De psychosociale voordelen van plastische chirurgie voor jonge vrouwen met aangeboren borstasymmetrie

Snel verliefd, meer kans tot aangetrokken worden tot toxische persoonlijkheden.
Perfecte borsten?

Bijna alle vrouwen hebben borsten die enigszins van elkaar verschillen. Sommige

woman, economy, breast

947051 (CC0), Pixabay

vrouwen hebben echter meer uitgesproken verschillen in de grootte, vorm of positie van de borsten, zelfs nadat de ontwikkeling is voltooid, wat leidt tot negatieve effecten op het emotionele welzijn en het zelfbeeld.

Bij borstasymmetrie bestaat er een verschil tussen beide borsten, in grootte en/of in vorm. Sommigen zeggen: “Nature loves asymmetry in everything”. Er schuilt waarheid in deze woorden, want de meeste lichaamskenmerken die in paren voorkomen, zullen verschillend zijn; kijk maar naar de oren, ogen etc…

Hetzelfde geldt ook voor borsten. Elke vrouw heeft twee verschillende borsten maar de asymmetrie kan zo groot zijn dat dit leidt tot psychologische problemen. Gelukkig bestaan er in de plastische chirurgie meerdere technieken om de asymmetrie minder groot te maken. Maar twee identiek dezelfde borsten creëren, gaat nooit. Er zal steeds gepoogd worden om de vorm en de cup (in de bh) gelijkaardig te maken, maar een verschil zal er altijd blijven. En hoe groter het verschil vóór de correctieve ingreep, hoe groter de kans op een (kleinere) postoperatieve asymmetrie.

Er wordt gesproken van een borstasymmetrie, wanneer er een verschil is in het uitzicht van beide borsten. De twee belangrijkste elementen die invloed hebben op het uitzicht van een borst zijn de grootte en de vorm.

Zoals voordien al vermeld, moet niet elke asymmetrie gecorrigeerd worden. Over het algemeen wordt gesteld dat een vrouw pas een goede kandidate is om een asymmetrie in grootte te laten corrigeren wanneer het verschil tussen beide borsten groter is dan één cupmaat. Ook als er een merkbare asymmetrie is in de vorm van beide borsten, kan een operatieve ingreep besproken worden.

Wanneer aan geen enkele van de bovenstaande criteria voldaan is, en een asymmetrie in grootte en/of vorm leidt tot psychologische problemen bij de jonge vrouw, dan kan dit toch een indicatie zijn voor een ingreep.

Borstassymmetrie

Bron https://www.zol.be/plastische-heelkunde/ingrepen/borst/borstasymmetrie-ongelijke-borsten

Welke de beste procedure is voor een specifieke afwijking, hangt af van verschillende factoren. Het ligt voor de hand dat, indien er slechts aan één borst een correctie moet uitgevoerd worden, dit een beter resultaat geeft. Indien beide borsten een heelkundige correctie vereisen, zijn de resultaten minder goed. Elke borst vraagt immers een aangepaste heelkundige benadering.

Volgens een nieuwe studie van Brian I. Labow, MD, FACS heeft een operatie om een ​​gelijkmatiger uiterlijk van de borsten te creëren voor jonge vrouwen met een dergelijke ernstige asymmetrie van de borsten aanzienlijke voordelen op het gebied van zelfrespect, kwaliteit van leven en geestelijke gezondheid.

“Chirurgische behandeling van borstasymmetrie bij jonge vrouwen levert significante en aanhoudende verbeteringen op in de psychosociale kwaliteit van leven”, schrijven de onderzoekers. Hun studie – een van de eerste om de voordelen van chirurgie voor goedaardige borstasymmetrie te analyseren – verscheen in het tijdschrift van Plastic and Reconstructive Surgery®, het officiële medische tijdschrift van de American Society of Plastic Surgeons (ASPS).

Dr. Labow en collega’s rapporteren over hun ervaring met chirurgie om borstasymmetrie te corrigeren bij 45 jonge vrouwen, gemiddelde leeftijd 18 jaar, tussen 2008 en 2018. Alle vrouwen hadden ernstige asymmetrie, met gemiddeld twee cupmaten verschil tussen borsten. In alle gevallen was de asymmetrie van de borsten “goedaardig” – niet door kanker.

Bijna 70 procent van de vrouwen had “hypoplastische” borstasymmetrie, met onderontwikkeling van een of beide borsten; de rest had aan één kant macromastia (te grote borsten). Sommige patiënten werden gediagnosticeerd met aandoeningen zoals tubereuze borstvervorming (borsten met een smalle basis), terwijl anderen geen formele diagnose hadden voor hun borstasymmetrie.

Bron https://www.bloomingplastischechirurgie.nl/tubulaire-of-tubereuze-borsten-bij-herkenning-goed-te-corrigeren/

Bij 28 patiënten bestond de operatie uit een borstvergroting aan één of beide zijden. Veertien patiënten ondergingen een borstverkleining aan de ene kant, soms met andere ingrepen aan de andere borst. De overige drie patiënten ondergingen een combinatie of deze of andere procedures.

Vóór de operatie hadden de vrouwen een aanzienlijke vermindering van het zelfrespect en van verschillende aspecten van de kwaliteit van leven vergeleken met hun leeftijdsgenoten – met name sociaal functioneren (beperkingen in sociale activiteiten als gevolg van fysieke of emotionele problemen) en emotionele rollen (beperkingen bij gebruikelijke activiteiten als gevolg van emotionele problemen).

Bij de follow-up 3,5 jaar later na de operatie hadden de vrouwen aanzienlijke verbeteringen in zelfrespect, sociaal functioneren en emotionele rollen, evenals in de algehele mentale gezondheid. “Postoperatief keerden patiënten terug naar een niveau van functioneren dat in overeenstemming was met hun leeftijdsgenoten”, schrijven Dr. Labow en coauteurs.

Kleine verschillen tussen borsten komen vaak voor, vooral tijdens de vroege stadia van borstontwikkeling. Al te vaak wordt de asymmetrie van de borsten bij adolescenten en jonge vrouwen afgedaan als ‘gewoon een cosmetische kwestie’. De onderzoekers merken op dat een operatie niet het enige antwoord is: sommige patiënten worden gerustgesteld door te horen dat borstasymmetrie vaak voorkomt. In andere gevallen kunnen borstprothesen helpen de asymmetrie te camoufleren en het sociaal functioneren te verbeteren.

Borsstassymetreie

Bronnen https://www.zol.be/plastische-heelkunde/ingrepen/borst/borstasymmetrie-ongelijke-borsten

Dr. Labow en collega’s hopen dat hun ervaring plastisch chirurgen meer bewust zal maken van de positieve resultaten van chirurgische correctie bij vrouwen die last hebben van ernstige borstasymmetrie. De auteurs concluderen: “Zorgverleners moeten zich bewust zijn van de potentiële positieve impact die chirurgische behandeling ontwikkelingskundig en psychologisch volwassen jonge vrouwen kan voorzien van symptomatische asymmetrie en een operatie overwegen wanneer niet-chirurgische opties falen.”

Klik hier om het originele rapport te lezen (Engels) “The Effect of Surgical Treatment on the Quality of Life of Young Women with Breast Asymmetry: A Longitudinal, Cohort Study.” DOI: 10.1097/PRS.0000000000007149 Plastic and Reconstructive Surgery® is published in the Lippincott portfolio by Wolters Kluwer.

Bronnen

https://www.zol.be/plastische-heelkunde/ingrepen/borst/borstasymmetrie-ongelijke-borsten

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-09/wkh-tpb092420.php

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge