Vluchteling en homoseksueel: ‘Onveilig om open te zijn over seksuele oriëntatie’

Geschatte tijd om tekst te lezen:5 minu(u)t(en)

De eerste keer is bij de IND. ‘Ik huilde en zei tegen ze: “Het is moeilijk, ik ben er nog nooit officieel voor uitgekomen dat ik gay ben”.’ In een volgend gehoor vragen ze aan de Iraanse Amirpds hoe het voelde toen hij voor het eerst een man kuste. ‘Wat kan ik zeggen? It was awesome, of course.’

Drie interviews bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en in totaal vijftien maanden om ‘te bewijzen dat ik homoseksueel ben’. Maar Amirpds* heeft goed nieuws, vertelt hij als hij langs komt bij Movisie. ‘Ik heb zojuist te horen gekregen dat ik een verblijfsvergunning krijg.’

Kledingstijl en kleuren

De Iraanse vluchteling is een van de zeven LHBT-vluchtelingen en -asielzoekers die Movisie heeft gesproken voor een verkennend onderzoek naar de ondersteuning en acceptatie van deze groep nieuwkomers. Deze verkenning maakt deel uit van het Europese Epsilon-project. Uit de diepte-interviews evenals het literatuuronderzoek en de twee focusgesprekken met professionals en vrijwilligers komt het beeld naar voren dat de vluchtelingen het als onveilig ervaren om bij de IND hun LHBT-gevoelens toe te geven.

Een LHBT-asielzoeker krijgt niet per definitie een verblijfsvergunning, de IND bekijkt elke casus individueel. In principe worden twee gesprekken gevoerd, waarbij het tweede – het ‘nader gehoor’ – over de redenen van de asielaanvraag gaat.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

De schokkende reden waarom Duitse meisjes aanrandingen verzwijgen

Geschatte tijd om tekst te lezen:3 minu(u)t(en)

touching girl consent
Enkele schoolmeisjes en een jonge politica die door mannen van Arabische afkomst werden aangerand, besloten dit eerst te verzwijgen uit angst om vluchtelingen te stigmatiseren. Pas nu spreken ze erover. Deze schrijnende gevallen zwengelen het debat over politieke correctheid in Duitsland aan.

Ze hebben maanden gezwegen. Ze hebben al die tijd braaf hun mond gehouden tot ze het echt niet meer uithielden. Ze kregen nochtans enorm veel te verduren. Drie schoolmeisjes tussen 16 en 18 jaar oud uit Kassel hebben aan den lijve ondervonden hoe mannen veel dichterbij kwamen dan ze zelf wilden.

Bips, borsten, benen
In de tram, op de bus. ’s Morgens en ’s avonds. Op weg naar school en weer naar huis. Altijd waren ze daar wanneer de meisjes het openbaar vervoer namen, elke keer weer werden de leerlingen betast aan hun bips, borsten en tussen hun benen. Die zeldzame keren dat ze toch geen handen op hun lichaam voelden, maakten de mannen obscene gebaren en riepen: “Hoeren!”. Soms werden ze zelfs achtervolgd tot aan hun woning. Sinds begin september vorig jaar ging er zo goed als geen dag zonder beproeving voorbij.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

Golf van seksueel geweld van jonge migranten overspoelt Duitse zwembaden

Geschatte tijd om tekst te lezen:2 minu(u)t(en)

zwembad
Zomer of geen zomer: het badseizoen is begonnen. Maar een steeds groter wordend probleem kan het plonsplezier van vrouwen, meisjes en zelfs kinderen bederven. De Duitse krant Bild kon de hand leggen op een interne mail van de politie waarin wordt gewag gemaakt van een “enorme toename” van seksueel geweld in zwembaden terwijl de daders moeilijk te identificeren zijn.

In zwembaden in verschillende Duitse steden hebben zich al incidenten voorgedaan. De politie van Düsseldorf slaat nu alarm in een mailwisseling waarvan de autoriteiten ondertussen bevestigd hebben dat ze authentiek is.

Bild komt met het bericht naar buiten exact zes maanden na de massa-aanrandingen in Keulen tijdens oudejaarsnacht. Sindsdien zijn dergelijke seksuele getinte misdaden alleen maar toegenomen. Het seizoen van de openluchtzwembaden is bij onze oosterburen in volle gang. De bewuste mail kwam er half juni na een meeting van de cel zedendelicten in Düsseldorf tijdens dewelke de onrustwekkende trend werd besproken.

“Het is duidelijk dat seksuele delicten gigantisch zijn toegenomen”, klinkt het. “In het bijzonder gaat het om seksueel misbruik ten aanzien van zeer jonge meisjes en kinderen in zwembaden.” De daders zijn voor het merendeel jeugdige migranten”, citeert Bild uit de mail. Cijfers worden echter niet genoemd.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

Stad Antwerpen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag

Geschatte tijd om tekst te lezen:2 minu(u)t(en)

Stad Antwerpen lanceert campagne tegen onaanvaardbaar en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Seksueel grensoverschrijdend gedrag hoer5is een gevoelig thema dat extra aandacht verdient omdat de stad iedereen ervan bewust wil maken dat dergelijk intimiderend gedrag nooit aanvaardbaar is. Het past niet in de hedendaagse en open stedelijke cultuur die Antwerpen nastreeft.

Met deze campagne wil de stad Antwerpen actie ondernemen tegen onaanvaardbaar en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Ja, het is een gevoelig thema, maar het verdient wel extra aandacht. Niet alleen omdat het de voorbije maanden jammer genoeg vaak in het nieuws is geweest, maar vooral omdat de stad Antwerpen mannen en vrouwen ervan bewust wil maken dat seksueel intimiderend gedrag nooit aanvaardbaar is. Niemand zou zulk gedrag als ‘een deel van het dagelijks leven’ mogen zien. Het past niet in de open, hedendaagse, stedelijke cultuur die Antwerpen nastreeft.

Daarom start vanaf 30 mei een campagne met enkele krasse uitspraken en stellingen die het publiek doen stilstaan bij het thema van seksuele intimidatie. Daarop volgt meteen een heel duidelijk antwoord met de slogan ‘Seksuele intimidatie, niet in onze stad.’ De bedoeling is in de eerste plaats om het onderwerp seksuele intimidatie bespreekbaar te maken. Daarnaast wil deze campagne het brede publiek sensibiliseren en slachtoffers doorverwijzen naar de gepaste hulp. De stad gebruikt ook haar netwerk om wie professioneel met jongeren werkt, te sensibiliseren.

Check www.stopintimidatie.be voor de spot en de affiches. De site biedt ook doorverwijsmogelijkheden naar een gepast hulpverleningsaanbod voor slachtoffers, daders, omstaanders en intermediairen.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

Cursus respectvol omgaan met vrouwen voor asielzoekers

Geschatte tijd om tekst te lezen:8 minu(u)t(en)

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) gaat aan alle asielzoekers asielzoekers foto apcursussen laten geven over hoe ze met vrouwen moeten omgaan. In alle asielcentra zullen cursussen rond seksualiteit gegeven worden.

Francken volgt zo het voorbeeld van Noorwegen waar migranten al langer dergelijke cursussen krijgen. In Noorwegen krijgen migranten les over hoe ze vrouwen moeten behandelen. ‘We zullen het Noorse model kopiëren en de komende weken en maanden invoeren in alle Belgische centra.’

Veel van die jonge, viriele mannen zijn in hun thuisland zeer strikt gescheiden gebleven van het andere geslacht. Plots komen ze in een samenleving terecht, die veel toleranter is.

Duitsland is nog steeds in shock na de gebeurtenissen op oudejaarsnacht toen een duizendtal jonge mannen massaal vrouwen betasten en beroofden.  Pas maandagavond 5 januari 2016 barstte de verontwaardiging los, nadat ook de nationale media het nieuws brachten.  Driekwart van de slachtoffers had het over ongewenste seksuele intimiteiten. Twee vrouwen vertelden verkracht te zijn in de mensenmassa op het plein voor het Centraal Station. Dat het zo lang duurde voor de feiten echt bekend raakten, deed veel Duitsers vermoeden dat overheid, politie en media geprobeerd hadden onder de mat te vegen dat de daders, volgens de slachtoffers ‘van Noord-Afrikaanse of Arabische afkomst’ waren. Dat zou verzwegen zijn uit misplaatste politieke correctheid. Uit angst om de vreemdelingenhaat aan te wakkeren. Uit vrees om extreemrechtse partijen in de kaart te spelen.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

Veel ongewenste zwangerschappen bij moslimmeisjes

Geschatte tijd om tekst te lezen:3 minu(u)t(en)

Uit onderzoek bij Marokkaanse gehuwde vrouwen in België blijkt dat ondanks het trouwen4gebruik  van moderne anticonceptiemiddelen, velen van hen geconfronteerd worden met een onverwachte of ongewenste zwangerschap.

Het niet-correct toepassen van anticonceptie   houdt vaak verband met een gebrek aan kennis van de anatomie en fysiologie van het eigen lichaam en met onwetendheid over de toepassingswijzen van de voorbehoedmiddelen. Foutief gebruik heeft deels ook te maken met cultuurgebonden opvattingen.

Ook (zeer) jonge, pas gehuwde tweede-generatie vrouwen worden daarom onverwacht zwanger; zij slagen er niet in hun wens te realiseren om de eerste geboorte een tijdje uit te stellen. Het lijkt er dus op dat jongeren voor en in de periode van hun huwelijk onvoldoende zijn geïnformeerd. Uit onderzoek in Nederland blijkt inderdaad dat Turkse en Marokkaanse jongeren vaak minder goed geïnformeerd zijn over seksualiteit en dat de kennis, de houding en het seksuele gedrag van allochtone jongeren op veel punten verschilt van hun autochtone leeftijdgenoten.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

Sympathiek willen overkomen en flirten is een wereld van verschil

Geschatte tijd om tekst te lezen:3 minu(u)t(en)

De seksuele agressie die in Keulen op Nieuwjaarsnacht gebeurde, beroert vele mensen. seks2Temeer omdat er vermoedens zijn dat het gaat om allochtonen, nieuwkomers, jongemannen die in hun thuisland andere waarden en normen hebben inzake omgang met vrouwen.

Toen de Keulense burgemeester Henriette Reker verkeerd begrepen werd toen ze stelde dat meisjes best een armlengte afstand zouden houden van mannen, was het hek van de dam. Het leek alsof de meisjes de seksuele agressie zelf gezocht hadden door hun  weinig verhullende kleding, hun manier van lopen, het feit dat ze op straat kwamen om te feesten, enz. De schuld werd opeens bij de slachtoffers gelegd in plaats van bij de daders.
Dit klopt uiteraard volledig. Wie hier wil komen wonen moet de waarden en normen van deze samenleving aanvaarden en mannen en vrouwen hebben hier gelijke rechten, ook inzake seksualiteit. Zelfs al liepen de vrouwen naakt, is er nog geen reden om ze seksueel te belagen.

Toch mogen we ook niet ziende blind zijn. De media gaande van muziekclips (waar zo bloot mogelijk sexy en hip is),  soaps (wie heeft in Thuis nog niet met wie geen relatie gehad), reality programma’s (Temptation Island : probeer zoveel mogelijk partners te verleiden tot seks) en films (50 Shades of Grey waar naakt en SM geweld op vrouwen juist aangeprezen worden) en de sensuele reclame, spiegelen ons een beeld voor waar Westerse vrouwen sexy en verleidelijk moeten zijn, openstaan voor uiteenlopende spannende sekservaringen en waar seks zelfs op jonge leeftijd geen geheimen meer heeft. Getuige de jonge meisjes die in hun naïviteit ingaan op grooming, blootfoto’s naar vriendjes sturen, enz.  Dat sommigen zich zo gedragen en er sexy bijlopen is natuurlijk geen vrijbrief voor wie dan ook om ze tegen hun zin te seksueel te misbruiken of te betasten. Maar de educatie schiet hier voor iedereen tekort, niet alleen voor asielzoekers.

Scholen : Leg niet alleen uit hoe kindjes gemaakt of vermeden kunnen  worden maar leer ook het verschil tussen sympathiek overkomen en flirten

De boodschap die sommige meisjes (jongens) verspreiden is immers verwarrend. In Vlaamse scholen is seksuele opvoeding en relatievorming nog steeds geen verplicht onderdeel van het programma. In principe moet er enkel uitgelegd worden hoe de voortplanting werkt en als scholen op vrij Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

“Arabische mannen hebben andere ideeën over vrouwen”

Geschatte tijd om tekst te lezen:2 minu(u)t(en)

Bij de viering van Nieuwjaar aan het treinstation van Keulen werden meer dan honderd map-of-the-world-1005416_960_720vrouwen bestolen of aangerand. Intussen groeit de kritiek op de politie en de autoriteiten, die niet tijdig zouden hebben ingegrepen en de incidenten in het begin zouden hebben verzwegen.

Volgens het rapport, dat opgesteld is op maandag 4 januari, waren de opgetrommelde agenten onvoldoende uitgerust en werden er niet voldoende manschappen voorzien. Huilende meisjes en vrouwen werden omsingeld, aangerand of bestolen door dronken mannen, terwijl ordehandhavers machteloos toekeken. Toen agenten even voor middernacht het plein wilden ontruimen, werden ze bekogeld met vuurwerk en flessen.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

Seksuele opvoeding voor mannelijke asielzoekers: stigmatiserend of een kwestie van gezond verstand?

Geschatte tijd om tekst te lezen:5 minu(u)t(en)

Na een reeks verkrachtingen door migranten leert Noorwegen mannelijke asielzoekers in

!!!!!Deze foto verwijderen van de Server na publicatie: 28/12/2015!!!!!!! foto: Lisa Van Damme

Foto: Lisa Van Damme De Standaard 28122015

de opvangcentra hoe ze een vrouw moeten behandelen. Ook bij ons gebeurt dat al. ‘Sommige jonge, viriele mannen hebben gewoon nooit geleerd hoe zich in de buurt van een meisje te gedragen.’

‘Iemand dwingen om seks te hebben is niet toegelaten in Noorwegen, ook niet als je met die persoon gehuwd bent.’ Asielzoekers in het opvangcentrum van de Noorse stad Stavanger krijgen al enige tijd in groep ‘les’ over hoe ze een vrouw moeten behandelen. Het handboek, dat ook andere centra gebruiken, kwam er nadat onderzoek naar verkrachtingen

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

“Vrouwen die hun partner op straat kussen: het is normaal in het westen”

Geschatte tijd om tekst te lezen:3 minu(u)t(en)

Migranten die in Noorwegen een inburgeringstraject volgen, krijgen een cursus over hoekussen ze er vrouwen moeten behandelen. Voor sommige migranten is het onbegrijpelijk dat vrouwen hier in rokjes over straat lopen of hun geliefde openlijk zoenen. Met de cursus wil Noorwegen seksueel en andere soorten geweld voorkomen. Ook in Antwerpen komt het thema seksualiteit aan bod, al is de manier van aanpak verschillend.

“Vele Europese landen zijn bang migranten te stigmatiseren als potentiële verkrachters en zo in de kaarten te spelen van antimigratiepolitici. Daarom hebben ze de vraag genegeerd of mannen die uit conservatieve samenlevingen misschien het verkeerde idee krijgen wanneer ze plots naar een plek verhuizen waar het lijkt alsof alles mag”, schrijft de New York Times. “Maar met meer dan een miljoen asielzoekers die dit jaar in Europa aangekomen zijn, zijn steeds meer politici en ook enkele migrantenactivisten voorstander om migranten in te lichten over de Europese seksuele normen en sociale gedragscodes.”

De cursus ‘Hoe behandel je vrouwen in Noorwegen’ is niet verplicht, maar moet migranten met een erg conservatieve achtergrond duidelijk maken dat vrouwen in de Westerse samenleving dezelfde vrijheden kennen als mannen. “Het is verboden om vrouwen tot seks te dwingen, zelfs binnen het huwelijk”, is een van de basisprincipes. “Vrouwen in korte rokjes die de straat op gaan en hun partner kussen in het openbaar, het kan.” Noorwegen wil zo migranten inlichten over de Europese seksuele normen en seksueel geweld voorkomen.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

1 2 3