Werkloze man doet meer huishoudelijk werk

Geschatte tijd om tekst te lezen:3 minu(u)t(en)


Als de Europese man werkloos raakt, steekt hij ruim 3 uur extra in huishoudelijke taken. Opvallend: zijn vrouw, ongeacht of ze wel of niet werkt, gaat bij werkloosheid van haar man óók meer aan het huishouden doen. Zij besteedt er ruim een uur extra aan.

Man raakt werkloos. Gaat hij dan meer in het huishouden doen? Ja, de Europese man pakt bij werkloosheid ruim 3 uur extra voor huishoudelijke taken per week. Opvallend: zijn vrouw, ongeacht of ze wel of niet werkt, gaat bij werkloosheid van haar man óók meer aan het huishouden doen. Ruim een uur extra. “En daarmee blijft de vrouw veel meer in het huishouden doen dan haar man. Zelfs als de man werkloos thuis zit”, concludeert hoogleraar Sociologie Tanja van der Lippe van de Universiteit Utrecht in het tijdschrift Work, Employment and Society.

De Universiteit Utrecht onderzocht 30.000 stellen in Europa. Nederlandse vrouwen maken gemiddeld 17 uur per week schoon. Mannen in Nederland komen nog niet tot de helft: bijna 7 uur.


“Daarmee blijft de vrouw veel meer in het huishouden doen dan haar man. Zelfs als de man werkloos thuis zit”, concludeert hoogleraar Sociologie Tanja van der Lippe. Ze is een van de onderzoekers die de data analyseerden.

Tanja van der Lippe doet onderzoek naar de relatie tussen werk en gezin. Hoe gaan werknemers en gezinsleden enerzijds en werkgevers anderzijds om met de vaak conflicterende eisen die werk en gezin stellen? En wat zijn de gevolgen voor ongelijkheid en welzijn van mannen en vrouwen in zowel nationaal als internationaal perspectief? Van der Lippe heeft een geheel nieuwe draai aan dit onderzoek gegeven door inzichten uit de sociologie, economie, en psychologie te combineren.

Hoe gaat dat andersom? Dus als een vrouw werkloos raakt? De Utrechtse sociologe: “Dan gaat zij 4,4 extra uren besteden aan het huishouden. De werkloosheid van zijn vrouw zet de man niet aan tot extra huishoudelijk werk.”
Nederlandse vrouw

Samen met onderzoekers Lukas Norbutas (Universiteit Utrecht) en Judith Treas (University of California) analyseerde Van der Lippe data van de European Social Survey. Bijna 30.000 mensen uit 27 Europese landen en Israël namen zij onder de loep. Uit hun analyse blijkt dat vrouwen sowieso veel meer huishoudelijk werk doen. Bij vrouwen loopt dat uiteen van 12,4 uur per week (Denenmarken) tot 31,2 uur (Oekraïne), bij mannen 4,7 uur (Portugal) tot 16,6 uur (ook weer Oekraïne). De Nederlandse vrouw huishoudt gemiddeld 17,3 uur per week. De Nederlandse man komt nog niet tot de helft van dat aantal: 6,9 uur.

De verdeling van huishoudelijk werk tussen de seksen is dus ongelijk. En bij werkloosheid gaat de vrouw meer extra tijd steken in het huishouden dan een werkloze man doet. Van der Lippe geeft aan dat het niet ondenkbaar is dat vrouwen toch nog altijd hun vrouwelijkheid laten zien door, extra, huishoudelijk werk te doen. “Terwijl mannen hun mannelijkheid juist tonen door het vermijden van wat van oudsher gezien wordt als ‘vrouwenwerk’.”

Als vrouwen zelf geen werk meer hebben, poetsen ze nog vier uur extra per week. Als een vrouw geen werk heeft, gaat een man niet meer doen in de huishouding.
Uit de analyse blijkt dat vrouwen in heel Europa veel meer huishoudelijk werk doen dan mannen, schrijft RTV Utrecht.

In Oekraïne doen mannen het meest aan huishoudelijk werk. Ze besteden bijna 17 uur per week aan het huishouden.

Bronnen

http://nos.nl/artikel/2163111-werkloze-man-doet-meer-huishoudelijk-werk.html

https://www.knaw.nl/nl/leden/leden/14577

https://www.uu.nl/nieuws/man-werkloos-vrouw-doet-extra-huishoudelijk-werk

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

Ook interessant om te lezen!

Share