat je wanhopige acties onderneemt, zoals stalken
Wanneer je naar verslavende middelen grijpt, zoals alcohol en drugs
Wanneer je na een jaar nog steeds geconfronteerd wordt met traumatische beelden van het moment dat de relatie uitging

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

1 2