Kinderen hebben minder vertrouwen in onaantrekkelijke mensen.

Knappe mensen verdienen meer geld
Seks na behandeling van borstkanker

Chuotanhls (CC0), Pixabay

Hoe minder aantrekkelijk mensen zijn, hoe minder betrouwbaar ze lijken in de ogen van jonge kinderen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek.

Onderzoekers verzamelden een aantal kinderen van acht, tien en twaalf jaar oud. Vervolgens toonden ze ze de kinderen foto’s van een mannelijk gezichten die gemaakt waren door een computerprogramma. De kinderen moesten aangeven hoe betrouwbaar ze dachten dat de afgebeelde mannen waren. Een maand later volgde nog een tweede sessie. De kinderen kregen dezelfde foto’s te zien, maar dienden nu de aantrekkelijkheid van de afgebeelde mannen een score te geven.

Betrouwbaarheid
De onderzoekers analyseerden de resultaten en vergeleken deze met een controlegroep bestaande uit volwassenen. De onderzoekers keken eerst in hoeverre proefpersonen van dezelfde leeftijd en de controlegroep het eens waren over de aantrekkelijkheid en betrouwbaarheid van de afgebeelde personen. Uit het onderzoek blijkt dat de mate waarin kinderen van dezelfde en verschillende leeftijden en volwassenen het eens waren over de aantrekkelijkheid en betrouwbaarheid van de afgebeelde personen toenam naarmate de kinderen de ouder werden. Blijkbaar zijn kinderen naarmate ze ouder worden steeds beter in staat om de betrouwbaarheid van een persoon te beoordelen, zo stellen de onderzoekers.


Verband
Vervolgens keken de onderzoekers of er een verband was tussen hoe betrouwbaar en hoe aantrekkelijk de kinderen de afgebeelde personen vonden. Er bleek een sterk verband te zijn. De gezichten die door de kinderen als betrouwbaarder werden bestempeld, werden door de kinderen ook als aantrekkelijker gezien. Het laat zien dat kinderen – net als volwassenen – naar de aantrekkelijkheid van een persoon kijken om vervolgens conclusies te kunnen trekken over het karakter van die persoon. En hoe ouder de kinderen zijn, hoe beter ze zo’n oordeel kunnen vellen. Verder blijkt ook dat meisjes er ietsje beter in zijn dan jongens.

Ontwikkeling
Uit eerdere onderzoeken is al gebleken dat mensen die aantrekkelijker zijn doorgaans ook slimmer, socialer en succesvoller worden geacht. Het leidt ertoe dat aantrekkelijkere mensen beter behandeld worden. En niet alleen door volwassenen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat zelfs pasgeboren baby’s een voorkeur hebben voor aantrekkelijke mensen. Nu blijkt dat ook kinderen meer vertrouwen hebben in aantrekkelijke mensen. Het geeft een beter beeld van hoe wij deze vaardigheid – op basis van het uiterlijk van mensen conclusies trekken over het karakter van die mensen – gaandeweg ontwikkelen.

Het onderzoek laat nog maar eens zien dat uiterlijk wel degelijk heel belangrijk is wanneer we iemand voor het eerst ontmoeten. De eerste indruk wordt hoofdzakelijk bepaald door het uiterlijk. Mensen die beweren in zo’n situatie niet naar het uiterlijk, maar naar het innerlijk te kijken, houden zichzelf een leugen voor.  Het zit in onze natuur om op basis van het uiterlijk van mensen al dan niet correcte conclusies te trekken over hun karakter.

We doen het allemaal onbewust: we trekken mooie mensen voor op lelijkerds. Je reinste racisme. Toch is er nauwelijks iemand die er tegen protesteert.

Elke dag vindt een stille vorm van discriminatie plaats waar geen enkele groep tegen protesteert. Lelijke mensen verdienen, zo blijkt ook uit onderzoek, zo’n 20% minder dan mooie mensen, ze komen moeilijk aan een partner en worden door hun medemensen vaak minachtend of met afkeer behandeld.

Over het algemeen is het de combinatie van lichaams- en gezichtsdelen wat iemand mooi of lelijk maakt. Mooie mensen hebben een symmetrisch gezicht, een gladde, jonge huid en een atletisch lichaam. Bij vrouwen moet de taille-heup verhouding laag genoeg zijn.

Mooie vrouwen hebben meestal een eivormig gezicht en vochtige lippen, voor vrouwen seksueel aantrekkelijke mannen een hoekig gezicht. Al deze kenmerken komen vooral voor bij gezonde mensen. Volgens evolutiebiologen is de reden dat we zo de partner met het geschiktste genenpakket kunnen selecteren.

Bronnen

Gielen,G. (2003) .Onaantrekkelijk. Antwerpen-Apeldoorn: Garant

Children less likely to trust ugly people” – Frontiers in Psychology

https://www.scientias.nl/kinderen-minder-vertrouwen-minder-knappe

https://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/discriminatie-lelijke-mensen-alledaags-racisme/

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge