Lelijke mensen hebben het moeilijk op relatievlak: geef hen gratis operatie

Vrouwelijke tepels stellen evolutionaire biologie in vraag
Tweede date of niet?

Bron https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/waarom-lelijke-mensen-volgens-filosofe-francesca-minerva-een-probleem-hebben~a03a5719/

Lelijke mensen hebben het zwaar, geef hen daarom een operatie, dat stelt een Italiaanse filosofe  op een conferentie (06/07/2018) in Amsterdam. Met geld, beschikbaar gesteld door de overheid, moeten lelijke mensen knapper worden gemaakt.

Volgens Minerva zijn er legio gevallen waarin ‘lelijke’ mensen benadeeld worden. Hun salaris is niet alleen minder dan dat van ‘mooie’ mensen, ook bedelaars met een minder aantrekkelijk uiterlijk krijgen volgens haar minder geld dan iemand die er knapper uitziet. Dat vindt ze ronduit discriminerend en ze wil dat de overheid een handje helpt door operaties te vergoeden. Maar is de onzekerheid daarmee ook verdwenen? En wie bepaalt wat ‘mooi’ of ‘lelijk’ is? Daarover verschillen de meningen van zowel de experts als de geïnterviewden.

In dagblad Trouw legt ze uit: “Psychologisch én economisch onderzoek laat zien dat een ongunstig uiterlijk enorme gevolgen heeft.

Dat je om je huidskleur of sekse gediscrimineerd kan worden, dat weten we. Maar de straf op lelijk zijn is minstens zo hoog, oordeelt filosofe Francesca Minerva. Waarom dóen we daar dan niks aan?

Ergens vermoeden we het allemaal: mooie mensen hebben het beter. Ze vinden makkelijker vrienden, een baan, een partner. Lelijke mensen worden vaker gemeden, ze krijgen minder kansen. Toch hoor je weinig mensen praten over dat probleem. Over seksisme en racisme breken we ons het hoofd, maar nooit over ‘lookism’ – discriminatie op grond van een onaantrekkelijk uiterlijk. De Italiaanse filosofe Francesca Minerva, werkzaam in Gent, wil het taboe doorbreken.

‘Als lelijke baby’s huilen, vinden we dat irritanter. En die achterstelling gaat het hele leven door’ aldus Francesca Minerva, filosofe.

Het is niet voor het eerst dat Minerva, (1981) een controversieel onderwerp aansnijdt. Zo betoogde ze in de Journal of Medical Ethics (2012) dat het doden van pasgeboren baby’s even goed te rechtvaardigen kán zijn als het aborteren van een embryo. Want als embryo’s nog geen echte personen zijn, dan geldt dat ook voor pasgeboren kinderen. Het artikel maakte een storm van protest los.

“Vrouwen worden strenger beoordeeld, niet alleen door mannen trouwens, maar ook door andere vrouwen. Dat kan een biologische oorzaak hebben: misschien willen ze onbewust checken of ze op de liefdesmarkt nog net zo hoog scoren als hun concurrent. Bij mannen ligt dat anders: die oordelen niet zo hard over elkaars uiterlijk, ze concurreren op ander terrein.

“Wat we wél weten is dat ons brein veel sterker reageert op lelijkheid dan op schoonheid. De straf op lelijk zijn is veel groter dan de beloning voor schoonheid. Dát maakt me optimistisch. Als je het leven van mensen die écht lijden onder hun uiterlijk kunt verbeteren, waarom zou je dat dan niet doen?”

Dat is wel aan het veranderen trouwens. Nu mannen niet meer altijd kostwinnaar zijn, wordt hun uiterlijk belangrijker; vrouwen hebben daar tegenwoordig ook meer commentaar op. Toch kampen vrouwen nog steeds sterker met het beeld dat je vooral mooi moet zijn, en liever niet slim of succesvol.”

Minerva vindt dat de overheid apert lelijke mensen moet helpen, net zoals ze dat bij gehandicapten. Ze denkt daarbij aan plastische chirurgie. Plastische chirurgie kan een grote rol spelen. Nederland liep daarin altijd voorop. In andere Europese landen krijg je een behandeling meestal alleen vergoed bij zware misvorming.

Bronnen

http://www.onaantrekkelijk.be

https://www.demorgen.be/wetenschap/filosofe-we-breken-ons-het-hoofd-over-seksisme-en-racisme-maar-ook-lelijke-mensen-hebben-het-moeilijk-bbf5e2ae/

https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/waarom-lelijke-mensen-volgens-filosofe-francesca-minerva-een-probleem-hebben~a03a5719/

https://www.hln.be/nina/lelijke-mensen-lijden-onder-hun-uiterlijk-waarom-doen-we-daar-dan-niks-aan~abf5e2ae/

http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/820779/iedereen-discrimineert-lelijke-mensen-bied-hen-plastische-chirurgie.html

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge