Rouwproces bij echtscheiding is zwaarder dan bij overlijden?

Geschatte tijd om tekst te lezen:5 minu(u)t(en)


Je bent woest, je bent verdrietig, je bent alles tegelijk. Je haat je ex. Normaal, na een relatiebreuk. Maar hoe en wanneer gaat het over? Zo zet jij een stap in de goede richting.

Kwaad zijn op je ex, is beter dan depressief zijn. Het is een eerste manier om de breuk te verwerken. Maar je woede mag niet slepend worden, want dat gaat je ontzettend veel energie kosten die je net nu nodig hebt om aan een nieuw hoofdstuk in je leven te beginnen.

Wanneer iemand een partner verliest kan men intenst verdrietig zijn, toch ziet men uiterlijk niet altijd wat dit verlies teweegbrengt. Een rouwende gedraagt zich niet altijd zoals de omgeving verwacht. Rouw is dus niet altijd herkenbaar en rouwenden uiten hun rouw niet altijd zoals anderen dit van hen verwachten. Wetenschappers proberen steeds meer inzicht te verkrijgen in het proces van verwerking.

Ontkenning is een bewuste of onbewuste weigering om de realiteit onder ogen te zien. Het is een natuurlijke vorm van zelfbescherming. Het helpt om zelf te bepalen in welk tempo het verdriet wordt toegelaten. De volledige waarheid is nog niet te dragen. We laten niet meer binnen dan we aankunnen. Sommige mensen blijven opgesloten in deze fase.

In België eindigt meer dan de helft van de huwelijken in een scheiding. Dat betekent niet dat we daardoor beter worden in het uit elkaar gaan, waarschuwt professor psychologie Katalien Bollen. Ze is verbonden aan de Universiteit Maastricht en deed onderzoek naar conflictmanagement. “Slechts 1 op de 3 koppels houdt zich aan de gemaakte afspraken. Zijn er kinderen, dan werkt een kwart van de koppels elkaar na 6 jaar tegen in de opvoeding. Er zijn weinig situaties die een mens zo machteloos maken als een scheiding.”

Je kunt het verwerken van een scheiding deels vergelijken met de verwerking van een overlijden. Alhoewel er op een aantal punten grote verschillen zijn. Zoals bijvoorbeeld:

– Je kinderen komen door een overlijden niet in een loyaliteitsconflict terecht.
– Bij een overlijden verlies je over het algemeen niet je schoonfamilie en sta je er financieel meestal ook beter voor.
– Bij een overlijden wordt er niet naar jou gekeken als zijnde iemand waar wel wat mis mee moet zijn, want anders was haar man/vrouw toch niet weggegaan.

Maar er zijn ook overeenkomsten. Je staat er plotseling alleen voor. Je verdriet kan onpeilbaar zijn. Je verliest de toekomst zoals je die bewust of onbewust voor ogen had. Je hele leven staat op zijn kop en zal nooit meer hetzelfde worden. Je zult vrienden verliezen omdat zij niet goed om kunnen gaan met een alleenstaande. Een overlijden gaat, net als een scheiding, vaak ook gepaard met een grote schok, zelfs al komt het niet totaal onverwacht, het kan toch zijn dat je er niet op voorbereid bent.

Vaak wordt bij een scheiding niet onderkend dat je rouwt om het verlies van je vrouw, je man, je huwelijk, het leven zoals je dat kende. Hij/zij is toch niet dood, je bent toch kwaad op hem/haar, dus hoe kun je dan rouwen?

De grote leugen

Terwijl de beslissende partner nuchter naar een oplossing kan zoeken, schiet de ander als een emotioneel projectiel alle richtingen uit.  Wie het initiatief neemt om te scheiden, wordt vaak gezien als de machtige partij in de relatie. Die partner zit op het einde van een verwerkingsproces. Voor de ander was de scheiding nog geen realiteit. Hij of zij staat aan het begin van een rouwproces en moet nog door de fasen van het ontkennen, de boosheid, het onderhandelen en het verdriet heen.

“Een scheiding op je bord krijgen, maakt emotioneel”, legt Bollen uit. “De neocortex, die we nodig hebben om te analyseren en tot goede oplossingen te komen, is weinig actief. Terwijl de beslissende partner nuchter naar een oplossing kan zoeken, schiet de ander als een emotioneel projectiel alle richtingen uit. Dat verschil in denken, snelheid en noden maakt dat beide partners zich machteloos voelen. Ze hebben allebei het gevoel geen grip te krijgen op de ander.”

17 maanden en 26 dagen, zo lang doet de gemiddelde gescheiden man of vrouw er over om het pijnlijke proces van de echtscheiding te verwerken, gerekend van het moment dat de scheiding definitief is.  43 procent is opgelucht als de scheiding eindelijk gefinaliseerd is, 31 procent vindt het een droevig moment. Dat blijkt uit een bevraging van 4.000 gescheiden mannen en vrouwen.

Vele jaren
“Er kunnen vele maanden of jaren aan vooraf gaan voor de scheiding officieel wordt uitgesproken. Uiteindelijk kan het totale verwerkingsproces, sinds de relatiebreuk, dus vele jaren duren”, nuanceert woordvoerder voor de datingsite www.fifties.com, die opdracht gaf tot de bevraging.

Falen
Het gevoel gefaald te hebben (60 procent) en ‘het gevoel verloren te zijn (20 procent) was voor de gescheiden personen erger dan de praktische gevolgen van de echtscheiding. Eén op vijf was er van overtuigd dat zij de scheiding nooit te boven zouden komen. 55 procent vindt de echtscheiding het ergste dat ze ooit hadden meegemaakt en 16 procent werd nog altijd onrustig als ze er over nadenken.

Daten & geluk
‘Geluk’ ervaren de gescheidenen gemiddeld 16 maand en 11 dagen na de definitieve uitspraak van de echtscheiding. Een eerste afspraakje is er na 15 maand en 26 dagen. Maar een nieuwe relatie na een echtscheiding is niet voor iedereen weggelegd: twee op drie wil het opnieuw proberen, de anderen wijzen een vaste relatie resoluut af.

Bemiddeling

Als er kinderen zijn, moet er snel duidelijkheid komen, maar dat is moeilijk als de ex-partners lijnrecht tegenover elkaar staan. Bemiddeling kan helpen om tot de onderliggende noden en wensen door te dringen vertelt Katalien Bollen. Een bemiddelaar gebruikt technieken zoals metaforen om de boodschap kracht bij te zetten. Humor kan ook verfrissend werken, omdat die de situatie op een andere manier benadert.

Nieuwe partner

Elke keer dat je je partner ziet of (over hem) hoort, kan het rouwproces opnieuw beginnen.  In zekere zin is het rouwproces bij een echtscheiding moeilijker dan bij een overlijden volgens Bollen. Een dode is er niet meer en vaak dicht je hem vooral goede dingen toe. Het is niet makkelijk om te aanvaarden dat de ander nooit meer terugkomt, maar jij hebt de controle over dat aanvaardingsproces. Bij een echtscheiding is dat niet zo. Elke keer dat je je partner ziet of (over hem) hoort, kan het rouwproces opnieuw beginnen.

Conflictvermijding

De verlaten partner denkt meestal: het ligt aan mij. Maar vaak is hij maar een deel van de puzzel. Soms eindigt een relatie om redenen die niet direct met de relatie op zich te maken hebben. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een partner het gezinsleven en de kinderen niet kan combineren met werken en tijd wil voor zichzelf. “Vaak gaat het ook om het missen van erkenning”, beklemtoont Bollen. “Dat je het gevoel hebt: mijn partner ziet mijn investering in het gezin niet. Als anderen dan wél oog hebben voor wat je doet, drijven partners (on)bewust steeds verder van elkaar weg.”

Bronnen

Meer lezen en volledige artikel http://www.knack.be/

Andere info

http://www.goedgevoel.be/happy-spring/het-duurt-18-maand-om-scheiding-te-verwerken~ac69fd00

https://forum.viva.nl/relaties/verbroken-relatie-vs-overleden-partner/list_messages/237890/2

http://www.hig.be/sites/default/files/publicaties/ouderverstoting340341_-_feeling_.pdf

http://www.cambriana.nl/rouw.html

https://psychotraumanet.org/nl/rouwverwerking-bij-echtscheiding

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

Ook interessant om te lezen!

Share