Een relatie met een psychopaat?

PTSS en relaties
Seksonderzoek Christine le Duc Nov 2019

Free-Photos / Pixabay

Miljoenen mensen stroomden onlangs naar de bioscoop om Joker te bekijken, het oorspronkelijke verhaal van Batman’s beruchte tegenvoeter/vijand.  Sommigen vinden dat het portret in de film een typisch beeld is van een psychopaat uit een leerboek. Maar misschien is de grotere vraag hoeveel van het publiek vergelijkbare eigenschappen hebben? Is het inderdaad mogelijk dat je zelf een psychopaat bent? Calli Tzani-Pepelasi Lecturer in Investigative Psychology, University of Huddersfield deed er onderzoek over en publiceerde in The Conversation.

Om deze vraag te beantwoorden, moeten we de diagnostische criteria voor psychopathie onderzoeken die worden gepresenteerd in de PCL-R, die werd ontwikkeld door Robert Hare in de jaren zeventig.

Dankzij wetenschapper Hare kunnen experts de PCL-R gebruiken om te beoordelen of iemand een van de criteria voor psychopathie vertoont. Schattingen suggereren dat ongeveer 1% van de bevolking in aanmerking komt – hoewel wordt aangenomen dat het percentage veel hoger is onder de gevangenispopulatie (25%) en bedrijfsleiders (21%).

De absolute of prototypische psychopaat zou een maximale score van 40 halen uit de checklist van 20 items van Hare, terwijl een score van nul iemand zou aangeven zonder psychopathische neigingen. Degenen met een score van 30 of hoger moeten in aanmerking komen voor verdere beoordeling en indicaties van psychopathie, terwijl veel criminelen scoren tussen 22 en 30. Bijgevolg kan psychopathie misschien het best worden gezien als een spectrum, waarbij we allemaal op een bepaald punt in de rangorde voorkomen.

Sommige wetenschappers gaan er van uit dat de opvoeding/omgeving (nurture) mensen tot psychopaten maakt.  Het debat tussen natuur (nature) versus opvoeding (nurture)  is al veel besproken in relatie tot psychopathie en er is nog steeds geen afdoend bewijs voor de impact van het ene of het andere.  Onlangs is gesuggereerd dat, hoewel een genetische aanleg essentieel is voor een persoon om psychopathische eigenschappen te vertonen, toch vooral sommige omgevingsfactoren, zoals trauma, misbruik en afwijzing door dierbaren, het verloop van de aandoening kunnen bepalen.

We moeten ook niet veronderstellen dat een persoon die aan enkele PCL-R-criteria voldoet, een psychopaat is. We moeten ook niet vergeten dat niet alle psychopaten criminelen zijn. Velen zijn succesvolle professionals, dus een hoge PCL-R-score maakt ons niet noodzakelijk gevaarlijk of moordlustig. Patrick Bateman, de met bloed bespatte antiheld van Brett Easton Ellis ‘beruchte Amerikaanse roman Pycho uit 1991, is zeker een psychopaat – maar niet alle psychopaten zijn Patrick Bateman.

Desondanks komen psychopaten duidelijk relatief vaak voor. Maar hoe herken je een psychopaat. De persoon zal er zelf geen reclame voor maken.

De psychopaattest

Het eerste kenmerk van een psychopaat volgens de PCL-R is sober en oppervlakkige charme. Natuurlijk kan dit een blijkbaar positief kenmerk zijn. Dit is echter geen eigenschap die wordt gemotiveerd door oprechte interesse of empathie voor anderen, maar stelt psychopaten in staat om degenen om hen heen te charmeren en te manipuleren, van collega’s tot romantische partners. Gaslighting – waarbij anderen ertoe worden gebracht hun eigen acties en overtuigingen in twijfel te trekken – kan een favoriete strategie zijn. Gaslighting is de Engelse term voor een vorm van geestelijke mishandeling, waarbij de misbruiker bewust onjuiste informatie doorgeeft aan het slachtoffer met als doel om het slachtoffer aan zichzelf, eigen herinnering en aan haar gezonde verstand te doen twijfelen.

Een ander belangrijk kenmerk is een groots gevoel van eigenwaarde. Natuurlijk kan dit diepe gevoel van vertrouwen of zelfvertrouwen verklaren waarom zoveel psychopaten volgens in de moordende wereld van het bedrijfsleven lijken te gedijen. Helaas voor hun collega’s en ‘vrienden’ hebben psychopaten echter ook de neiging zichzelf er beter uit te laten zien door de mensen om hen heen te kleineren en pathologisch te liegen. Wees zeker alert voor narcisten.

Andere criteria op de PCL-R-checklist zijn een gebrek aan wroeging of schuldgevoel, ongevoeligheid, een parasitaire levensstijl en promiscue seksueel gedrag. Kortom, psychopaten zijn geneigd risiconemers te zijn en hebben minder kans om angst te tonen of te voelen.

Maar het zijn niet altijd coole operators. Een kenmerk dat zowel voor de hand liggend als gebruikelijk is, is slechte gedragsbeheersing, die misschien verband houdt met het feit dat psychopaten eerder een voorgeschiedenis van jeugdcriminaliteit hebben. Psychopaten hebben de neiging om goed te zien en na te doen hoe anderen zich gedragen, maar ze kunnen ook uitbarstingen van antisociaal gedrag vertonen.

Op basis van het bovenstaande is het idee van Calli Tzani-Pepelasi dat de Joker – of tenminste Arthur Fleck, de man achter de make-up – slechts een borderline-psychopaat is, met andere psychische problemen die eerst nader onderzoek zouden rechtvaardigen. Er zijn zeker meer echte psychopaten die hoger zouden scoren in de test van Hare.

Hoe weet je nu dat je aan het daten bent met een psychopaat?

Het klinkt misschien als een scène rechtstreeks uit een horrorfilm, maar statistisch gezien is het niet onwaarschijnlijk dat je op een date met een psychopaat belandt.

Zoals hoger gemeld wordt geschat wordt dat ongeveer 1 op de 100 mensen psychopaten zijn.

En hoewel we psychopaten misschien associëren met gruwelijke criminelen zoals de Amerikaanse seriemoordenaar, verkrachter en necrofiele Ted Bundy, zijn de meeste psychopaten geen criminelen, maar leven ze een redelijk gewoon leven. Dus hoe weet je of je toevallig met een psychopaat uitgaat en wat moet je verwachten? Gelukkig is er volgens Calli Tzani-Pepelasi onderzoek naar het onderwerp.

Ondanks dat dit type persoonlijkheidsstoornis goed is ingeburgerd en onderzocht, is er enige controverse rond hoe deze precies moet worden gediagnosticeerd. Onderzoekers zijn het er echter wel over eens dat psychopathie persistent antisociaal gedrag, verminderde empathie en spijt, minder moed, emotionele veerkracht, en meer gemeenheid, impulsiviteit en extreem egoïstische eigenschappen met zich meebrengt.

Psychopaten hebben echter ook bepaalde positieve eigenschappen, zoals aandacht voor detail, goed zijn in het lezen/interpreteren van mensen en gemakkelijk gesprekken voeren. Hun vermogen om precies en creatief te zijn, betekent dat psychopaten succesvolle professionals kunnen zijn.

Romantische problemen

De eerste eigenschap die duidelijk kan worden bij het daten met een psychopaat is pathologisch liegen. Psychopaten zullen waarschijnlijk herhaaldelijk proberen hun partners te bedriegen en zullen over alles liegen onder alle omstandigheden om hun gedrag te verbergen en hun doelen te bereiken – wat ze ook mogen zijn.

Helaas kan het moeilijk zijn om een ​​psychopaat te vangen die liegt, omdat ze vaak strategisch bedrieglijke verhalen plannen. Ze hebben meestal ook een oppervlakkige charme waardoor hun partner in de eerste plaats verslaafd kan raken – dit kan hun wederhelft doen twijfelen aan hun vermoedens.

Hun perceptie van eigenwaarde is meestal extreem hoog. Zelfs als u een succesvolle, zelfverzekerde professional bent, zult u zich waarschijnlijk waardeloos voelen in zijn/haar vergelijking. En als je dat niet doet, kan een psychopaatpartner proberen je zelfvertrouwen te vernietigen om meer controle over je te hebben. Onderzoek toont aan dat psychopaten vaak een techniek gebruiken die ‘gaslightning’ wordt genoemd om dit te bereiken d.w.z. geleidelijk het vertrouwen van een “slachtoffer” en het realiteitsgevoel vernietigen door ze te verwarren, misleiden, bedriegen en overtuigen en te manipuleren wat leidt tot extreme zelftwijfel.

De reden dat psychopaten goed zijn in manipuleren, is dat ze meestal goed zijn in het gedrag van mensen te bestuderen en dit vakkundig gebruiken om hen te beheersen. Als je een relatie hebt met een psychopaat en erin slaagt om hun manipulatie te weerstaan, zullen ze vaak driftbuien van een peuter vol frustratie en woede vergezeld van  zeurende of repetitieve gesprekken vertonen en  medelijden met  puppy-ogen uitlokken als laatste poging om je het gevoel te geven sorry tegen hen te zeggen en toe te geven aan hun wensen.

Het gebrek aan schuld of spijt is bijzonder moeilijk om mee om te gaan. Maar verwacht niet dat het zal veranderen – onderzoek suggereert dat de hersenen van psychopaten op deze manier zijn opgebouwd. Een recente hersenscanstudie van psychopaten in de gevangenis toonde aan dat hoe hogere niveaus van psychopathie die mensen hadden, hoe groter de kans was dat ze vals speelden – en zich er niet slecht over voelden. Dit werd geassocieerd met verminderde activiteit van de voorste cingulaire cortex, waarvan wordt gedacht dat het een rol speelt in onder andere moraliteit, impulscontrole en emotie. Andere studies hebben ontdekt dat psychopaten structurele en functionele verschillen hebben in verschillende hersengebieden, waaronder de prefrontale cortex, die een cruciale rol speelt bij de ontwikkeling en planning van persoonlijkheden.

Het is duidelijk ook vermoeiend om een ​​relatie te hebben met iemand die moeite heeft empathie te voelen. Sommige onderzoeken hebben echter aangetoond dat psychopaten in staat kunnen zijn empathie te voelen – zowel op intellectueel als emotioneel niveau – maar ervoor kunnen kiezen om het te negeren, alsof ze een emotionele uitschakeling hebben. Evenzo lijkt het erop dat psychopaten zich vaak bewust zijn van de onrechtmatigheden in hun negatieve gedrag, maar in elk geval op die manier handelen vanwege hun gebrek aan zelfbeheersing.

Romantische partners van psychopaten zullen zich daarom snel realiseren dat het hard werken is om de voortdurende behoefte van hun partners aan stimulering en onrealistische langetermijndoelen bij te houden. Hun gebrek aan zelfbeheersing kan ook partners in de problemen brengen. Een psychopaat kan bijvoorbeeld onbeleefd zijn tegen de collega’s van zijn partner of hen in verlegenheid brengen op een feestje.

Psychopaten vertonen ook de neiging om kenmerken van sociopathie en narcisme te vertonen, en beide kenmerken zijn gecorreleerd met ontrouw. Een recente studie die onderzocht hoe psychopathische eigenschappen zich voordoen in romantische relaties, vond ook dat manipulatie om seks te krijgen een veel voorkomende aanpak kan zijn.

Hoewel veel van deze eigenschappen onaangenaam zijn, lijken mannen en vrouwen met verschillende dingen te worstelen wanneer ze met een psychopathische partner samenleven. Vrouwen hebben meer kans om het gedrag van hun partner te haten
en de relatie te beëindigen, terwijl mannen eerder een verhoogde angst voor afwijzing ervaren vanwege het impulsieve gedrag van hun partner.

Omgaan met afwijzing

Mensen die de kracht vinden om zich los te maken van een romantische relatie met een psychopaat, kunnen merken dat hun wederhelft echt medelijden heeft – maar dat is waarschijnlijk omdat ze niet langer in staat zijn ze te bezitten, te controleren en te gebruiken.

Hun gebrek aan empathie houdt ook in dat ze geen verantwoordelijkheid nemen voor wat er mis is gegaan in de relatie en ook niet toe willen geven  om in de toekomst te veranderen.

In plaats daarvan zullen ze hoogstwaarschijnlijk het fout lopen van de relatie aan jou of iemand anders dan zichzelf wijten. Deze houding komt voort uit hun overtuiging dat, als je je gekwetst voelt, het jouw verantwoordelijkheid en je probleem is – met andere woorden, je laat dit met je gebeuren.

Als hun volgende romantische partner echter niet zo uitdagend, interessant en vruchtbaar is als ze hadden gehoopt, kunnen ze terugkomen naar u vol bedrieglijke excuses en zogezegd nieuwe perspectieven in je relatie samen met beloften van liefde. Dat komt omdat psychopaten de neiging hebben om een ​​parasitaire levensstijl te leven en meer te nemen dan ze geven. Dat betekent dat ze uw vrienden, uw middelen en zelfs je financiën durven inpalmen aldus Calli Tzani-Pepelasi.

Psychopaten waarderen hun relaties op hun eigen manier. Ze lijden pijn, voelen eenzaamheid, hebben verlangens en voelen verdriet als ze geen genegenheid ontvangen. Het is duidelijk dat daten met een psychopaat niet voor iedereen geschikt is. Maar sommige mensen kunnen verder kijken dan de negatieve eigenschappen en een psychopaatpartner accepteren zoals ze zijn en soms toch hun relatie zien slagen als ze zichzelf voldoende kunnen wegcijferen. Het is vreemd te zien hoe sommige partners juist behoefte hebben om een relatie aan te gaan met iemand die hen manipuleert. Dit is zo omdat ze zelf twijfelen aan hun persoonlijkheid, in een depressie zitten, eenzaam zijn, moeilijk een partner vinden en zich daarom snel laten inpalmen door iemand die hen wil domineren. Gezond zijn deze relaties niet en vroeg of laat, komt het tot problemen. Maar liefde is iets vreemd. Je kunt verliefdheid en liefde  proberen rationeel te benaderen, maar er speelt veel meer emotionaliteit een rol en dit laatste kun je niet beheersen.

Bronnen

https://theconversation.com/what-is-a-psychopath-125660

https://theconversation.com/worried-you-are-dating-a-psychopath-signs-to-look-for-according-to-science-106965

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge