Zwanger en te zwaar is een risico voor zowel moeder als kind

Geschatte tijd om tekst te lezen:4 minu(u)t(en)
 Gewichtsconsulente Linda Sap met een Somalische patiënt © Mats van Soolingen

Gewichtsconsulente Linda Sap met een Somalische patiënt © Mats van Soolingen

Meer dan 35% van de vrouwen is te zwaar bij de start van een zwangerschap. Een op de tien is obees en heeft een BMI die hoger ligt dan 30. Zij riskeren daardoor meer complicaties, zoals hoge bloeddruk, miskraam en zwangerschapsdiabetes en na de bevalling komt de borstvoeding moeilijker op gang. Bovendien loopt de baby verhoogde risico’s. Er zijn aanwijzingen dat kinderen van te dikke moeders achteraf meer problemen hebben met concentratieproblemen. Ze worden tijdens hun periode in de baarmoeder als het ware anders geprogrammeerd. Tot die vaststelling kwam Tanja Vrijkotte, projectleider van een grootschalige studie die sinds 2003 de ontwikkeling van 8.000 Nederlandse kinderen volgt. Vrouwen met een te hoge BMI doen er goed aan om eerst af te slanken, hun lichaam te reinigen en gezond te leven voordat ze voor een zwangerschap kiezen. Men noemt dit preconceptiezorg, maar die kent nog te weinig aandacht. Veel toekomstige ouders beseffen niet dat het kind dat ze op de wereld zetten negen maanden lang verbonden is via de navelstreng met de bloedcirculatie van de moeder. Alles wat de zwangere vrouw eet of drinkt komt via de bloedcirculatie in de foetus terecht. Er is een duidelijke wisselwerking tussen moeder en kind.

Vrouwen die zwanger zijn en te zwaar lopen meer risico op bijvoorbeeld een miskraam of een doodgeboren kindje. ze hebben vaker een hoge bloeddruk, zwangerschapsvergiftiging of zwangerschapsdiabetes.

Bijna een kwart van de Amsterdamse vrouwen begint met overgewicht of obesitas aan een zwangerschap, en dat is schadelijk voor zowel moeder als kind. Dat zegt Tanja Vrijkotte, AMC-medewerker van de ABCD-studie, een onderzoek naar de ontwikkeling van achtduizend Amsterdamse kinderen.

‘Vijfjarige kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap te zwaar waren, hebben vaker een hoge bloeddruk. Dit effect is direct te linken aan de groei in de baarmoeder.’ Gynaecologen en verloskundigen worden dagelijks geconfronteerd met complicaties door overgewicht in de zwangerschap. Dikke vrouwen hebben meer kans op een miskraam of een doodgeboren kindje, ze hebben vaker een hoge bloeddruk, zwangerschapsvergiftiging of zwangerschapsdiabetes.

Transportproblemen
De beroepsverenigingen van verloskundigen (KNOV) en gynaecologen (NVOG) willen vastleggen dat standaard overleg wordt gevoerd met de anesthesist als zwangeren extreem zwaar zijn – met een BMI boven de 40, zegt een woordvoerder van de KNOV. ‘Pijnstilling is voor deze vrouwen moeilijker ad hoc te regelen, en ook kunnen aangepaste OK-bedden en dergelijke nodig zijn.’

Volgens de KNOV-woordvoerder moeten verloskundigen bij zware zwangeren ook voorbereid zijn op ‘mogelijke transportproblemen’ als de bevalling zich aandient. Arboregels voor ambulancebroeders kunnen voor vertraging zorgen, als daar vooraf niet goed op gelet is. ‘Bijvoorbeeld als een vrouw drie trappen af moet worden gedragen.

Gezonde gewichtstoename
Het kan voor de verloskundige een reden zijn om een ziekenhuisbevalling te adviseren. Maar soms is het al voldoende om een thuisbevalling op de begane grond af te spreken.’ Ook gaan stemmen op om zwangere vrouwen weer te wegen. Dat was een routinehandeling die jaren geleden was afgeschaft, maar met de toename van het aantal vrouwen met overgewicht zijn sommige verloskundigen weer begonnen met wegen.

‘Verloskundigen krijgen steeds meer een rol in het begeleiden van vrouwen naar een gezonde gewichtstoename tijdens de zwangerschap, zodat de vrouwen geen extra kilo’s overhouden aan elke zwangerschap.’

Vrouwen met overgewicht geraken moeilijker zwanger en hebben er alle voordeel bij om eerst af te slanken. Het lichaam zorgt er zelf voor dat, als de omstandigheden niet optimaal zijn, de kans op zwangerschap gering is. Afslanken tijdens de zwangerschap is niet zonder risico’s omdat bij het extra verbranden van het overtollige vet gifstoffen vrijkomen die via de bloedbanen in de embryo of foetus terecht komen. Voor wie gezond leeft is een zwangerschap een heel natuurlijke gebeurtenis, maar in de gezondheidszorg heeft men zwangerschap gemedicaliseerd. Zwangere vrouwen gaan tijdens hun zwangerschap te vaak naar de gynaecoloog en laten te veel echo’s nemen. Zorgverzekeraars pleiten er voor om de zwangerschap te demedicaliseren en meer aandacht te besteden aan het natuurlijk karakter van de zwangerschap. Zwangerschap is geen ziekte en al deze onderzoeken werken onzekerheid in de hand. Dat neemt niet weg dat als er twijfels of vermoedens zijn van infecties zoals groep B-streptokokken, hepatitis B, rode hond, SOA, urineweginfectie of waterpokken medische hulp moet worden ingeroepen.

 

Preconceptiezorg

Preconceptiezorg moet meer aandacht krijgen. Vrouwen met een kinderwens moeten beseffen dat zij zich daarop moeten voorbereiden, zowel fysiek als psychisch. Een goede informatie over conceptie en zwangerschap is nodig om te beseffen dat het nuttig is om zich hierop voor te bereiden. Overgewicht moet in ieder geval worden aangepakt. De BMI mag zeker de 25 niet overschrijden. Afslanken gebeurt altijd in twee fasen. Tijdens de eerste fase reduceert men het gewicht en wordt daarom reductiefase genoemd. Men valt maximaal 10 kg af. Daarna schakelt men over op de stabilisatiefase, d.w.z. dat men zijn voeding zodanig aanpast dat het lichaamsgewicht constant blijft en het gevreesde jojo-effect vermeden wordt. Indien men meer moet afvallen wordt een tweede reductiefase ingezet. Door geleidelijk aan af te slanken behoudt men gemakkelijker een stabiel lichaamsgewicht.

Bronnen

Malika Sevil 23 december 2014, 15:00 – Bron: Het Parool http://www.parool.nl/binnenland/zwanger-en-te-zwaar-is-een-risico-voor-zowel-moeder-als-kind~a3817050/

http://www.europeseacademie.be/

http://www.gezondheidenco.nl/161741/zwanger-en-te-zwaar-risico-dikke-vrouwen-hebben-meer-kans-op-een-miskraam-een-doodgeboren-kindje/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. Deze website is reclamevrij en heeft geen inkomsten van welke aard ook.

Ook interessant om te lezen!