De eerste keer seks bij Vlaamse jongeren: feiten en cijfers

Luchtvervuiling en erectieproblemen
Depressie en veel drinken komen vaker voor bij militaire echtgenoten en partners

Midden september 2019 publiceerde Sensoa op basis van een nieuw rapport van UGent

7000920 / Pixabay

cijfers omtrent de eerste keer seks.

Jongeren beginnen stap voor stap aan seks. Al deze stappen noemt men  de seksuele carrière. Van zoenen en tongzoenen naar strelen boven en onder de kleren tot coïtus en andere vormen van seksualiteit.
Wie had al geslachtsgemeenschap? Wat zeggen jongeren zelf in een enquête?  In de factsheet van 2019 omtrent gegevens van 2018 van Ugent blijken volgende evoluties.

In 2018 geeft 24.0% van de jongens aan reeds seks te hebben gehad, bij de meisjes ligt dit iets lager op 20.0%. Het aandeel jongens en meisjes dat reeds seks had, groeit naarmate de leeftijd vordert met de hoogste prevalenties op 17- tot 18-jarige leeftijd.

Opvallende verschillen worden ook waargenomen naar opleidingsvorm, waarbij meer jongens en meisjes uit het beroeps secundair onderwijs reeds seks hadden in vergelijking met de jongeren uit het algemeen en het technisch secundair onderwijs.

De meerderheid van de jongens en de meisjes die reeds seks hadden, gebruikten een condoom bij het eerste seksueel contact waarbij iets meer meisjes (75.4%) dan jongens (69.9%) aangeven dat er een condoom werd gebruikt. De minderheid van de jongeren zegt echter een condoom gebruikt te hebben bij het laatste seksueel contact.

Het condoomgebruik neemt bovendien sterk af naarmate de leeftijd toeneemt. Dit is vooral bij de meisjes opmerkelijk waar de prevalentie van het condoom-gebruik bijna gehalveerd is bij de oudste leeftijdsgroep in vergelijking met de jongste leeftijdsgroep. Overheen de tijd blijven de prevalenties van het condoomgebruik bij het eerste en het meest recente seksueel contact echter stabiel.

Naast het condoom, gebruiken jongeren ook de anticonceptiepil als voorbehoedsmiddel waarbij meer meisjes (73.0%) dan jongens (62.6%) aangeven dat zijzelf of hun partner hier gebruik van maken en dan vooral op oudere leeftijd. De prevalentie van het gebruik van de noodpil is vrij laag en bedraagt 5.6% bij de jongens en 4.3% bij de meisjes.

Opmerkelijk is echter dat de prevalentie van het gebruik van de noodpil zowel bij de jongens als bij de meisjes het hoogst ligt bij de jongste leeftijdsgroep en dat duidelijk een groter aandeel van de meisjes uit het beroeps secundair onderwijs aangeeft de noodpil gebruikt te hebben in vergelijking met meisjes uit de andere opleidingsvormen.

In 2018 is er een opvallende toename in de prevalentie van ongewenste seksuele aanrakingen op te merken bij zowel de jongens als de meisjes. Bij de jongens is er daarnaast ook een toename in de prevalentie van verplichte seksuele aanrakingen te observeren. Ongewenste seksuele aanrakingen en verplichte seksuele aanrakingen zijn het meest prevalent bij de meisjes en bij de jongens en de meisjes uit het technisch en het beroeps secundair onderwijs.

Tussen de eerste tongkus en de eerste coïtus zit gemiddeld 2,7 jaar, zowel bij jongens als meisjes. Zowel bij jongeren nu als bij jongeren van eerdere generaties. Jongeren van nu zijn dus even goed voorbereid op hun eerste keer seks als de jongeren van eerdere generaties.

Jongeren die vroeg starten met seks hebben een kortere periode tussen hun eerste tongkus en eerste keer seks. Vroege starters doorlopen dus een kortere ‘experimenteerperiode’ voor ze aan seks beginnen.   Ter illustratie: de jongeren die op 14 of jonger voor de eerste keer seks hadden, tongzoenden gemiddeld minder dan één jaar vóór de eerste keer.

Wie op 21 jaar of ouder een eerste keer geslachtsgemeenschap had, tongzoende iets meer dan 4 jaar daarvoor voor het eerst.

Jongeren die veel druk door leeftijdsgenoten ondervinden, zullen sneller starten met zowel zelfseks (seksuele opwinding ervaren en masturbatie), niet-genitale als genitale seks.  Dat geldt trouwens voor jongeren uit alle onderwijstypes.
Holebi-jongeren hebben hun eerste keer geslachtsgemeenschap op ongeveer dezelfde leeftijd als heterojongeren. Meer lezen over de eerste keer, lees dan verder het rapport van Sensoa

Bronnen

Dierckens, M., De Clercq, B. & Deforche B. (2019). Studie Jongeren en Gezondheid, Deel 4: gezondheidsgedrag – Seksuele gezondheid en relaties. http://www.jongeren-en-gezondheid.ugent.be/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/HBSC201718_Factsheet_seksualiteit.pdf

http://www.jongeren-en-gezondheid.ugent.be/

https://www.sensoa.be/de-eerste-keer-seks-bij-vlaamse-jongeren-feiten-en-cijfers

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge