In relaties zijn vrouwen steeds meer hoger opgeleid

Geschatte tijd om tekst te lezen:2 minu(u)t(en)

In relaties zijn het de mannen die relatief gezien het vaakst hoger opgeleid zijn. In 24 procent van de gevallen is het de vrouw die een hogere opleiding heeft behaald. Toch neemt het aantal hogeropgeleide vrouwen de laatste jaren in Nederland toe en neemt het aantal mannen dat een hoger niveau heeft dan hun vrouw langzaam af. Dat melden het AD en het CBS.

Het CBS onderzocht de verschillen in opleidingsniveau van mannen en vrouwen van boven de 25 jaar jaar die samenwonen. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen heteroseksuele en homoseksuele stellen, hoewel volgens het CBS vooral heteroseksuele paren onderzocht zijn. Het percentage mannen met een hoger onderwijsniveau dan hun partner daalde in de periode 2003 tot 2016 van 38 naar 34 procent. In 2016 was bij iets meer dan 40 procent van de mannen de partner even hoog opgeleid als hijzelf.  970.000 vrouwen hadden het afgelopen jaar een hoger diploma dan hun mannelijke partner.

Uit het onderzoek blijkt dat vooral jonge vrouwen steeds hoger opgeleid zijn dan hun partner. Dat is volgens Matthijs Kalmijn, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, te danken aan de betere en snellere toegankelijkheid van hbo- en wo-onderwijs voor vrouwen. n. Hoewel het aantal hoogopgeleiden tussen 2003 en 2016 bij zowel mannen als vrouwen toenam, was deze groei het sterkst bij vrouwen. Het aandeel vrouwen met een bachelor-opleiding of hoger steeg van 20 naar 30 procent, bij mannen steeg dit van 27 naar 33 procent.

Bij de meeste stellen, 40 procent, bestaat geen verschil in onderwijsniveau of is het verschil slechts één niveau, bijvoorbeeld als een persoon met een afgeronde wo-master een relatie heeft met een persoon met een afgeronde hbo-bachelor.

Terwijl van de 25- tot 35-jarige vrouwen 32 procent een hoger onderwijsniveau heeft dan hun partner, is dat bij slechts 14 procent van de vrouwen van 65 jaar of ouder het geval. Oudere vrouwen van boven de 65 jaar hebben daarentegen juist vaker een lager opleidingsniveau dan hun partner. Dat heeft volgens Kalmijn niets te maken met het werkelijke niveau van deze vrouwen, maar dat komt omdat het voor vrouwen vroeger minder gebruikelijk was om te studeren of door te leren na de middelbare school. De groei van het aantal vrouwen dat hoger opgeleid is dan hun partner, hangt samen met het groeiende aandeel hoogopgeleide vrouwe

 

Bronnen

https://www.nationaleonderwijsgids.nl/universiteit/nieuws/38492-vrouw-steeds-vaker-hoger-opgeleid-dan-man.html

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/04/05/man-nog-steeds-vaker-de-hoogst-opgeleide-partner-a1553260

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

Ook interessant om te lezen!