Link tussen intensief instragramgebruik en body image

Onderzoek naar seksuele fetisjen
Mannen met profielfoto met een kat zijn minder aantrekkelijk voor vrouwen
winters, woman, look

3803658 (CC0), Pixabay

Vrouwen die intensief gebruik maken van sociale mediaplatformen zoals Instagram zijn meer bezorgd over hun lichaamsbeeld dan anderen  en hebben ook het gevoel dat hun lichaam meer ‘defecten’ had, terwijl mensen die vonden dat hun lichaam meer ‘defecten’ had, meer investeerden  in Instagram.

Dr.Danielle Wagstaff, die onderzoekt hoe sociale media zich verhouden tot de manier waarop vrouwen over zichzelf denken en met elkaar concurreren, zei dat het onduidelijk was of het gebruik van sociale media problemen met het lichaamsbeeld veroorzaakte, of dat mensen met problemen met het lichaamsbeeld meer sociale media gebruiken.

Als je veel zelfrespect en je identiteit aan elkaar koppelt op Instagram, dan voel je drie maanden later meer rotzooi over je lichaam aldus Dr. Danielle Wagstaff

Haar onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Psychology of Popular Media Culture van de American Psychological Association, verdiepte zich in twee delen omtrent  het verband tussen Instagram-gebruik en een reeks psychologische variabelen.

Bijna 130 vrouwen van 18 tot 35 jaar vulden een reeks enquêtes in met betrekking tot resultaten op het gebied van geestelijke gezondheid en zelfpercepties, waarbij de resultaten aantoonden dat de frequentie van het gebruik van Instagram gecorreleerd was met depressieve symptomen, zelfrespect, algemene en lichamelijke angst en ontevredenheid met het lichaam.

In het tweede deel van het onderzoek keken de vrouwen naar beauty-, fitness- of reisfoto’s op Instagram. Degenen die de schoonheids- en fitnessbeelden bekeken, hadden een veel lagere zelfwaardering en de afname correleerde met angst, depressieve symptomen, zelfrespect en ontevredenheid over het lichaam.

Dr. Wagstaff zei dat hoewel er veel onderzoeken waren gedaan naar de impact van sociale media op zelfperceptie, er in de loop van de tijd weinig onderzoek was gedaan naar de relatie met body image.

De resultaten toonden aan dat je emotionele investering in Instagram drie maanden later zorgde voor meer angst omtrent het eigen  lichaamsbeeld voorspelde.

Dr. Wagstaff koos Instagram om te bestuderen vanwege het overwegend visuele karakter.

“Het is vooral een visueel platform, dus het leent zich echt voor dit soort fysieke uiterlijke vergelijkingen,” zei ze. “Het is een heel esthetisch platform – mensen plaatsen gewoon  foto’s van zichzelf, worden bijgewerkt, en er staat veel inhoud op die te maken heeft met het lichaamsbeeld, veel fitness, en telt veel influencers (beïnvloeders) omtrent positiviteit van het lichaam.”

Dr. Wagstaff hoopte dat de resultaten van het onderzoek zullen helpen om de nuances van sociale media beter te begrijpen, waarbij meer en meer onderzoek aantoont dat de hoeveelheid tijd die op sociale media wordt besteed, verband houdt met een slechter mentaal welzijn.

“Dit gaat over begrijpen wat voorspellers zijn van een slechte geestelijke gezondheid online en hoe we jonge vrouwen en meisjes kunnen leren wat gezonde betrokkenheid is en wat niet gezond is.

“Als je het gevoel hebt dat je hele identiteit vastzit op Instagram, is dat duidelijk een voorspeller van een slecht lichaamsbeeld.”

Ze zei dat de bevindingen niet suggereren dat we moeten stoppen met het gebruik van sociale media, maar om voorzichtig te zijn met hoeveel ons gevoel van eigenwaarde in het platform wordt geïnvesteerd en dat we moeten vermijden om onszelf te vergelijken met anderen op Instagram.

Bronnen

https://www.thecourier.com.au/story/6926227/warning-on-link-between-heavy-instagram-use-and-body-image/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge