Hogescholen en universiteiten moeten meer aandacht schenken aan seksuele toestemming

Orgasmes bij seks onder druk geeft negatieve gevoelens
John Crombez en Valerie Van Peel pleiten voor afschaffing verjaring bij seksueel misbruik minderjarigen

Sandra Paul, columniste voor The Telegraph deed in de krant een emotionele oproep dat

Foundry / Pixabay

universiteiten maar ook studenten  meer aandacht moeten schenken aan seksuele toestemming of ook gekend onder consensuele seks.

Toen haar kinderen onlangs naar de universiteit gingen, gaf ze elk verschillende dozen condooms, niet bereid om aan het toeval over te laten dat bier prioriteit zou krijgen in hun wekelijkse budget en aankopen van condooms er aan zou overschieten.

Ze had ook een gesprek met hen over seks, toestemming en respect, wat voor haar niet alleen uit ouderlijke zorg was geboren (ze heeft een zoon en een dochter), maar ook sterk wordt beïnvloed door haar professionele leven, aangezien ze een strafrechtadvocaat ben, gespecialiseerd in gevallen  van seksueel wangedrag, intimidatie, verkrachting, wraakporno en stealthing (vlak voor het klaarkomen het condoom uittrekken), waarbij vaak jongeren betrokken zijn.

Ze verwijst naar het verhaal van een verkrachting aan de Stanford University die internationale krantenkoppen haalde. En recentelijk wezen media-berichten op een toename van 82 procent van de klachten over seksueel geweld aan Britse universiteiten.

Het is niet de vraag of de #MeToo beweging nu heeft geleid tot meer vertrouwen  om seksueel misbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag te rapporteren, het is een feit volgens haar dat er een “echte” toename is van incidenten. Het feit is dat 1.900 studenten vorig jaar in Groot-Brittannië  klaagden over een vorm van seksueel geweld en dat betekent dat er mogelijk nog eens 1.900 studenten zijn die verdacht zijn.

Er heerst tegenwoordig een sfeer van nultolerantie ten aanzien van ongewenst seksueel gedrag en bijna van strijdbaarheid over het recht om te rapporteren, de noodzaak om te rapporteren en meteen ook een verwachting van schuld alleen op de aantijging. Aan de verkeerde kant staan ​​is momenteel een enger vooruitzicht dan ooit.

Universiteiten hebben een reeks reacties getoond in het licht van beschuldigingen. Sommigen hebben interactieve programma’s ontwikkeld die ontworpen zijn om studenten te wijzen op  respect voor anderen en de gevolgen van het niet respecteren van dat respect. Sommige universiteiten eisen dat studenten op een of andere manier een te verifiëren aanvinkoefening doen waarbij ze aangeven dat de seks met onderlinge toestemming was om universiteiten van verantwoordelijkheid te ontheffen in geval van een probleem.

Sandra Paul is verontrust dat in het huidige klimaat alle jonge mannen kunnen worden beschuldigd van verkrachting en elke jonge vrouw of man kan een potentieel slachtoffer zijn.  Haaradvies is eenvoudig en duidelijk:

Het is nooit OK geweest om zichzelf de vrijheid te geven  om een man of vrouw zonder toestemming seksueel  te benaderen, seksueel getinte boodschappen te sturen of te roepen, iemand bedreigen om met je uit te gaan, seksueel aan te raken zonder toestemming, enz.
Toestemming wordt gegeven  wanneer een persoon akkoord gaat door keuze en de vrijheid en capaciteit heeft om die keuze te maken. In de praktijk kan dat verschillende dingen betekenen, maar de beste manier is om dit woordelijk uit te drukken en liefst met tastbare bewijzen. Voer een gesprek over toestemming volgens haar. Zeg wat je wilt en niet wilt. Luister en begrijp dat alleen omdat je wilt dat er iets gebeurt, dit niet betekent dat het moet. De andere persoon heeft een absoluut recht om te weigeren en alleen omdat ze geen nee zeggen, betekent dit niet “ja”.

Als er een beschuldiging komt zal geen van de volgende verklaringen enig verschil maken: ik kan het me niet herinneren; Ik was dronken; Ik vond het grappig; Er was een ‘vibe’ of seksuele vonk tussen ons; Ik voelde aan dat hij / zij dat wilde; Ik realiseerde me niet dat het zo serieus was; maar ik hou echt van x.

Een succesvolle juridische verdediging vereist dat de verdachte aantoont dat hij redelijkerwijs kon geloven dat toestemming was gegeven. Het klinkt misschien overdreven voorzichtig, maar tegenwoordig is het gebruik van een toestemming-app of zelfs een post-it-notitie om te helpen bewijzen dat je op zijn minst een gesprek over toestemming hebt gehad, hoewel het niet sexy is en op het moment van het seksueel contact heel kunstmatig, maar is het overwegen waard.

Als de andere persoon meer dronken is dan jij, zorg er dan voor dat hij veilig is en laat het daar voorlopig bij. En als jullie seks willen,  dan kan het een andere dag gebeuren als de persoon terug nuchter is en met volle verstand kan instemmen.

Gebruik bescherming en als toestemming afhankelijk is van het gebruik van een condoom – houd dit dan altijd aan. Stealthing is het opzettelijk verwijderen van een condoom tijdens seks en volgens de wet is dit verkrachting.

Jongeren leven helaas in een  tijdperk dat heel anders is dan dat van elke vorige generatie studenten. Hoewel aan klagers anonimiteit of het recht daarop wordt verleend, kan hetzelfde niet worden gezegd voor de verdachte. De mogelijke verdachte, ook al is die volledig onschuldig wordt meteen in de media gebrandmerkt. Of het vervolgens wordt onderbouwd of niet, maakt weinig uit voor het feit dat elke toekomstige werkgever of kennis die informatie met één klik op de knop op internet  kan terug vinden. Het is een vlek die nooit weggaat, wat je ook gaat bereiken.

Het landschap is ongetwijfeld ook voor ons ouders veranderd. Het gaat er niet langer om of jonge volwassen kinderen seks mogen hebben, maar het is een punt  hen uit te rusten met genoeg bagage om te navigeren in moderne relaties waar seks vanzelfsprekend en de norm is en hoe dit veilig en met beider instemming kan gebeuren. Een essentieel onderdeel van de opvoeding moet respect voor zichzelf en anderen zijn, uitleggen hoe niet alleen de wet maar ook de publieke opinie en de media inzake sekszaken werken en hoe grillig  seksuele aanklachten momenteel worden behandeld in het strafrechtsysteem.

Inspelen op de wet rond seksueel gedrag kan voelen als een trieste aanklacht tegen de houding van vandaag ten opzichte van sociale interacties – maar beter dit dan te leven van spijt omdat men niet genoeg inspanningen heeft gedaan om zich er echt van te verzekeren dat de seks met werkelijke toestemming was.

Bronnen

https://www.telegraph.co.uk/education-and-careers/2019/09/24/parents-dont-outsource-talk-rape-universities-says-criminal/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge