De pil heeft meer neveneffecten dan enkel verlaagd libido

Geschatte tijd om tekst te lezen:2 minu(u)t(en)

Het effect van de anticonceptiepil op het vrouwelijk lichaam is mogelijk stukken groter dan tot nu toe altijd werd gedacht. Zo heeft een recente Zweedse studie aangetoond dat orale anticonceptie een negatieve werking op de algemene levenskwaliteit van vrouwen met zich meebrengt, omdat vrouwen die de pil innemen meer last ondervinden van een slecht humeur en minder zelfcontrole en een lager energiepeil ervaren.

Volgens een Zweedse studie van de Zweedse universiteit Karolinska Institutet, die gepubliceerd werd in de krant Fertility and Sterility heeft orale conceptie een grote negatieve invloed op de levenskwaliteit van vrouwen. Het onderzoek wees immers uit dat vrouwen die de anticonceptiepil innemen veel meer moeite hebben om hun humeur en zichzelf onder controle te houden en last hebben van een laag energiepeil.

Aan het onderzoek namen 340 gezonde vrouwen met een gemiddelde leeftijd tussen 18 en 35 jaar deel. Gedurende drie maanden kreeg een groep vrouwen één van de meest in gebruik genomen anticonceptiepillen toegediend, terwijl de andere groep placebo’s innam. Zowel de testpersonen als de onderzoekers wisten op dat moment niet wie welk type pil toegewezen had gekregen.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

Zwangere vrouwen met honden krijgen gezondere kinderen

Geschatte tijd om tekst te lezen:2 minu(u)t(en)

Dat het goed is voor kinderen om met een huisdier op te groeien, is algemeen bekend. Maar wist je dat een hond al een positieve invloed op je kind kan hebben als deze nog in de buik zit?

Veel mensen doen hun hond weg als ze een kindje verwachten, maar behalve dat het supererg is en je zoiets niet doet, is het ook beter voor de gezondheid van je pasgeboren baby om wél een viervoeter in huis te hebben.

Wetenschappers in Canada hebben ontdekt dat baby’s die worden geboren in een gezin waar honden zijn, gezonder zijn. Dat heeft vooral te maken met twee bacteriën die bij die baby’s meer voorkomen dan bij gezinnen zonder honden.

Het gaat om bacteriën die verantwoordelijk zijn voor de darmflora en die later het risico op obesitas en verschillende allergieën kunnen verminderen.

Ook als je kindje geboren is, zijn er veel voordelen aan het hebben van een huisdier: het zorgt ervoor dat je kind socialer is, dat het meer empathie ontwikkelt en verlaagt het de stress.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

Herstelbare sterilisatie man via hydrogel stap vooruit in onderzoek

Geschatte tijd om tekst te lezen:2 minu(u)t(en)

Reeds in 2014 werd aangekondigd dat farmaceutische firma’s in samenspraak met urologen op zoek zijn naar omkeerbare sterilisatie.  Een nieuw soort anticonceptiemiddel voor mannen, waarvoor geen knellend rubber of een sneetje in de edele delen nodig is, zou verkrijgbaar zijn vanaf 2017- 2018.  (10/11/2014 http://www.demorgen.be)

Vasalgel, een hydrogel die in de zaadleider wordt gespoten, blokkeert de spermacellen. Na een lichte ingreep met Vasalgel is de man tien jaar lang onvruchtbaar, stellen Amerikaanse wetenschappers van de Parsemus Foundation. Zij ontdekten dat bavianen effectief onvruchtbaar werden van de gel. In een volgende fase passeren mannelijke testpersonen de revue.  De Amerikaanse onderzoekers bonden zo de strijd aan met hun collega’s in India. Die zijn met de eerste tests op mannelijke proefpersonen begonnen, met het vergelijkbare middel Risug. Wil de man toch nog kinderen, dan kan hij de gel gewoon weer verwijderen, maken de onderzoekers zich sterk. Toch valt nog af te wachten of die mannen dan daadwerkelijk weer vruchtbaar worden, stelt uroloog Van Roijen in De Morgen. “Een middel dat zo lang in de zaadleider zit, kan toch gevolgen hebben.”

Maar zelfs als nadien niet alle mannen hun vruchtbaarheid hersteld zien, blijft de keuze voor Vasalgel of Risug nog altijd beter dan de huidige sterilisatie volgens Van Roijen. “Na een reconstructie, het ongedaan maken van de sterilisatie, kan 90 procent van de mannen weer spermacellen produceren. Maar in de praktijk blijkt slechts de helft in staat om zijn partner zwanger te maken.”

De wetenschappelijke website Scientias verwijst naar een nieuw Amerikaans onderzoek met Vasalgel dat goede resultaten oplevert bij het gebruik van de hydrogel.  Het onderzoek gebeurde bij Rhesusapen, dicht aanleunend bij de mens, maar onderzoek bij echte mannen is blijkbaar nog steeds niet gebeurd.

De hydrogel heeft onlangs een belangrijke test doorstaan zo laat de website weten. Het anticonceptiemiddel is namelijk met succes getest onder resusapen.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

Is aandacht voor tienerzwangerschap nog nodig in Nederland?

Geschatte tijd om tekst te lezen:6 minu(u)t(en)

Het ministerie van VWS heeft van 2014 tot 2018 financiële middelen ter beschikking gesteld om een extra impuls te geven aan de preventie van ongewenste zwangerschap en begeleiding van tienermoeders. Rutgers, Soa Aids Nederland en Fiom zijn gevraagd om hierin samen te werken en een gezamenlijk programma op te stellen. Wat is er tot nog toe gebeurd? En wat staat er nog op de rol? In een serie van drie artikelen nemen we u mee in de achtergronden van tienerzwangerschappen en de activiteiten in het Impulsproject preventie ongewenste tienerzwangerschap en begeleiding tienermoeders.

Het impulsproject

Is die extra inzet op tienerzwangerschap eigenlijk nog wel nodig in Nederland? Nederland kent relatief lage aantallen tienerzwangerschappen, vergeleken met andere landen. In 2015 waren er 1574 tienermoeders: 3.2 op de 1000 tieners kregen een kind. In 2014 waren dit er nog 3.7. Het aantal tienermoeders en het aantal abortussen onder tieners neemt de laatste jaren af. Paulien van Haastrecht, manager nationale programma’s van Rutgers: ‘Elke ongewenste tienerzwangerschap is er één te veel. Een ongewenste zwangerschap op jonge leeftijd beïnvloedt de totale levensloop van de jonge ouders, maar ook van het kind, als dat er komt. Je hebt liever dat een ouder eerst zelf steviger in de wereld staat’. Eline Dalmijn, beleidsspecialist van FIOM, vult aan: ‘Het gaat goed in Nederland, maar we moeten ook zorgen dat het goed blijft gaan. De decentralisatie maakt dat preventie en zorg rond tienerzwangerschap een taak van gemeenten wordt. We moeten hen stimuleren om hier echt werk van te maken’.
Politieke aanleiding voor de inzet van extra financiële middelen is de motie van Linda Voortman in 2013. Rutgers, Soa Aids Nederland en Fiom zijn gevraagd om hierin samen te werken en een gezamenlijk programma op te stellen. Van Haastrecht: ‘Samen bekijken we welke leemtes er zijn in preventie en begeleiding bij tienerzwangerschappen, en hoe we bestaande activiteiten en middelen kunnen bundelen, door ontwikkelen en beter kunnen implementeren. Dit doen we onder de noemer: Impulsproject preventie ongewenste tienerzwangerschap en begeleiding tienermoeders’. Suzanne Meijer, beleidsmedewerker van Soa Aids Nederland: ‘De kracht van deze samenwerking is dat we onze expertise, ervaring en netwerken op een hele mooie en effectieve wijze bundelen en de som der delen hierdoor vele malen groter is.’

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

Geluk van hebben van kinderen slijt snel

Geschatte tijd om tekst te lezen:2 minu(u)t(en)

Photo by Michael “Mike” L. Baird

Maken kinderen nu wel of niet gelukkig? Onderzoekers vergeleken een hele berg data uit vier landen en concluderen: het eerste jaar na de geboorte zijn ouders gelukkiger, maar dat effect ebt snel weg. Na twee jaar zijn ze weer even gelukkig als voor ze kinderen hadden.

Kinderen maken mannen en vrouwen niet aanzienlijk gelukkiger, of toch niet voor lang. Dat zei professor Andrew Clark, verbonden aan de Paris School of Economics, tijdens een conferentie in Londen naar aanleiding van een nieuwe studie ‘The Origins of Happiness’.

Volgens de professor maken kinderen je wel degelijk een beetje gelukkiger, maar blijft die boost niet duren. Hij beweert dat het geluksgevoel van de ouders na een periode van twee jaar weer helemaal hetzelfde is als toen er nog geen baby was. Een lange relatie zonder kinderen zou koppels wél constant gelukkig houden. Hoe Clark de geluksniveaus van mensen uit Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Duitsland en Australië heeft gemeten, is wel niet helemaal duidelijk.

Professor Andrew Clark van de Paris School of Economics zegt hierover: “Het hebben van een partner zorgt op de lange termijn wél voor een positief effect op geluk. Maar als het om kinderen gaat, passen ouders zich snel aan en blijft het geluksniveau uiteindelijk min of meer gelijk.” De studie keek alleen naar de eerste vier jaar na de geboorte. Het kan zijn dat op latere leeftijd kinderen wel het geluksgevoel vergroten.

“Er is positieve spanning als het kindje in aantocht is, vreugde als het wordt geboren en binnen de twee jaar is er volledige aanpassing gebeurd”, aldus Clark. Zijn studie heeft echter veel beperkingen.

Voor de studie, die gegevens uit Duitsland, de VS, Engeland en Australië bevatte, werd het geluksniveau van vaders en moeders gemeten voor en nadat ze kinderen kregen. Over het algemeen steeg het gelukscijfer op een schaal van 1 tot 10 met 0,25 punt. Maar na twee jaar bleek dit effect verdwenen.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

Vruchtbaarheidsapps bij menstruatie/al dan niet zwanger/bevalling

Geschatte tijd om tekst te lezen:8 minu(u)t(en)

Voor alles bestaat een app, dus ook voor maandstonden, die van jezelf of van je partner of andere huisgenoten. Je hebt ze in alle kleuren en geuren en ze helpen je om deze maandelijkse periode optimaal te managen.

Probeer je zwanger te raken? Of wil je juist voorkomen dat je zwanger wordt? Dan is het handig als je een vruchtbaarheid app hebt om je hier een handje bij te helpen.

Wanneer je zwanger wilt worden, kun je het beste gemeenschap hebben op de dagen dat je het meest vruchtbaar bent. Je kunt zelf uit gaan pluizen wanneer je eisprong is, maar dit kan een stuk eenvoudiger en leuker met mobiele applicaties die hiervoor zijn gemaakt.

Als je de pil gebruikt, weet je wanneer je ongesteld moet worden. Gebruik je echter geen voorbehoedsmiddelen die invloed hebben op jouw menstruatie, dan kan het wel eens zijn dat je wat minder regelmatig ongesteld bent. Toch is het fijn om te weten waar je aan toe bent en het is natuurlijk wel zo handig als je uit kunt rekenen wanneer je het meest vruchtbaar bent.

De eerste generatie iPhonebaby’s is inmiddels geboren. Zoals bijvoorbeeld bij een Brits echtpaar dat al drie jaar probeerde zwanger te worden en nadacht over een IVF-behandeling. Totdat ze hoorden over een vruchtbaarheidsapplicatie voor smartphones. Het echtpaar werd zwanger dankzij de app Free Menstrual Calendar. De 30-jarige vrouw voerde trouw elke dag haar lichaamstemperatuur in en wanneer haar menstruatie plaatsvond. De applicatie berekende wanneer ze het meest vruchtbaar zou zijn. Binnen twee maanden was de vrouw zwanger.
Er zijn verschillende applicaties beschikbaar om je meest vruchtbare dagen te berekenen. De meeste vruchtbaarheidapps zijn gratis. Na het downloaden, voer je de lengte van je totale cyclus en wanneer je laatste menstruatie plaatsvond in. Op een kalender zie je vervolgens aangegeven op welke dagen je het meest vruchtbaar bent. Iedere app doet dit op zijn eigen unieke manier. Naarmate je jouw menstruatie langer bijhoudt, kan de app nauwkeuriger berekenen wanneer je het meest vruchtbaar bent.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

Consequenties van ongeplande tienerzwangerschappen in Nederland

Geschatte tijd om tekst te lezen:3 minu(u)t(en)

Ongeplande tienerzwangerschap leidt ertoe dat jonge vrouwen, en soms ook hun partners, voor een zware keuze komen te staan. Beide opties, het afbreken of uitdragen van de zwangerschap, hebben vaak grote impact op hun leven. Daarom is er al jaren veel aandacht voor de preventie van tienerzwangerschap en voor onderzoek naar risicofactoren. Vaak gaat het niet om een enkele risicofactor, maar gaat er op verschillende levensgebieden veel aan een tienerzwangerschap vooraf. Rutgers onderzocht de samenhang tussen de risicofactoren in de levensverhalen van 46 meisjes die voor hun 20ste zwanger werden. Er zijn verschillende scenario’s te onderscheiden. Om bij kwetsbare groepen te slagen in het terugdringen van ongewenste tienerzwangerschap, moeten preventieve maatregelen zich ook richten op deze complexe voorgeschiedenis en niet alleen op voorlichting over anticonceptie.
Nederland kent internationaal gezien relatief weinig  ongeplande  zwangerschappen  bij  vrouwen  onder de 20 jaar. Zo telde Nederland in 2012 in  totaal 6.264 tienerzwangerschappen. Dit komt overeen met 4 op de 1.000 meisjes in de leeftijd van 15 tot 19 jaar; in de Verenigde staten is het aantal zes keer zo hoog.  Twee  derde  van  deze  tienerzwangerschappen werd   afgebroken,   één   derde   uitgedragen. Tienerzwangerschap komt niet in alle lagen van de bevolking in gelijke mate voor. Uit het onderzoek ‘Seks onder je 25e’ blijkt dat jonge  vrouwen  met  een  Antilliaanse  en  Surinaamse achtergrond, laagopgeleide vrouwen en vrouwen met een streng religieuze achtergrond vaker te maken krijgen  met  een  ongeplande  zwangerschap.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

Meer mannen laten zich momenteel steriliseren

Geschatte tijd om tekst te lezen:4 minu(u)t(en)

Sterilisatie is een vorm van definitieve anticonceptie. De ingreep gebeurt chirurgisch en kan zowel bij mannen als bij vrouwen gebeuren. Bij mannen heet dit vasectomie, bij de vrouw worden de eileiders afgebonden. ‘Een vasectomie is veel eenvoudiger en veel goedkoper dan een sterilisatie bij de vrouw. Bovendien is de kans op een zwangerschap kleiner als de man zich heeft laten steriliseren dan als de vrouw zich heeft laten steriliseren.

Anticonceptie is meer dan ooit ook een mannenzaak: een recordaantal Belgische mannen, ruim 8.750, liet zich vorig jaar steriliseren. ­Experts juichen die evolutie toe: “Anticonceptie is voor koppels een gedeelde verantwoordelijkheid.”

De doorsnee man krimpt ineen bij de gedachte aan een operatie die hem onvruchtbaar maakt. Maar steeds meer mannen overwinnen die schrik, zo blijkt uit cijfers van de ziekteverzekering. Vorig jaar lieten 8.756 mannen zich steriliseren, of bijna 24 per dag. Sinds 2010 is het aantal ingrepen gestegen met net geen 20 procent.

De grootste groep is tussen de 35 en 40 jaar oud. “Typisch gaat het om mannen in een vaste relatie wiens kinderwens al vervuld is”, zegt professor Karel Everaert van het andrologisch centrum van het UZ Gent. “Hun vrouw heeft hen laten weten dat het nu hun beurt is.”

Spermacellen

“Een sterilisatie heeft een dubbel voordeel”, zegt Thomas Adams van de Belgische vereniging van urologen. “Enerzijds verlost het de vrouw van hormonale bijwerkingen. Anderzijds is het een praktischere oplossing dan elke dag opnieuw een pil slikken.”

Een vasectomie is een relatief eenvoudige ingreep, die ook onder lokale verdoving kan of in de dagkliniek. Chirurgen knippen een stukje uit beide zaadleiders. Vrijwel meteen na de operatie kan de man opnieuw seksueel actief worden. Hij is wel pas onvruchtbaar na een paar weken of maanden, als na controle blijkt dat er in een zaadloeer aanwezig zijn.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

Meer oudere papa’s in deze tijd

Geschatte tijd om tekst te lezen:3 minu(u)t(en)

16 procent van de kinderen die in 2015 geboren werd, had een vader die veertig jaar of ouder was, waar dat in 1995 nog slechts 10 procent was.

Ook het aantal vijftigplus vaders steeg de afgelopen twintig jaar: van 0,8 procent in 1995 tot 1,5 procent vorig jaar in Nederland

De vergrijzing raakt inmiddels zelfs het vaderschap. Steeds meer mannen worden op hogere leeftijd vader, blijkt uit cijfers van het CBS

1 op de 20 Belgische vaders is 45 jaar oud bij de geboorte van een van hun kinderen. Dat blijkt dan weer uit cijfers van de FOD Economie. Waar er vijftien jaar geleden bijna 3.000 Belgische vaders ouder dan 45 waren bij de geboorte van een van hun kinderen, is dat aantal meer dan verdubbeld.

Steeds meer mannen kiezen ervoor om op een latere leeftijd nog vader te worden. In 2000 waren 2.808 vaders of 2,5% van het totale aantal vaders, ouder dan 45 bij de geboorte van hun kind. In 2013 was dit aantal al gestegen tot 6.430 of 5,4% van het aantal vaders. Uit de cijfers is niet duidelijk of het gaat om mannen die voor de eerste keer vader worden of mannen die op oudere leeftijd nog kinderen krijgen.

Verklaringen

Volgens Inge Pasteels, onderzoeker aan de PXL Hogeschool, zijn er een aantal mogelijke verklaringen voor de stijging van de mannen die op latere leeftijd nog vader worden. “Eerst en vooral zien we dat het relatieleven op zich later op gang komt. Mannen blijven langer in hotel mama hangen. In de jaren ’50 van de vorige eeuw woonde 70 procent van de 24-jarige mannen voor de eerste keer samen in een relatie. 30 jaar later, in de jaren ’80 was dat percentage gedaald tot 30 procent.”

Daarnaast ziet Pasteels ook een verklaring in het aantal gebroken relaties. Het is niet duidelijk hoeveel van de 45-plus papa’s deel uitmaken van een nieuw samengesteld gezin. Maar omdat het aantal nieuw samengestelde gezinnen toeneemt, kan dat wel een van de verklaringen voor de oudere vaders zijn.

In Nederland ziet men hetzelfde fenomeen : De trend is een gevolg van het langer uitstellen van de partnerkeuze, denkt hoogleraar sociale demografie van de UvA Jan Latten. “Zowel mannen als vrouwen binden zich minder snel. Het zoekproces duurt langer en is een vorm van trial and error.” Latten wijst op cijfers van het CBS waaruit onlangs bleek dat steeds meer vrouwen op 40-jarige leeftijd al een relatiebreuk achter de rug hebben.
Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

Oudere vaders hebben meer kans op een dochter én kinderen met stoornissen

Geschatte tijd om tekst te lezen:5 minu(u)t(en)

Steeds meer kinderen worden geboren met een vader ouder dan 40 jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij mannen van 35 wordt het zaad reeds minder en wordt de kans op een zwangerschap, ongeacht de leeftijd van de vrouw, kleiner. Het aandeel van zaadcellen met een X-chromosoom neemt ook toe, waardoor oudere mannen vaker dochters krijgen.

Voor het onderzoek analyseerden de onderzoekers spermamonsters van 5081 mannen tussen de 16 en 72 jaar oud. Ze keken onder meer naar de hoeveelheid spermacellen, de beweeglijkheid en de vorm van de cellen. Zo ontdekten ze dat deze factoren vrij stabiel bleven tot de 34e verjaardag van de mannen. Daarna nam het aantal spermacellen af.

Na de 40 jaar nam ook de spermaconcentratie en het percentage spermacellen met een normale vorm af. Na de 45 jaar bleek ook het volume van de zaadlozing sterk af te nemen. Uit het onderzoek blijkt ook dat de verhouding tussen sperma dat Y- of X-chromosomen met zich meedraagt, verandert. Deze chromosomen bepalen of het nageslacht mannelijk of vrouwelijk wordt. Mannen die ouder zijn dan 55 jaar hebben meer kans om dochters te krijgen

Ze keken o.a. naar de hoeveelheid, de beweeglijkheid en de vorm van de cellen. Zo ontdekten ze dat deze factoren vrij stabiel bleven tot de leeftijd van 34 jaar. Daarna neemt het aantal spermacellen af. Mannen boven de 55 jaar hebben volgens de bevolkinsregisters meer  kans om dochters te krijgen aangezien er bij de oudere vaders opvallend meer dochters voorkwamen. Of dat nu ook iets te maken heeft met de verminderde spermaconcentratie en zaadkwaliteit is moeilijk te zeggen. Misschien is er een verklaring dat oudere vaders minder mannelijke spermatozoïden produceren of dat de mannelijke zaadcellen minder snel zwemmen dan de vrouwelijke zaadcellen. Een echte verklaring is dus niet.

De leeftijd van de man is wel van minder belang voor het tot stand komen van een zwangerschap op zich dan bij de vrouw. De kwaliteit van sperma blijft zelfs lange tijd constant en zal pas op latere leeftijd defecten vertonen in het genetisch materiaal. Bij vrouwen vermindert de mogelijke vruchtbaarheid spectaculair bij het naderen van de menopauze tegen 50 jaar. Daarna wordt men zelfs onvruchtbaar. Mannen kunnen nog tot op hoge leeftijd kinderen verwekken, voorzover het nog mechanisch kan, want oudere mannen hebben dan weer heel erg te kampen met erectieproblemen.

Hoewel er geen directe noodzaak is tot het hanteren van een maximale leeftijdsgrens bij bijvoorbeeld IVF en ICSI, is het wel van belang om de risico’s te kennen van laat (vijftig plus) vaderschap. Het aantal miskramen neemt toe en uit onderzoek is gebleken dat er een relatie bestaat tussen een hogere leeftijd van vader en het ontwikkelen van autisme en/of aanverwante stoornissen bij het kind (naast de leeftijd van vader spelen hierbij nog andere factoren een rol zoals het geboortejaar en de sociaal-economische status van de ouders).

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

1 2 3 9