Het twijfelachtige geval van liefde op het eerste gezicht

Samenwoners vaker uit elkaar dan gehuwde koppels
Onderzoeksrapport Relaties, kussen en seks

UC Davis-onderzoek toont aan dat er weinig verschil is tussen lange- en kortetermijnrelaties

Het oude gezegde ‘liefde op het eerste gezicht’ is misschien net verzwakt door de recente studie van UC Davis professor Paul Eastwick. De studie vergeleek de timing van mijlpalen in kortetermijn- en langetermijnrelaties, samen met het voorkomen en de intensiteit van romantische ervaringen. Ze ontdekten dat wanneer mensen elkaar voor het eerst ontmoetten, het niet duidelijk was of de relatie al dan niet op korte of lange termijn zou gaan duren.

“We vroegen de deelnemers om de volledige geschiedenis van hun korte- en langetermijnrelaties te reconstrueren, te beginnen met het moment waarop ze de persoon ontmoetten die uiteindelijk een partner voor de korte of lange termijn zou worden,” zei Eastwick. “Het is een procedure die mensen tussen de 30 minuten en een uur nodig heeft om te voltooien – het is vrij tijdintensief omdat ze een reeks datums moeten reconstrueren waarop belangrijke gebeurtenissen in die relatie plaatsvonden.”

Wat dit onderzoek deed verschillen van ander onderzoek dat in het veld werd uitgevoerd, was dat deelnemers werd gevraagd hun huidige of eerdere relaties vanaf het begin te reconstrueren in plaats van deelnemers te bestuderen terwijl ze in de relatie zaten, wat de gebruikelijke aanpak is.

Na meer dan 800 mensen te hebben onderzocht, ontdekten ze dat korte- en langetermijntrajecten normaal gesproken pas na een paar weken of zelfs maanden van iemand leren kennen, uiteenvallen. Dit onderzoek leidde ook tot andere bevindingen, zoals toegenomen romantische interesse wanneer de andere partij een vreemde is en geen vriend.

“Een van de belangrijkste vragen die veel mensen die alleenstaand zijn en daten willen weten is, ‘hoe voorspel ik of deze relatie een toekomst heeft?’ In studies bij mensen is het eigenlijk heel zeldzaam om het begin van relaties te onderzoeken,” zei Karen Bales, een professor in de afdeling psychologie aan UC Davis. “

Dr. Eastwick en zijn co-auteurs gebruikten een aantal zeer nieuwe methodologieën om naar het begin van kortetermijn- versus langetermijnrelaties te kijken, en hun belangrijkste bevinding is dat de twee soorten relaties in het begin erg moeilijk te onderscheiden zijn. Over het algemeen geeft dit onderzoek veel inzicht in een periode van relaties waarover we heel weinig weten. ”

Het romantische interesseniveau was significant hoger bij de eerste ontmoeting in een kortetermijnrelatie van 41%, vergeleken met een langetermijnrelatie van 34,2%. Romantische interesse stijgt in dezelfde mate voor zowel de korte als de lange termijn relaties, maar bij het 25ste keerpunt in de relatie is het traject van de korte-termijn relatie afgenomen, terwijl het traject van de lange-termijn relatie relatief hoger is gebleven .

“Identificatie van overeenkomsten en verschillen in de relatie trajecten, en de ervaringen onderweg, van wat uiteindelijk kortere versus langere termijn relaties zijn,  is erg belangrijk, maar is onderbelicht,” zei Lorne Campbell, professor in de afdeling psychologie op de universiteit van Western Ontario. “Het onderzoek van Eastwick en collega’s is daarom zeer actueel.”

Een belangrijk gegeven van dit onderzoek is dat eerste indrukken niet het beste en het laatste zijn als het gaat om romantische relaties.

“Het suggereert dat het de moeite waard is sceptisch te zijn over de eigen indrukken van een potentiële partner, althans  Eastwick. “Als we niet echt weten of we een relatie met iemand voor de korte of de lange termijn willen hebben tot een tijd verstreken is, suggereert dit dat we niet teveel gewicht moeten hechten aan onze eigen eerste indrukken .”

Bronnen

https://theaggie.org/2018/06/10/the-dubious-case-of-love-at-first-sight/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge