Knappe vrouwen hebben minder kans om aangeworven te worden. #MeToo consequenties

Beleving van de eerste geslachtsgemeenschap en levenskwaliteit van adolescenten
Ook praten over seks tijdens COVID19 blijft belangrijk

Bron Timur Romanov unsplash.com

In HLN (07/03/2020 Nina) laat advocaat Sven Mary optekenen dat ze aarzelen om nog vrouwelijke collega’s aan te nemen, zeker als het om een knappe vrouw gaat.  ” Als een vrouw solliciteert bij het advocatenkantoor van Sven Mary, wordt ze uit angst voor #MeToo-toestanden de deur gewezen, zo bekent de strafpleiter in het magazine ‘NINA’. Wij nemen geen vrouwen meer aan na een incident met een stagiaire.”

Mannen zijn minder geneigd  om een knappe vrouw aan te nemen sinds #MeToo, zo schrijft de ‘Harvard Business Review’ in een analyse over de gevolgen van de beweging tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De #MeToo-beweging heeft honderden krachtige mannen in een moeilijk parket gebracht en twee jaar later leiden sommige vrouwen daar de gevolgen van.  Uit onderzoek uitgevoerd door Leanne Atwater van de universiteit van Houston Bauer College of Business blijkt dat aantrekkelijke vrouwen momenteel minder kans maken om aangeworven te worden. Meer dan 10% van de recruiters (zowel mannen als vrouwen) waren veel minder van plan om nog aantrekkelijke vrouwen aan te werven.  De onderzoekster gelooft dat de terugslag van de beweging segregatie veroorzaakt.

Het jaar dat Kevin Spacey, Harvey Weinstein, Les Moonves en Matt Lauer ten onder gingen – en #MeToo er voor zorgde dat meer dan 200 machtige mannen beschuldigd werden van seksueel lastigvallen van vrouwen begon  Leanne Atwater, een managementprofessor aan de Universiteit van Houston, onderzoek te doen en  maakte zich zorgen.

Het Amerikaanse bedrijfsleven was van plan om culturen te reinigen, naar geschonden vrouwen te luisteren en intimidatieklachten serieuzer te nemen.

“Maar als het je aan integriteit ontbreekt en je bent een beetje seksistisch, dan is je antwoord hierop: ‘Oké, hou gewoon vrouwen buiten, en dat zal het probleem oplossen’,” zei Dr. Atwater. “We zullen ze niet inhuren. We nemen ze niet op. Dan hoeven we ons daar geen zorgen over te maken. ‘”

Dus bestelde de professor anonieme online-enquêtes onder 300 mannen en 300 vrouwen. Beiden beantwoordden vragen over hoe #MeToo hun werkplek veranderde.

In de herfst van 2017, toen de New York Times en andere media begonnen te rapporteren over wijdverspreide seksuele intimidatie en mishandeling door krachtige mannelijke entertainmentfiguren, waren veel mensen ontroerd. De conventionele wijsheid was dat het aan het licht brengen van de kwestie en het bestraffen van de verantwoordelijken een afschrikwekkend effect zou hebben. Leanne Atwater, reageerde anders. “De meeste reacties op #MeToo waren feestelijk; het ging ervan uit dat vrouwen echt zouden profiteren, “zegt ze. Maar zij en haar onderzoekscollega’s waren sceptisch. “We zeiden:” We weten niet zeker of dit zo positief zal gaan als mensen denken – er kan een fall-out zijn. ”

Begin 2018 startte de groep een onderzoek om te bepalen of hun angsten gegrond waren. Ze creëerden twee enquêtes – een voor mannen en een voor vrouwen – en verdeelden deze onder werknemers in een breed scala van industrieën en verzamelden gegevens van 152 mannen en 303 vrouwen in totaal.

Eerst probeerden de onderzoekers te begrijpen of mannen en vrouwen verschillende opvattingen hadden over wat seksuele intimidatie is. Ze namen deze optie omdat mannen die van het gedrag worden beschuldigd vaak beweren dat ze niet begrepen hoe hun acties werden waargenomen, terwijl vrouwen die dit melden soms als overdreven gevoelig worden beschouwd.

De enquêtes beschreven 19 gedragingen – bijvoorbeeld doorgaan met het vragen van een vrouwelijke ondergeschikte nadat ze nee had gezegd, seksuele grappen naar een vrouwelijke ondergeschikte e-mailen en commentaar geven op het uiterlijk van een vrouwelijke ondergeschikte – en vroegen mensen of ze neerkwamen op intimidatie. Voor het grootste deel waren de twee geslachten het eens. Voor de drie punten waarop ze van elkaar verschilden, hadden mannen vaker dan vrouwen het label intimidatie. “De meeste mannen weten wat seksuele intimidatie is en de meeste vrouwen weten wat het is”, zegt Atwater. “Het idee dat mannen hun gedrag niet kennen, is slecht en dat vrouwen een berg maken van een molshoop is grotendeels onwaar. Als er iets is, zijn vrouwen soepeler in het definiëren van intimidatie. ‘

Resultaten inzake seksuele intimidatie.

Drieënzestig procent van de vrouwen meldde dat ze werden lastiggevallen, met 33% meer dan eens. De leeftijd van een vrouw, het geslacht van de opzichter, of de vrouw een rol vervulde of een bediende, en of ze getrouwd was, had geen invloed op de kans dat ze werd lastiggevallen. Slechts 20% van de vrouwen die waren lastiggevallen, meldde dit op het werk; onder degenen die dat niet deden, waren de belangrijkste afschrikmiddelen angst voor negatieve gevolgen en vrees dat zij als onruststokers zouden worden bestempeld. Vijf procent van de mannen gaf toe dat ze een collega hadden lastiggevallen, en nog eens 20% zei dat ze dat “misschien” hadden gedaan.

Onbedoelde gevolgen

De enquêteresultaten van de onderzoekers van 2018, toonden aan dat veel mensen na #MeToo verwachtten dat mannen meer terughoudend zouden worden om op bepaalde manieren met vrouwen aan het werk te gaan – hoewel dergelijke activiteiten cruciaal kunnen zijn voor vooruitgang.

Respondenten zeiden dat ze enkel positieve effecten van de # MeToo-beweging verwachtten: 74% van de vrouwen zei bijvoorbeeld dat ze dachten dat ze nu meer bereid zouden zijn om zich uit te spreken tegen pesterijen, en 77% van de mannen verwachtte voorzichtiger te zijn met mogelijk ongepast gedrag .

Maar meer dan 10% van zowel mannen als vrouwen zei dat ze dachten dat ze minder bereid zouden zijn dan voorheen om aantrekkelijke vrouwen aan te nemen.

Tweeëntwintig procent van de mannen en 44% van de vrouwen voorspelden dat mannen meer geneigd zouden zijn vrouwen uit te sluiten van sociale interacties, zoals drankjes na het werk.  Zesenvijftig procent van de vrouwen zei dat ze verwachtten dat mannen zouden blijven lastigvallen, maar dat ze meer voorzorgsmaatregelen zouden nemen om geïntimideerd te worden, en 58% van de mannen voorspelde dat mannen in het algemeen meer bang zouden zijn oneerlijk te worden beschuldigd.

27 procent van de betrokken mannen zeiden dat ze één-op-één ontmoetingen met vrouwen vermijden. Meer dan 20 procent zei dat ze terughoudend zijn om vrouwen in te huren voor banen die reizen vereisen of nauwe interactie. Nog eens 19 procent van de mannen zei dat ze ook geen aantrekkelijke vrouwen meer zouden aanwerven.

Op de blog van de review schreef een manager: “Helaas, naar mijn mening, te dicht bij vrouwen op het werk komen … brengt je carrière en reputatie (zowel professioneel als persoonlijk) in gevaar.”

“Dit is niet waar we naartoe willen,” zei Atwater. “We willen dat mensen zich gedragen. Er lijkt meer scheiding van uitsluiting en scheiding te zijn in plaats van dat we aan dit probleem werken voor het probleem dat het is.”

De onderzoekster verwijst naar de Mike Pence regel, de Amerikaanse vice-president die stelde niet langer met een vrouw alleen te willen dineren, behalve als zijn eigen vrouw erbij is.  Dit uit angst om door die vrouw, ten onrechte, te worden aangeklaagd.

Atwater vindt het zorgwekkend als mannen om die reden zeggen dat ze iemand niet meer aanwerven of dat ze vrouwen niet meer mee sturen op uitstapjes of zakenreizen.

Volgens haar is de intentie van 19% die geen aantrekkelijke vrouwen meer zouden aanwerven ook juridisch niet goed te praten. Je mag geen beslissing rond aanwervingen nemen op basis van iemands geslacht en uiterlijk is haar oordeel.  Wat is trouwens aantrekkelijk?

Omdat de gegevens werden verzameld kort nadat de #MeToo-beweging in een stroomversnelling kwam, en omdat een groot deel ervan was gericht op verwachtingen, hebben de onderzoekers begin 2019 een vervolgonderzoek (met verschillende mensen) uitgevoerd.

Dit onthulde nog een grotere terugslag dan de respondenten hadden verwacht. Bijvoorbeeld, 19% van de mannen zei dat ze terughoudend waren om aantrekkelijke vrouwen aan te werven, 21% zei dat ze terughoudend waren om vrouwen in te huren voor banen met nauwe interpersoonlijke interacties met mannen (vb banen met reizen), en 27% zei dat ze een vergadering met vrouwelijke collega’s zouden vermijden; slechts één van die cijfers was lager in 2019 dan de cijfers die het jaar daarvoor waren geprojecteerd.

De onderzoekers zeggen dat sommige gedragingen manifestaties zijn van wat soms de Mike Pence-regel wordt genoemd – een verwijzing naar de weigering van de Amerikaanse vice-president om met vrouwelijke collega’s te dineren tenzij zijn vrouw aanwezig is.

“Ik weet niet zeker of we verrast waren door de cijfers, maar we waren teleurgesteld”, zegt Rachel Sturm, een professor aan de Wright State University die aan het project werkte. “Als mannen zeggen,ik ga je niet inhuren, ik ga je niet op reis sturen, ik ga je van uitstapjes uitsluiten – dat zijn stappen achteruit. ”

De onderzoekers hebben verschillende aanbevelingen voor organisaties die pesterijen willen verminderen, waaronder een aantal preventietraining. Hun onderzoek toont aan dat traditionele training over seksuele intimidatie weinig effect heeft, misschien omdat veel ervan is gericht op het helpen van werknemers om te begrijpen wat intimidatie inhoudt, en de gegevens laten zien dat ze dat al doen.

In plaats daarvan, zeggen de onderzoekers, zouden bedrijven training moeten implementeren die werknemers voorlicht over seksisme en karakter. Hun gegevens tonen aan dat werknemers die veel seksisme vertonen, vaker negatieve gedragingen vertonen, en zij geloven dat training die niveaus kan verminderen. Hun gegevens laten ook zien dat mensen met een hoog karakter – zij die deugden tonen zoals moed – minder snel zullen lastigvallen en eerder zullen ingrijpen wanneer anderen dat doen. “Hoewel het opbouwen van karakters in organisaties aan de top is en consultants alleen maar leren hoe dit te doen, zijn er trainingsbronnen beschikbaar,” schrijven de onderzoekers.

Zo blijkt wel dat de hele MeToo beweging die op zich een goede zaak is omdat vrouwen terecht durven aanklagen dat ze seksueel geïntimideerd worden, ook een jammerlijke keerzijde kan kennen.

Bronnen

Jobat.be 28/09/2019

https://www.bizjournals.com/bizwomen/news/latest-news/2019/09/metoo-costing-women-opportunities.html?page=all

https://hbr.org/2019/09/the-metoo-backlash

About the Research: “Looking Ahead: How What We Know About Sexual Harassment Now Informs Us of the Future,” by Leanne E. Atwater, Allison M. Tringale, Rachel E. Sturm, Scott N. Taylor, and Phillip W. Braddy (Organizational Dynamics, forthcoming)
A version of this article appeared in the September–October 2019 issue of Harvard Business Review.

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge