Grappig of slim: wat is belangrijker bij het daten?

Nieuwe Australische seksstudie
Het is een mythe dat promiscue vrouwen een laag zelfbeeld hebben
woman wearing black sweater holding hand with man wearing gray suit jacket

Foto van René Ranisch

Mensen zijn best slim. Slimmer dan welke andere diersoort dan ook – geen enkele andere soort creëert geavanceerde technologie zoals smartphones of ruimtevluchten, schrijft lange romans of bouwt zulke architectonische meesterwerken als piramides of wolkenkrabbers. Maar waarom hebben onze hersenen zich in de loop van de evolutie ontwikkeld om tot hoge intelligentie in staat te zijn ?

Evolutionaire psychologen hebben verschillende antwoorden op deze vraag ontwikkeld. Je zou kunnen stellen dat onze intelligentie hoger is dan verwacht als overleving de enige evolutionaire kracht zou zijn die haar drijft. Veel diersoorten zonder veel hersencellen overleven immers ook redelijk goed.

Daarom is gesuggereerd dat niet natuurlijke selectie (bijv. het evolutionaire proces gedreven door overleving) maar seksuele selectie (het evolutionaire proces gedreven door succes bij het aantrekken van partners) de drijvende kracht is achter onze buitengewone intelligentie.

Kortom, hoge intelligentie is voorgesteld om te fungeren als een zogenaamde “fitnessmarker” die potentiële partners laat zien dat iemand geweldige genen heeft . Als dit idee waar zou zijn, zouden mensen potentiële partners in een datingsituatie aantrekkelijker moeten vinden als ze slimmer zijn.

Deze hypothese werd getest in een evolutionaire psychologiestudie , gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Evolution and Human Behaviour ( Driebe et al., 2021 ). De wetenschappers analyseerden gegevens uit twee onderzoeken om te beoordelen of objectief gemeten intelligentie als aantrekkelijk wordt ervaren in een datingsituatie.

Het belang van intelligentie en humor

In de eerste studie testten onderzoekers intelligentie bij 88 mannen. Vervolgens namen de wetenschappers korte videoclips van deze mannen op en toonden ze aan 179 vrouwen die elke man beoordeelden op intelligentie, grappigheid, fysieke aantrekkelijkheid en aantrekkingskracht van een partner.

De resultaten waren nogal verrassend. Volgens de intelligentietest hadden objectief intelligentere mannen een iets lagere mate van aantrekkingskracht op de vrouwen die hen beoordeelden dan minder objectief intelligente mannen. Belangrijk is dat als de beoordelaars iemand intelligent beschouwden m.a.w. als ze grappig en intelligent overkwamen,  het wel werd geassocieerd met een hogere mate van aantrekkingskracht, onafhankelijk van de werkelijke intelligentie. Gepercipieerd worden als grappig en fysiek aantrekkelijk werd ook geassocieerd met een hogere mate van aantrekkingskracht op vrouwen.

Omdat de videobeoordelingssituatie in experiment 1 weinig te maken had met een werkelijke date, voerden de wetenschappers ook een tweede experiment uit. In dit experiment namen 729 deelnemers deel aan verschillende speeddatingsessies van 3 minuten.

Hun intelligentie werd objectief gemeten, vergelijkbaar met experiment 1. Ze beoordeelden elkaars intelligentie, grappigheid en aantrekkingskracht als partner. Net als in het eerste experiment, werden mensen die als intelligenter en grappiger werden gezien, beoordeeld met een hogere mate van aantrekkingskracht. Objectief gemeten intelligentie voorspelde echter geen mate aantrekkingskracht. Deze associatie werd gevonden voor zowel mannen als vrouwen.

Wat betekent dit voor daters?

De theorie dat mensen een hoge intelligentie ontwikkelden door seksuele selectie suggereert dat een hoge objectief gemeten intelligentie aantrekkelijk zou moeten zijn voor het andere geslacht. De bevindingen van de studie suggereren dat dit niet het geval is, aangezien in beide experimenten objectief gemeten intelligentie niet geassocieerd was met een hogere mate van aantrekkingskracht.

Wat betekenen de resultaten van het onderzoek voor datingadvies? Om de vraag uit de titel van de blogpost te beantwoorden: de bevindingen van het onderzoek suggereren dat grappig zijn belangrijker is dan slim zijn.

In het bijzonder is het als grappig beschouwd worden relevanter om een ​​aantrekkelijke potentiële partner te zijn dan erg intelligent zijn zoals gemeten met een intelligentietest. Wat meer is, intelligent overkomen is belangrijker dan intelligent zijn. Het is dus in het kader van dating belangrijk om aan goed impressiemanagement te doen en het is relevanter dan de feitelijke informatie.

Julie C. Driebe, Morgan J. Sidari, Michael Dufner, Juliane M. von der Heiden, Paul C. Bürkner, Lars Penke, Brendan P. Zietsch, Ruben C. Arslan (2021). Intelligence can be detected but is not found attractive in videos and live interactions. Evolution and Human Behavior, in press.

Bronnen

Sebastian Ocklenburg, Ph.D. is a professor of biopsychology at Ruhr University’s Institute of Cognitive Neuroscience in Bochum, Germany

https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-asymmetric-brain/202106/funny-or-smart-which-is-more-important-when-dating

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge