Relatie/Seks/Persoonlijkheidstesten (op deze website)

Geschatte tijd om tekst te lezen:4 minu(u)t(en)

Op deze pagina vindt  u een aantal persoonlijkheidstesten rond persoonlijkheid, seksualiteit en relaties. Deze testen zijn (bewerkte) vertalingen van Engelstalige (professioneel) ontwikkelde testen of eigen ontwikkeld (bewerkt) materiaal.

Deze testen zijn louter informatief en geven geen sluitend profiel. Ze zijn alleen indicatief bedoeld, m.a.w. als een bepaalde score wordt behaald, is het misschien raadzaam hieromtrent verder gespecialiseerd advies in te winnen.
Deze testen hebben niet de bedoeling om diagnoses te stellen, de resultaten mogen ook niet  als dusdanig gebruikt worden voor welk doel ook en de ontwikkelaar kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke onvolkomenheden of onjuistheden. Dit wil niet zeggen dat deze tests niet met de nodige zorg ontwikkeld en uitgeprobeerd werden. Ze baseren op wetenschappelijk onderzoek maar zijn niet onfeilbaar.

In het kader van relatieadvies, relatiematching en hulp bij relatieproblemen kan het nuttig zijn om beiden de test in te vullen en dan de resultaten met elkaar te vergelijken en eventueel te bespreken met een seksuologisch hulpverlener.

Privacybescherming : Uw gegevens worden op geen enkele wijze geregistreerd. U bent zelf de enige die de uitkomst te zien krijgt.

U mag deze testen vrij gebruiken en links maken naar dit overzicht, maar omwille van het vele werk dat erin stak, apprecieer ik een correcte bronvermelding. Sommige testen zijn al dan niet aangepast overgenomen van andere websites/bronnen. Deze mogen omwille van copyrights van externe ontwikkelaars niet zomaar overgenomen worden. Bij gebruik zijn aanpassingen niet toegelaten omdat zo het risico ontstaat op onbetrouwbaarheid van de gegevens.

© Gerard Gielen Pedagoog/Seksuoloog


Eysenck Persoonlijkheidstest (EPI) : geeft een waarde op de schalen Extraversie-Introversie en Neuroticisme-Stabiliteit. Klik hier

Liefdestypes Helen Fischer : aantrekking hangt af van je liefdestype. Welk van de 4 persoonlijkheidstypen ben jij. Klik hier

Persoonlijkheidstest : deze test geeft een beeld van je persoonlijkheid op 10 persoonlijkheidsaspecten. Klik hier

Karaktertest Big 5  Dit is een zogenaamde Big5-test, waarbij je in het kort een test ondergaat waarbij 5 karaktereigenschappen naar voren komen : je krijgt een score voor ‘negatieve emotionaliteit’, ‘extraversie’, ‘openstaan voor nieuwe dingen’, ‘altruïsme’, ‘plichtsbewust of consciëntieus zijn’.  Klik hier

Relatietest (bewerking G. Gielen) : deze test geeft je kwaliteiten inzake relatievorming op 5 schalen. Klik hier

Persoonlijkheidstest van Myers Briggs (gebaseerd op de typologie van Jung; aanpassing en vertaling G.Gielen)  Klik hier voor download in Excel (het gaat hier om een downloadbaar excelbestand zodat de test ook offline ingevuld kan worden)

Depressietest. Met deze test kunt u voor uzelf uitmaken of u in een depressie gesukkeld bent en of u best hulp van een arts of hulpverlener inroept.  Klik hier

Assertiviteitstest. Met deze vragenlijst kunt u een indruk krijgen over de mate waarin u assertief bent. De lijst geeft u slechts een indruk en aan het resultaat moet u geen absolute waarheid toekennen. Het geeft u iets om over na te denken.
Beantwoord de 24 uitspraken door het rondje van uw keuze aan te klikken. Sla geen vragen over. Geef uw antwoorden zo eerlijk mogelijk dan krijgt een zo goed mogelijk beeld. Aan het eind kunt u uw score opvragen. Klik hier

Seksuele intelligentie. Met deze test meet je je seksuele openheid, de mate waarin je van seks kunt genieten en hoe open je staat tegenover je sekspartner. Bereken je seksquotiënt. Klik hier

Seksueel opvoedingstype. Met deze test kunt u nagaan hoe open u staat tegenover seksualiteit bij (uw eigen) kinderen en hoe open/gesloten met of zonder schroom u met kinderen over seks wilt praten. Klik hier

Conflicthantering. Met deze toets (Thomas & Kilmann test) kunt u een beeld krijgen voor de strategieën die u kiest als het gaat om conflicthantering. Meestal worden meerdere strategieën gehanteerd maar het kan zijn dat een bepaalde strategie een voorkeur bij u heeft. Met deze toets krijgt u een indruk over de mate waarin u kiest voor: het zich aanpassen, het vermijden of ontlopen van bepaalde situaties, compromissen zoeken of de gulden middenweg zoeken, samenwerken of problemen oplossen en wedijveren of forceren. Klik hier

Actief luisteren. Met deze vragenlijst kunt u voor uzelf nagaan hoe goed u bent in het actief luisteren naar je partner. Geef uw antwoorden zo eerlijk mogelijk en vul alle vragen in, dan krijgt een zo goed mogelijke indruk over uw vaardigheid actief luisteren. Deze test is richtinggevend. Klik hier

Welk type “dater” ben je? Wanneer het aankomt op het vinden van ware liefde, zijn er verschillende types van persoonlijkheid bij verschillende mensen.  Deze test helpt je te onderzoeken welk type van ‘dater’ je bent en helpt je te ontdekken welk type van ‘dater’ dat tegenover jou zit bij je volgende date-activiteit. Klik hier

Stemmingstest. Deze test is oorspronkelijk gemaakt voor senioren om hun actuele stemming te meten, maar is ook bruikbaar voor iedereen binnen een relatie om de stemming op een bepaald moment vast te leggen. Klik hier

Ontrouwtest. Heb je een vermoeden dat je partner je ontrouw is? Doe deze test en controleer voor jezelf of je vermoeden klopt. Herken je de signalen? Praat er dan open over met je partner zonder meteen veroordelend te zijn. Klik hier

Ben je klaar voor een nieuwe relatie? Liefdesverdriet, wie ken het niet? Het verlies van je geliefde kan je veel hartzeer bezorgen en vaak krijg je het gevoel dat je voor altijd zal blijven verlangen naar je ex. Met deze vragenlijst kan je voor jezelf nagaan of je klaar bent voor een nieuwe liefde na het afspringen van je vorige relatie.Klik hier