Danshouding vertelt veel over de relatie

#Khebzin
Grootouders die op hun kleinkinderen passen leven gemiddeld langer
Geschatte tijd om tekst te lezen: 8 minu(u)t(en)

pixel2013 / Pixabay

Bij partnerdansen is verbinding een fysieke communicatiemethode die door een paar dansers wordt gebruikt om gesynchroniseerde dansbewegingen mogelijk te maken, waarbij één danser (de ‘hoofdrol’) de bewegingen van de andere danser (de ‘volger’) regisseert door middel van non-verbale en verbale aanwijzingen overgebracht door een fysieke verbinding tussen de dansers. Het is een essentiële techniek in vele soorten partnerdansen en wordt veelvuldig gebruikt in partnerdansen met aanzienlijk fysiek contact tussen de dansers, waaronder de Argentijnse Tango, Lindy Hop, Balboa, East Coast Swing, West Coast Swing, Salsa en Modern Jive. .

Andere vormen van communicatie, zoals visuele aanwijzingen of gesproken aanwijzingen, helpen soms bij het verbinden met de partner, maar worden vaak gebruikt in specifieke omstandigheden (bijvoorbeeld het oefenen van figuren of figuren die doelbewust worden gedanst zonder fysieke verbinding). Verbinding kan worden gebruikt om kracht en energie over te dragen, evenals informatie en signalen; sommige dansvormen (en sommige dansers) benadrukken vooral kracht of signalering, maar de meeste zijn waarschijnlijk een combinatie van beide.

Het volgen en leiden in een partnerdans wordt bereikt door een fysieke verbinding te behouden, het frame genoemd, dat de leider in staat stelt lichaamsbeweging naar de volger te sturen, en voor de volger om ideeën aan de leider voor te stellen. Een frame is een stabiele structurele combinatie van beide lichamen die door de armen en / of benen van de dansers worden onderhouden.

Verbinding vindt plaats in zowel open als gesloten dansposities (ook wel “open frame” en “gesloten frame” genoemd).

In gesloten positie met lichaamscontact wordt verbinding bereikt door het frame te onderhouden. De volger beweegt om de leider te matchen, waarbij de druk tussen de twee lichamen wordt gehandhaafd, evenals de positie.

Bij het maken van een frame is spanning de belangrijkste manier om communicatie tot stand te brengen. Veranderingen in spanning worden aangebracht om ritmische variaties in bewegingen en bewegingen te creëren en worden gecommuniceerd door middel van contactpunten.In een open positie of een gesloten positie zonder lichaamscontact, bieden de handen en armen alleen de verbinding, die uit drie vormen kan bestaan: spanning, compressie of neutraal.

Tijdens spanning of leverage verbinding, trekken de dansers van elkaar weg met een gelijke en tegengestelde kracht. De armen ontplooien deze kracht niet alleen: ze worden vaak geholpen door spanning in het rompspierstelsel, door lichaamsgewicht of door momentum.
Tijdens de compressieverbinding duwen de dansers naar elkaar toe.
In een neutrale positie geven de handen geen andere kracht dan de aanraking van de handen van de volgeling in de leider.

Getuigenis van een danslerares in de Standaard 21/01/2019 : ‘Ik werk sinds een tijdje ook ­samen met relatietherapeuten. Sommigen verwijzen koppels met moeilijkheden door naar mijn lessen. Het gaat dan niet zozeer om het leren dansen, wel om weer verbinding te krijgen met elkaar. Dans is daar uitermate geschikt voor. Je moet elkaar immers weer aanraken, dichterbij komen, luisteren naar elkaar. Als danslerares zie ik dan heel goed waar de problemen zitten, of wat de onder­linge verhoudingen zijn. Bijvoorbeeld als iemand in die mate de leiding neemt in het dansen, dat de andere eigenlijk geen andere keuze heeft dan te volgen. Dat zegt best veel over hoe een relatie tussen twee mensen in elkaar zit. Het is prachtig om te zien hoe twee mensen elkaar kunnen herontdekken. Dansen is een nieuwe vorm van communiceren voor hen, het kan hen opnieuw bij elkaar brengen. Als je tijdens het dansen al nijdig wordt op elkaar, weet ik niet of het in het verdere leven zal blijven klikken. Koppels die goed en geduldig met elkaar kunnen communiceren tijdens het leren van een dans, dat zijn de relaties waar ik meer in geloof.’

Dans leert ons veel over de relatie tussen het mannen en vrouwen. Dansen vereist goede etiquette en communicatie, en de lichaamstaal is onverslaanbaar in het aangeven hoe mensen zich met elkaar verhouden.

Een dansleraar vertelde  dat ze de hele relatie van een paar op de dansvloer kon zien. Toen iemands tenen erop gingen staan ​​(en dat deden ze – we waren allemaal beginners) – kon ze zien hoe sommige mensen de schuld gaven aan hun partner, terwijl anderen zich verontschuldigden en het loslieten. Sommigen stopten de lessen voordat ze daar goed in konden worden, terwijl anderen plezier hadden in het leren en zich aanpassen aan hoe hun partners bewogen.

“Elke relatie is een dans”

Elke relatie is een dans. In het begin kan het eenvoudig zijn om met uw partner met de muziek om te gaan. Maar na verloop van tijd veranderen de dingen. Misschien is het een eenvoudig misverstand en voelt een van jullie zich gekwetst. Misschien komt de verandering van iets waarop je hebt gehoopt: een kind of een promotie. Of het kan komen van een grote uitdaging, zoals een ziekte of een baanverlies. Waar het ook vandaan komt, er gebeurt iets en de muziek verandert. Jij en je partner stappen op elkaars tenen. Veranderingen, plezierig en moeilijk, zijn een deel van het leven en van de relatie van elk paar. Maar hoe u ermee omgaat, maakt het verschil tussen een relatie die uit elkaar valt … of sterker wordt.

Sue Johnson zegt in haar boek ‘Hold Me Tight’ dat mensen zijn vastgebonden om een ​​emotionele band te hebben. Liefde, zo betoogt ze, is “de voortdurende zoektocht naar een elementaire, veilige verbinding met iemand anders.” Soldaten, wijst ze erop, worden in de oorlog gebracht met een buddy. Onderzoek toont aan dat kankerpatiënten die lid worden van een steungroep betere overlevingskansen hebben. Mensen in gelukkige huwelijken zijn meer resistent tegen ziekte en zijn meer gezond dan mensen in noodlijdende relaties.

Vecht of vlucht in relaties

Mensen lijken te zijn gemaakt om verbindingen aan te gaan en we reageren snel en diep op de dreiging van het verlies. Verlies van verbinding met iemand van wie we houden stuurt een alarm rechtstreeks naar de amygdala, het zogenaamde ‘angstcentrum’ van onze hersenen. Onze ‘vecht of vlucht’-reactie begint in een versnelling voordat we weten wat er echt is gebeurd. Johnson legt uit dat argumenten echt protesteren tegen dit verlies, of het nu echt is of wordt waargenomen. Of we boos worden (vechten) of afsluiten (vlucht), beweert ze, daaronder zijn we echt bang.

.

Romantische relaties hebben een sterk geladen non-verbale component waardoor dans / bewegingstherapie (DMT= dance movement therapy) vaak ook een ideale behandelingsmethode is. Terwijl een handvol dans / bewegingstherapeuten hebben geschreven over werk dat romantische partnering onderzoekt en sommige dans / bewegingstherapeuten therapie aanbieden voor koppels, blijft koppels DMT een nieuwe theoretische grens.

Vanaf 2017 bestaat er geen theoretisch kader om de therapeutische interventie in de relationele dansen van romantische partners te begeleiden. De auteurs halen vooral theorie uit counseling en huwelijkstherapie en gezinstherapie theorieën, geïntegreerd met DMT-theorieën en ondersteund door de recente neurowetenschappen.

We hebben allemaal te maken met relatieproblemen, waarbij vaak duidelijkere grenzen nodig zijn met familie, vrienden en partners. DMT biedt een manier om fysiek te ervaren waar uw grenzen liggen en hoe u ze op de juiste manier kunt versterken of verzachten. In een DMT-sessie leert men verschillende somatische manieren om  grenzen te identificeren en hoe je ze fysiek en verbaal kunt communiceren op een gezonde en respectvolle manier.

De meesten van ons hebben delen van onszelf waar we ons niet prettig bij voelen of die we niet accepteren. We verbergen deze vaak voor onszelf en voor anderen om pijn of kritiek te vermijden. Maar als we deze aspecten van onszelf ontkennen, bouwen we fysieke vernauwingen in ons lichaam op en sluiten we onze levendige levensenergie af. DMT kan  helpen om medelevend te zijn met deze gebieden; om te ervaren waar je je energie beperkt; en om je natuurlijke lichaam impulsen opnieuw te ontdekken. Je kunt je gepassioneerde, belichaamde energie herstellen voor je leven en relaties.

Relaties kunnen worden vergeleken met dansen. Het is een gemakkelijke metafoor om te visualiseren. Natuurlijk is er enkelvoudig dansen waarbij slechts één persoon betrokken is en dan zijn er die dansen waarbij veel mensen meedoen. Laten we, omwille van het beschrijven van relaties, praten over het soort dans waarbij slechts twee mensen betrokken zijn. Dansen bestaat uit een reeks bewegingen die worden gecombineerd en vaak worden herhaald wanneer twee personen synchroon lopen met elkaars stappen. Het resultaat is een gecoördineerde inspanning die vaak gemakkelijk en moeiteloos lijkt, maar waarvan je weet dat die band vooral tot stand komt wanneer mensen met elkaar bekend zijn, in overeenstemming zijn om met elkaar in symbiose te gaan.

Vergelijkbaar met het leren en oefenen van danspasjes en bewegingen, heeft de ‘dans’ van relaties, hoe we ons bezighouden en met elkaar omgaan, zijn eigen reeks stappen, tempo en ritme die nodig zijn om de bewegingen tussen mensen te onderhandelen. Soms worden deze stappen verwoord, openlijk vermeld, zodat de betrokkenen begrijpen wat er van hen wordt verwacht in de relatie. Soms worden deze stappen nooit besproken, dus het zijn de acties tussen mensen die bepalen wat er in de relatie aan de hand is.

Begrijp dat partners niet altijd willen en mogen verwachten dat ze met elkaar willen dansen. Soms moeten partners het een tijdje alleen doen. Maar in de meeste gezonde relaties komen partners uiteindelijk op dezelfde golflengte terug en gaan ze weer samen dansen.

Problemen zullen onvermijdelijk ontstaan ​​wanneer de acties van een partner niet synchroon lopen met de andere, wanneer er onenigheid of conflict is over zaken die essentieel worden geacht voor de relatie, wanneer partners niet in staat zijn of weigeren te communiceren, of erger nog, wanneer er een totale uitsplitsing in communicatie is; met andere woorden, wanneer een partner voortdurend op je tenen trapt of wanneer ze gestopt zijn met  willen dansen. Als er geen resolutie is, kunnen er verschillende dingen gebeuren-a.) De relatie kan eindigen, b.) Mensen kunnen samenleven, in een impasse verkeren, maar vaak in een staat van ontevredenheid, ontevredenheid, frustratie en woede, of c.) Ze kunnen terug gaan naar de dansvloer en een gezamenlijke inspanning leveren om weer op het goede spoor te komen met of zonder interventie.

Wanneer dingen niet zo goed gaan, helpt het om een ​​paar minuten de tijd te nemen om te begrijpen wat er aan de hand is. Als je boos bent, ben je dan ook verdrietig, eenzaam of bang? Als je zin hebt om de kamer te verlaten, is dit dan de enige manier om dingen te kalmeren?

Dansstappen die verbinding maken

Hier zijn enkele stappen – enkele rituelen van verbinding – die kunnen helpen om door  moeilijke momenten heen te komen:

Wees eerlijk. Neem even de tijd om door je gevoelens te bladeren. Laat je partner weten over hoe je je voelt en wat je nodig hebt.
Reageren. Erken dat het vaak moeilijk is om eerlijk te zijn over gevoelens. Wanneer uw partner contact zoekt, neem dan een moment om de stemming van uw partner te begrijpen en erop in te gaan.
Heb lichaamscontact. Hand in hand, knuffelen en zoenen bouwen verbinding. Een hand op de arm van je partner voelt troostend aan. Op de bank zitten praten of lezen kan je helpen samen te ontspannen. Neem de tijd – vaak – om fysiek contact te maken.
Bouw rituelen van verbinding in je dagelijks leven. Besteed tijd met elkaar voordat je ‘s ochtends afscheid neemt, wanneer je’ s avonds weer samenkomt en voordat je gaat slapen. Vind tijd om uw dag met elkaar te delen, elke dag opnieuw. Plan een wekelijkse datum of een driemaandelijkse vakantie

Bronnen

https://en.wikipedia.org/wiki/Connection_(dance)

http://www.standaard.be/cnt/dmf20190120_04116843

https://link.springer.com/article/10.1007/s10465-018-9271-y

https://www.theearthbodyinstitute.com/dance-movement-therapy/

https://www.psychologytoday.com/us/blog/in-flux/201607/the-dance-relationship

https://www.mentalhelp.net/articles/the-relationship-dance/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending.

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.

Ook interessant om te lezen!