Dokters worden seksueel belaagd

Geschatte tijd om tekst te lezen:4 minu(u)t(en)

Maar liefst de helft van alle vrouwelijke artsen krijgt te maken met ongewenst seksueel gedrag van patiënten. Slechts één op de tien dient een klacht in. In totaal krijgen vier op de tien artsen te maken met ongewenst seksueel gedrag. Dat gaat dan bijvoorbeeld over verliefde patiënten die berichtjes sturen, veel vaker op consultatie komen dan nodig is, flirten, opmerkingen maken over het uiterlijk van de arts of persoonlijke vragen stellen over het liefdesleven.

Het zijn niet alleen vrouwen die seksueel belaagd worden. Ook 30% van de mannelijke dokters heeft dit de voorbije tien jaar meegemaakt, zo blijkt uit een bevraging van de Artsenkrant bij 1.800 respondenten. Het gaat dan van seksueel getinte opmerkingen, over patiënten die een kledingstuk te veel uittrekken, tot zelfs aanranding.

“De cijfers verbazen me niet”, zegt dokter Herman Moeremans van het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen. “Bij ons werk komt nu eenmaal een fysiek aspect kijken. Als je een patiënt vraagt om het lichaam te ontbloten, kan dat soms op een andere manier geïnterpreteerd worden. Vroeger waren de mensen preutser, nu is er minder schroom om zoiets te proberen. Bovendien komt een deel van de patiënten uit andere culturen, waar soms anders met vrouwen wordt omgegaan.”

Geconfronteerd met zo’n ongewenst gedrag, spreekt 67% van de artsen de patiënt hierop aan. Amper één op de tien dient ook een officiële klacht in. Dubbel zoveel dokters ondernemen niets. Meer dan de helft denkt dan ook dat zo’n klacht toch niet serieus genomen wordt.

Een voorbeeld daarvan is wat Professor Herman Tournaye, nu fertiliteitsarts van het UZ Brussel meemaakte toen hij gynaecoloog was. “Zeker één keer per jaar maakte ik iets ‘raars’ mee”, vertelt hij in De Morgen. “Zo heb ik ooit maandenlang anonieme brieven gekregen van een dame die in detail beschreef wat het allemaal met haar deed als ik haar onderzocht. Tsja, dat was toch ongemakkelijk. Temeer omdat ik niet wist van wie die brieven kwamen. Ik heb meteen mijn diensthoofd op de hoogte gebracht en maandenlang consultaties gedaan in het bijzijn van een verpleegkundige.”

Uit de cijfers van het onderzoek blijkt dat vooral jonge artsen te maken krijgen met ongewenste intimiteiten. Een kleine zeventig procent spreekt de patiënt aan op het gedrag, dertig procent neemt iemand erover in vertrouwen, maar uiteindelijk dient slechts tien procent officieel een klacht in. Een op de vijf doet zelfs helemaal niets.

Algemeen gesteld vraagt een delegatie artsen aan minister van Justitie Koen Geens (CD&V) naar maatregelen om een einde te maken aan agressie tegen artsen. 86 procent van de artsen werd de voorbije tien jaar ook minstens één keer met verbale agressie door patiënten geconfronteerd. Ook krijgen artsen af te rekenen met fysiek geweld en seksueel ongewenst gedrag.

Ander onderzoek toont ook aan dat studenten geneeskunde te maken hebben met seksuele intimidatie. Studenten geneeskunde, en coassistenten in het bijzonder, zijn vaak slachtoffer van seksuele intimidatie zowel door hun begeleiders als door patiënten. Er wordt echter maar weinig melding van gedaan. Het taboe is nog steeds groot en ook de angst voor een slechte beoordeling speelt een rol  wanneer het gaat om een meerdere.

In 2005 maakte het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) melding van een hoog percentage coassistenten in Nijmegen dat wel eens te maken had met seksuele intimidatie. In internationale literatuur is beschreven dat seksuele intimidatie in de medische opleiding veelvuldig voorkomt. Uit zowel Amerikaanse als Europese onderzoeken komt naar voren dat 30-50 procent van de geneeskundestudenten seksuele intimidatie ervaart tijdens de opleiding.

De wisselende percentages over het vóórkomen van seksuele intimidatie zijn onder andere te wijten aan de verschillende definities van seksuele intimidatie. Los van de gehanteerde definitie is een aantal punten van belang. Seksuele intimidatie wordt als zodanig benoemd zodra een persoon zich seksueel geïntimideerd voelt. Het is gedrag van een dader dat een persoonlijke grens van een slachtoffer overschrijdt. Een ander belangrijk punt is dat seksuele intimidatie zowel met als zonder opzet van de dader kan gebeuren. Het omvat elke vorm van ongewenst seksueel getint gedrag, wat kan variëren van opmerkingen over uiterlijk tot aanranding en verkrachting. De intimiteiten ontwikkelen zich meestal van een te verdragen naar een onhoudbare situatie.

Het is aannemelijk dat geneeskundestudenten een serieuze risicogroep vormen voor seksuele intimidatie. Persoonlijk en lichamelijk contact met medestudenten, docenten, artsen en patiënten staat centraal in de opleiding. Bovendien bevinden coassistenten zich in het ziekenhuis in een kwetsbare positie. Zij functioneren onderaan in de medische hiërarchie en hebben geen formele positie in de ziekenhuisorganisatie. Coassistenten worden daarnaast door hun directe begeleiders beoordeeld op kennis, inzet, werkhouding en vaardigheden.

In het voorjaar van 2006 ondervroeg het KNMG Studentenplatform via een digitale enquête 4017 student-leden van de KNMG over seksuele intimidatie.

Van de 1856 respondenten gaf ruim 11 procent aan wel eens met seksuele intimidatie te maken te hebben gehad. Hierbij zijn vrouwen significant vaker het slachtoffer dan mannen (14 versus 5%). Van alle coassistenten heeft 21 procent zich wel eens seksueel geïntimideerd gevoeld. Van de studenten die nog in de preklinische fase van hun opleiding zitten, was dit 3 procent.

De aard van het seksueel intimiderende gedrag betrof voor 60 procent van de slachtoffers opmerkingen over het uiterlijk. Een andere veel genoemde grensoverschrijdende intimiteit was het stellen van persoonlijke vragen over seksualiteit of liefdesleven (44%), maar ook ongewenst lichamelijk contact (34%) en oogcontact (24%) behoorden tot de veel gegeven antwoorden. Incidenteel werd onder de optie ‘anders’ melding gemaakt van aanranding en stalking.

Lees ook hier verder over ongewenst intiem

Lees hier verder over seksuele intimidatie door een patiënt

 

Bronnen

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3101034/2017/03/10/1-op-2-vrouwelijke-artsen-seksueel-belaagd.dhtml

http://nieuws.vtm.be/binnenland/1-vrouwelijke-arts-op-2-al-seksueel-belaagd

http://www.demorgen.be/binnenland/-dokter-wat-vind-je-van-mijn-nieuw-ondergoed-artsen-over-seksueel-gedrag-b5934d9a/

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/ongewenst-contact.htm

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

Ook interessant om te lezen!