Liefdesregulatie helpt liefde sturen

We zoeken op Tinder niet alleen naar seks
Minnaressenverdrijving is in China big business

dorofa / Pixabay

De Nederlandse Sandra Langeslag (34), biologisch en cognitief psychologe en docent aan de University of Missouri-St.Louis, ontdekte in 2016 samen met haar Rotterdamse collega Jan van Strien dat, wanneer de liefde weer eens een averij  oploopt, ons brein zelf hulpmiddelen aanbrengt om de problemen op te lossen.

Mensen denken dat verliefd zijn iets oncontroleerbaars is: je bent het of je bent het niet, en daar kan je  niets aan veranderen.

Bovendien zijn er allerlei situaties te bedenken waarin mensen verliefd zijn terwijl ze het niet willen zijn, of niet verliefd zijn terwijl ze het wel zouden willen zijn: een onmogelijke liefde, een verboden liefde, een liefde die tegen je wil is afgebroken.

Daar valt allemaal niets aan te doen, denken we, dat is een koele wreedheid die we moeten ondergaan.

De onderzoekers wilden nagaan of men toch niet zelf invloed kan uitoefenen op onze gevoelens. In het labo bestudeerden ze daarom de hersengolven van twee groepen: mensen in een vaste relatie en mensen die recent een relatiebreuk achter de rug hadden. Beide groepen lieten ze naar foto’s kijken van hun geliefde of ex-geliefde. Daarbij vroegen ze om consequent aan positieve dingen te denken: eigenschappen van die persoon die ze erg waarderen, de fijne karakteristieken van hun relatie, een positief toekomstbeeld waar die man of vrouw een rol in speelt. Ze keken welk effect dat had op de verliefdheid, en dat bleek positief: het versterkte onmiskenbaar de gevoelens. De proefpersonen bleken méér van hun geliefde of ex-geliefde te gaan houden. Ze lieten ze vervolgens ook het omgekeerde doen: alleen maar aan negatieve dingen denken. En dat bleek ervoor te zorgen dat ze minder van die geliefde gingen houden.

In wetenschappelijke termen uitgedrukt : Er is gebruik gemaakt van elektroencefalografieregistratie (EEG) van de late positive potential (LPP) in twee tijdsvensters waarin deelnemers affectieve en neutrale visuele stimuli aangeboden kregen. De affectieve stimuli bestonden uit afbeeldingen van de (ex-)geliefde van de deelnemer afhankelijk van of de deelnemer wel of geen relatie had. Hierbij werd een positieve, negatieve of geen regulatie-instructie aangeboden.

De resultaten laten zien dat affectieve stimuli een sterkere emotionele reactie uitlokken dan neutrale stimuli. Het effect van de regulatie-instructie trad niet op maar een trend werd wel gevonden. In het tijdsvenster van de vroege LPP (300 – 700 ms) bleek de emotionele reactie verhoogd in de affectieve conditie waarin gevraagd werd liefdesgevoelens te vergroten.

In dit tijdsvenster bleek de emotionele reactie van de personen met een verbroken relatie hoger dan van de personen met een relatie.

Het lijkt alsof het te wetenschappelijk is , maar toch is het een baanbrekend onderzoek;  voor het eerst is onderzocht dat hoe we denken een bepalende invloed heeft op hoe we de liefde aanvoelen. Je kunt bijgevolg zeélf gevoelens van liefde versterken of afvlakken: love regulation.

Temperen

Iemand die smoorverliefd is, kan alleen maar aan zijn geliefde denken en gaat andere dingen verwaarlozen of er niet meer aan denken.  Je kunt door liefdesregulatie ook er voor zorgen dat je tijdelijk minder verliefd bent zodat je terug al je aandacht kunt richten op datgene wat op dat moment van belang is. Bijvoorbeeld :  je hebt een belangrijk examen voor de boeg, maar je bent ontzettend verliefd, waardoor je je niet kunt concentreren. Dan biedt liefdesregulatie uitkomst. Door tijdelijk te focussen op het negatieve temper je de liefde even en kun je je beter concentreren op je studie.

Bronnen en meer lezen

Humo 3 januari 2017

https://thesis.eur.nl/pub/18657/

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge