Familiemannen vallen in de smaak bij jonge vrouwen

Ook toevallige sekspartners wensen genegenheid
Kinderen krijgen is gekoppeld aan een verhoogd risico op hartziekten, suggereert nieuwe studie - maar laat dat je niet afschrikken

Bron Erik Lucatero www.unsplash.com

Op sociale media trenden hashtags als #hotdaddy en circuleren blogposts getiteld ‘How to get your husband to help out around the house.’ Dat vrouwen warmlopen voor mannen die hun carrière aan de kant durven schuiven ten voordele van hun gezin, blijkt nu ook uit onderzoek van doctor in de psychologie Loes Meeussen. Zij deed research naar de verwachtingspatronen over mannen binnen een relatie.

Genderstereotypen veranderen normaal heel traag, maar we zien wel dat vrouwen de laatste decennia steeds meer carrière willen maken”, zegt Loes Meeussen (Sociale en Culturele Psychologie). “We vroegen ons af of deze ontwikkelingen geen gevolgen hebben voor mannen. Als vrouwen maar moeilijk het evenwicht kunnen vinden tussen hun professionele en privéleven, zijn ze dan nog steeds op zoek naar een werkgerichte man of willen ze een man die ook thuis meer taken opneemt?”

Loes Meeussen: “In een eerste luik van ons onderzoek verdeelden we 87 vrouwelijke psychologiestudenten in twee groepen, die we elk een andere versie voorlegden van een verhaal over een kersverse jonge vader. In de ene versie nam hij meer vaderschapsverlof op dan de wettelijke norm, in de andere net minder. We vroegen de studentes hoe aantrekkelijk de man in het verhaal zou worden beschouwd als partner. De man die langer thuisbleef, kwam als aantrekkelijker uit de bus, als een betere vader en een warmere persoon.”

“In een tweede onderzoek polsten we bij 224 studentes naar hoe ze zich hun leven over vijftien jaar voorstelden, wat work-life balance en hun ideale partner betrof. We vonden hier een interessante correlatie: hoe meer vrouwen zelf carrière willen maken, hoe meer ze een familiegerichte man verkiezen. Dat is niet noodzakelijk oorzaak-gevolg. Het omgekeerde kan ook. Misschien opent het feit dat een vrouw op een familieman valt de mogelijkheid om haar carrièredromen waar te maken.”

Hoe zit dat in landen waar vrouwen minder buitenshuis gaan werken?

Meeussen: “In landen waar vrouwen doorgaans geen carrière nastreven of waar de indicatoren minder gendergelijkheid aangeven dan in België, zijn de verwachtingen voor een partner veel meer stereotiep. In dat soort omgevingen gaan vrouwen veeleer op zoek naar werkgerichte mannen en mannen naar familiegerichte vrouwen. Met die informatie in het achterhoofd zijn wij volop bezig om ons onderzoek te internationaliseren. Momenteel nemen zo’n 60 landen deel. Het zal interessant zijn om te zien hoe partnervoorkeuren bepaald worden vanuit gendergelijkheid en beleidsbeslissingen rond ouderschapsverlof.”

Koesteren alleen jonge vrouwen deze verwachtingen?

Meeussen: “Nee, niet op alle domeinen gebeuren de verschuivingen even snel. Dat maakt het moeilijk voor mannen. Thuis moeten ze een warme familieman zijn, maar op het werk worden ze daarvoor nog afgestraft. Het is veel eenvoudiger als de verwachtingen overal gelijkaardig zijn. Nu is het bijvoorbeeld voor mannen niet altijd sociaal aanvaard om ouderschapsverlof te nemen of om deeltijds te gaan werken. Dat heeft ook te maken met de onderliggende vrees van mannen om hun mannelijkheid te verliezen. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat mannen vaak het gevoel hebben dat ze hun mannelijkheid moeten bewijzen door competitief en assertief te zijn.”

Bron en verder lezen

Katrien Elen  https://nieuws.kuleuven.be/nl/campuskrant/2018-2019/campuskrant-2018-2019-nr-3/familiemannen-vallen-in-de-smaak-bij-jonge-vrouwen/view

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge