Invloed van seksuele beelden op relaties?

Onderzoek onthult de relatieomstandigheden die de aantrekkingskracht van alternatieve partners kunnen vergroten
Nog veel onzekerheid over seks bij mannen en vrouwen

Free-Photos / Pixabay

Welke invloed hebben seksuele beelden op jou en je relaties? In de jaren zestig moest je om  porno te kunnen kijken naar een volwassen bioscoop gaan of een exemplaar van Playboy opzoeken. Tegenwoordig is pornografie overal. Iedereen met toegang tot internet kan alle porno krijgen die hij of zij wil. Hoe beïnvloedt deze toegenomen toegankelijkheid van porno ons? Men noemt dit ook wel seksuele priming.

In één reeks onderzoeken onderzocht Omri Gillath, Ph.D., professor of psychology at The University of Kansas de effecten van blootstelling aan seksuele beelden op hoe mensen zich voelen en wat ze willen doen.

Mensen werden uitgenodigd in het laboratorium en blootgesteld aan seksuele signalen die subliminaal waren (verwerkt buiten iemands bewustzijn) of supraliminaal (de beïnvloeding wordt bewust waargenomen).

Priming is een manier om bepaalde gedachten en ideeën in je hoofd te activeren. Er zijn twee verschillende soorten priming, namelijk supraliminaal en subliminaal.  Supraliminaal wil zeggen dat een priming bewust kan worden waargenomen. Deze priming zie je. Subliminaal is juist het tegenovergestelde. Deze priming zie je niet en wordt ook wel onbewuste priming genoemd. Maar in beide gevallen ben je je niet bewust van de activatie die er plaats vindt. Allerlei verschillende dingen die er mee te maken hebben worden geactiveerd.

De eerste drie experimenten toonden aan dat blootstelling aan subliminale seksuele aanwijzingen ervoor zorgde dat mensen zich gelukkiger voelden. In één onderzoek vroeg hij mensen om hun humeur te rapporteren nadat ze onbewust waren blootgesteld aan pornobeelden.

In een tweede onderzoek gebruikte hij een cognitieve taak (aangeven of een letterreeks zo snel mogelijk een goed Engels woord is) en onderzocht hij of het gebruik van seksuele beelden de tijd verkortte die mensen nodig hadden om woorden te identificeren die verband hielden met een positieve stemming.

In een derde onderzoek testte hij mensen  die blootgesteld werden aan seksuele beelden voordat ze betekenisloze symbolen evalueerden.

In de vierde studie toonde hij dat de positieve emoties als gevolg van blootstelling aan subliminale seksuele aanwijzingen de motivatie verhoogden om een ​​neutrale taak te blijven uitvoeren.

Met andere woorden, een taak die anders saai of vervelend was, werd als leuk ervaren na de subliminale seksbeelden (=seksuele beelden aanbieden zonder dat men het weet). In de laatste studie toonde hij aan dat blootstelling aan seksuele beelden niet alleen de motivatie om alles en niets te doen verhoogde, maar de motivatie om specifiek met seks bezig te zijn, verhoogde ook.

Hoewel we allemaal bekend zijn met het idee dat seks gelijk is aan plezier, en mensen gemotiveerd zijn om deel te nemen aan seks, onderzoeken eigenlijk heel weinig studies deze ideeën.

Zonder dergelijk onderzoek zijn de ideeën niets anders dan intuïtie of mening. De deelnemers wisten niet waar het onderzoek over ging, of dat ze werden blootgesteld aan seksuele beelden, waardoor men een glimp kon opvangen van hun onderbewustzijn en de effecten van seksuele aanwijzingen met minimale tussenkomst van factoren zoals stigma’s, taboes. , enz. Dit stelt ons in staat om maatschappelijke misvattingen en pogingen van mensen om hun eigen indruk te beheren, te vermijden, wat anders de resultaten zou kunnen beïnvloeden.

In een andere reeks onderzoeken werden mensen subliminaal (buiten hun bewustzijn) of supraliminaal blootgesteld aan erotische woorden en foto’s en dat vergeleken met blootstelling aan controlewoorden en -afbeeldingen. Gilliath was specifiek geïnteresseerd in de effecten van ‘seksuele priming’ op relationele uitkomsten – de tendensen om nauwe relaties te initiëren en te onderhouden. Wederom had hij de tendensen geëvalueerd met behulp van verschillende cognitieve en gedragstaken en zelfrapportagemetingen.

Hij ontdekte dat door subliminale maar niet door supraliminale blootstelling aan seksuele primes toenam (a) de bereidheid om zichzelf te onthullen, of meer te vertellen over de eigen angsten, dromen en andere kwetsbaarheden, (b) toegankelijkheid van intimiteitsgerelateerde gedachten, (c) bereidheid tot opoffering voor de partner, en (d) voorkeur voor het gebruik van positieve strategieën voor conflictoplossing.

De eerste twee bevindingen ondersteunen het idee dat wanneer mensen worden blootgesteld aan seksuele beelden, zij eerder geneigd zijn om open te staan ​​voor nieuwe romantische of seksuele connecties. De laatste twee bevindingen ondersteunen het idee dat blootstelling aan seksuele beelden de neiging verhoogt om de bestaande romantische relatie te onderhouden. Samen laten de vier onderzoeken zien dat blootstelling aan seksuele beelden (althans subliminaal) daadwerkelijk kan helpen bij het vormen en onderhouden van relaties.

Het is nog niet duidelijk welk doel (het initiëren of onderhouden van een relatie) na de seksuele priming waarschijnlijk actiever zal zijn. Dit suggereert dat blootstelling aan seksuele aanwijzingen mogelijk kan leiden tot ontrouw (als het initiatiedoel actiever is voor iemand die al in een relatie is), maar het kan ook ontrouw voorkomen door de neiging om zijn relatie te onderhouden te vergroten.

Waar het hier om gaat is dat de effecten van blootstelling aan seksuele beelden ingewikkelder zijn dan mensen geneigd zijn te geloven, en ze zijn absoluut niet allemaal slecht of schadelijk. Mensen kunnen seksuele afbeeldingen of porno gebruiken om hun relaties te helpen, hun opwinding te vergroten en nieuwe manieren te vinden om hun seksleven op te peppen. Belangrijk is dat ook de manier waarop de signalen worden verwerkt – bewust of onbewust – van belang is.

Bronnen

http://www.psyblog.nl/2012/12/17/hoe-creatief-is-creatief-eigenlijk/

https://www.psychologytoday.com/intl/blog/all-we-need-is-love/201901/how-do-sexual-images-affect-you-and-your-relationships

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge