15% van hoogopgeleide vrouwen heeft spijt van partnerkeuze

Echte reclamemodellen zijn belangrijk voor ons zelfbeeld
Daten voor martelaarsvrouwen

Zij advocaat, hij garagehouder. Vrouwen nemen steeds vaker zelf de touwtjes in handen en kiezen bewust voor een lat-

Copyright Flickr Francisco Osorio

relatie of blijven single of ze gaan downdaten.

Terwijl vroeger de man gemiddeld heel wat meer jaren op de schoolbanken doorbracht dan zijn vrouw of partner, zien we tegenwoordig het aantal geschoolde vrouwen ieder jaar toenemen.

Uit een onderzoek van het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen blijkt dat in 1976 in Vlaanderen nog maar 11,9 procent hooggeschoolde mannen getrouwd waren met een hoog opgeleide vrouw. Een gelijkaardig onderzoek in Vlaan-deren op het einde van de jaren ’90 wijst uit dat dat aantal al is opgelopen tot 28,6 procent. Bovendien heeft ook al 28,5 procent van de vrouwen een hogere opleiding gevolgd, terwijl dat in 1976 nog maar 7 procent was.

Toch blijkt dat heel wat vrouwen die downdaten niet tevreden zijn met hun huwelijkskeuze.

Volgens onderzoek van loopbaanadviesbureau SheConsult onder zeshonderd Nederlandse hoogopgeleide vrouwen in de leeftijdscategorie 40 t/m 60 jaar heeft ruim 15 procent spijt van de partnerkeuze. Vertaald naar alle hoogopgeleide Nederlandse vrouwen in deze leeftijdscategorie, zou het gaat om zo’n 120.000 ontevreden vrouwen.

Uit het onderzoek blijkt de ontevredenheid over de partnerkeuze onder andere te komen doordat de partner te weinig participeert in de zorgtaken, te weinig ondersteunend is in de carrière van de vrouw, haar te weinig stimuleert en inspireert om een eigen carrière te hebben, en te veel met zijn/haar eigen carrière bezig is.

Ook werd genoemd dat de partner het zelfvertrouwen van de vrouw ondermijnt. Volgens de onderzoek schetst dit een beeld van ‘partners die eigenlijk blij zijn als hun vrouw geen carrière maakt, en die de carrière van de vrouw niet zullen ondersteunen, of zelfs ontmoedigen’.

Dat mannen niet om kunnen met slimme vrouwen is nochtans een hardnekkig vooroordeel in datingland, oordeelt Rika Ponnet.  Uiteraard zijn er mannen die het intimiderend vinden, een vrouw met diploma’s en een goed inkomen, maar het merendeel ziet het echt niet zo, dat merkt ze dagelijks in haar praktijk.

Vaker bij vrouwen evenwel ervaart ze een negatieve houding tegenover lager geschoolde mannen. Het argument dat dan gebruikt wordt is ‘mannen kunnen daar niet mee om’, terwijl ze werkelijk willen zeggen ‘ik zie het niet zitten met een lager geschoolde man’. Dat heeft uiteraard zijn geschiedenis. Lang was de economische factor een erg bepalend element in de partnerkeuze van vrouwen.

Psychotherapeut Alfons Vansteenwegen oordeelt hierover als volgt : Het is heel moeilijk geworden om met twee voluit carrière te maken. Een van de twee moet vaak een stap terugzetten. Tot tien jaar geleden was dat bijna altijd de vrouw. Gelukkig zijn we nu al zover gekomen dat ook mannen de eer aan hun vrouw laten om een carrière uit te bouwen.

Bovendien wordt de intelligentie van iemand niet altijd bepaald door zijn opleiding of beroep. Als een man bepaalde gaven of talenten heeft en interessant genoeg is voor zijn partner, dan ziet hij geen reden waarom daar geen perfecte relatie uit kan groeien. Gelijkwaardige interesses en intellectuele capaciteiten vormen een belangrijk uitgangspunt voor het tot stand komen van een relatie.

 

Bronnen

https://www.dewolven.com/pers/120-000-hoogopgeleide-vrouwen-spijt-partnerkeuze/

https://www.intermediair.nl/carriere/werk-en-leven/werk-prive-balans/

http://www.duetrelatiebemiddeling.be/blog/mannen_kunnen_niet_om_met_hoog_opgeleide_vrouwen%3F

http://www.goedgevoel.be/happy-spring/hoe-belangrijk-is-het-studieniveau-van-je-partner~aa012771

https://www.parship.be/advies/bijzondere-situaties/slimme-dames-zorgzame-heren.htm

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge