Onmogelijke liefdes?

Jezelf outen als sekstherapeut, sekseducator of seksonderzoeker?
Denken mannen altijd aan seks?

StockSnap / Pixabay

Is dit je al ooit overkomen? Je werd verliefd op iemand waar je niet bij kon zijn? Dit is omdat een van jullie al een verbintenis met een andere persoon had, vanwege een extreem verschil in leeftijd, omdat het onbeantwoorde liefde was enz. Wat de reden ook is, je werd verliefd op iemand die als verboden beschouwd werd.

Het is normaal dat dit op een gegeven moment gebeurt omdat het onbereikbare aantrekkelijk is en dit gebeurt meestal tijdens de adolescentie: de student die een oogje op zijn leraar heeft, enz. maar wordt pas echt een  probleem wanneer iemand altijd valt voor een persoon die onbereikbaar of onmogelijk is. Sommige mensen gaan altijd op zoek naar een onbereikbaar persoon en blijven daardoor onbewust alleen.

Onmogelijke liefde is een verlangen naar iemand die weinig kans op succes heeft. Typisch, het object van onmogelijke liefde wordt beschouwd als iemand die je verlangens kan sussen, maar om verschillende redenen buiten je bereik ligt. Omdat mensen gemotiveerd zijn om te genieten van positieve emoties en deze te maximaliseren en negatieve emoties te minimaliseren, is het ervaren van onmogelijke liefde stressvol.

De obstakels in onmogelijke liefde kunnen variëren. Het voorwerp van je genegenheid kan aan iemand anders zijn gehecht, geografisch gezien onbereikbaar zijn, ongeïnteresseerd in jou als persoon, overleden of niet in staat je genegenheid terug te geven. Deze obstakels kunnen ertoe leiden dat je leed, angst, verdriet of woede ervaart. Omdat een alledaagse relatie echter niet mogelijk is, kunnen de deelnemers in een situatie van onmogelijke liefde veilig zijn om intens verliefd te zijn in een situatie die anders bedreigend zou zijn.

Onmogelijke liefde kan voor de persoon schaamte betekenen. Schaamte wordt in dergelijke situaties gevoeld als terugtrekking, als teleurstelling of als een frustratie (Catherall, 2012). Beginnend in de vroege kindertijd, wordt schaamte geactiveerd wanneer een verwacht resultaat – de verwachting van opwinding of genot – wordt belemmerd en één van de eersten achter zich laat (Tomkins, 1963).

Wanneer je in een situatie van onmogelijke liefde bent, kunnen fantasieën over de realisatie van de liefde momenten van plezier en opwinding activeren. Wanneer je aandacht echter naar de realiteit terugkeert, worden dergelijke fantasieën teniet gedaan. Mensen hebben behoefte om te ervaren en uit te drukken wat ze voelen, en dus is een dergelijke onderdrukking van emoties bestraffend of onaangenaam (Tomkins, 1963). Het onvermogen om emoties uit te drukken in situaties van onmogelijke liefde verandert een positief geleide emotie in een verontrustende negatieve.

Hoe vaak je je ook voorneemt om dit keer je motto “graag of niet” nu echt te gaan menen, sommige mannen/vrouwen krijg je gewoon niet uit je hoofd. Ook al hebben ze al te vaak met je gevoelens gespeeld of je afgewezen. Mocht je je afvragen wat je in hemelsnaam bezielt om steeds maar weer opnieuw die pijn op te zoeken, het ligt dus niet aan jou.

Er is  onderzoek gedaan door the Journal of Neurophysiology waaruit blijkt dat ons gedrag, gelukkig, heel goed te verklaren is. Een afwijzing van iemand waar je verliefd op bent stimuleert delen van het brein die worden geassocieerd met motivatie, beloning, verslaving en verlangen.

Voor het onderzoek werd er gekeken naar 15 studenten die vlak daarvoor door hun ‘intrest of love’ waren afgewezen. De studenten kregen eerst een foto te zien van de persoon waardoor ze waren afgewezen. Daarna kregen ze een foto te zien van iemand die ze persoonlijk kenden, maar waar ze nooit verliefd op zijn geweest. Vervolgens kon de conclusie getrokken worden dat de hersenen van de deelnemers actiever waren in gebieden geassocieerd met motivatie, beloning, verslaving, verlangen en fysieke pijn wanneer ze keken naar een foto van de persoon die ze had afgewezen, dan wanneer ze naar de foto van zomaar een bekende keken. De onderzoekers vergelijken de situatie waarin de hersenen zich bevinden zelfs met een drugsverslaving.

Volgens hoogleraar in de filosofie Berit Brogaard kan dit gedrag te maken hebben met de zogenaamde “percipieerde waarde van de ander.” Het zit zo: als iemand niet in je geïnteresseerd is, gaat de vermeende waarde van deze persoon omhoog. Deze persoon wordt zo “duur” dat we hem of haar “niet kunnen betalen.” En dat heeft weer met de evolutie te maken. Het is volgens de hoogleraar voordelig om je voort te planten met een waardevolle partner. Ook kan het zijn dat je eerder bent afgewezen (door je ouders of een andere liefde) en we zijn als mens geneigd om ons te gedragen op manieren die al bekend voor ons zijn. Een onbeantwoorde liefde voelt op deze manier “normaal.” Vandaar dat het dan moeilijk is om afstand te nemen.

Verliefd op een geest

Dit is idealiseren van een persoon, waardoor hij/zij kenmerken krijgt waar we altijd van hebben gedroomd. Dit wordt een geest genoemd omdat deze persoon in werkelijkheid niet is zoals we denken; we houden onszelf voor de gek en geloven dat ze precies zijn zoals we zouden willen dat ze zijn, dus we worden verliefd op iets dat niet bestaat.

In de psychoanalytische psychologie wordt dit ook anaclitische liefde genoemd, wat betekent dat we ervoor kiezen iemand lief te hebben die specifiek is omdat ze de kenmerken hebben van iemand die erg invloedrijk was in onze jeugd en die aan onze behoeften voldeed.

In dit geval, wanneer de persoon zich realiseert dat de persoon van wie zij houden, in feite niet is wat zij dachten, zullen zij ongelukkig en teleurgesteld zijn, dan zullen zij opnieuw met de voeten op de grond komen en stoppen met idealiseren en de gebreken zien in de persoon die ze zagen  eerst niet zagen vanwege hun idealiserende blindheid.

Narcistische liefde

Wanneer we iemand zoeken die op ons lijkt of met functies die we graag zouden willen hebben. Het is als een soort overdreven egoïsme.

Deze mensen zijn altijd op zoek naar de ideale persoon en niemand lijkt ooit goed genoeg voor hen. Het vinden van iemand zoals zij blijkt erg gecompliceerd te zijn omdat we unieke individuen zijn, en daarom is iemand die op zoek is naar dit soort liefde, geneigd het niet te vinden.

Moeilijke liefde

Dit is waar het heel ingewikkeld is om de liefde in iets concreets te maken. Voorbeelden: een leraar en een student, een belangrijk leeftijdsverschil, een patiënt en een arts, een alleenstaande en een gehuwde persoon.

Normaal gesproken is dit soort liefde aantrekkelijk omdat het moeilijk is, maar als het zou worden bereikt, zou de interesse verloren kunnen gaan, omdat het meestal een vluchtige fysieke aantrekkingskracht is, met andere woorden, meer iets gepassioneerd dan emotioneel.

Deze drie soorten liefde kunnen worden gecategoriseerd als “onmogelijk” omdat ze de neiging hebben om conflicten te creëren, de eerste omdat we vroeg of laat teleurgesteld zullen zijn over onze idealisering van de andere persoon wanneer we zien dat ze niet zijn wat ze dachten, de tweede omdat we zullen nooit iemand vinden die precies op ons lijkt, en de derde omdat het erg moeilijk te verkrijgen is en als het werd verkregen, zou het zelden op lange termijn werken.

Volgens de psychoanalytische psychologie is het, als we verliefd worden op onmogelijke mensen, te wijten aan een onopgelost oedipuscomplex: in de eerste jaren van onze jeugd worden we verliefd op onze moeder of vader, ook al weten we dat het niet goed is, en afhankelijk van hoe het is opgelost en de behandeling die onze ouders ons als gevolg van deze situatie hebben gegeven, kunnen we voor altijd zuigen in dit patroon van vallen voor mensen die we niet kunnen hebben.

Hoe kunnen we beter kiezen?

Het eerste dat we onszelf moeten afvragen is waarom we ons aangetrokken voelen tot mensen die we niet kunnen hebben? Ben ik bang voor betrokkenheid en door me te fixeren op onmogelijke liefde, hoef ik daar niet doorheen te gaan? Er zijn mensen die stress, angst en gevaar ervaren bij het aangaan van romantische intimiteit, dus door te fixeren op onmogelijke liefde, genieten ze van idyllische liefde maar door het niet in staat te zijn om er een relatie van te maken, voelen ze zich veilig in hun comfortzones.

Een andere vraag om te stellen bij het zoeken naar de oorzaak van het probleem, is dat ik probeer een leegte uit mijn kindertijd te vullen? Als we bijvoorbeeld een strikte autoritaire moeder hadden die ons niet waardeerde, beginnen we ons onbewust vast te leggen op iemand die we niet kunnen herbeleven in dit deel van onze kindertijd en deze keer erin te krijgen om aandacht aan ons te schenken of om ons iets emotioneels te geven dat ontbrak.

Het essentiële is om het antwoord te vinden waarom we geen interesse kunnen hebben in meer bereikbare mensen, de breedste reden is dat we niet klaar zijn om in een romantische relatie te komen vanwege onzekerheden en angsten, omdat relaties geen pad van rozen zijn. Ze brengen een hoge mate van betrokkenheid en verantwoordelijkheid met zich mee, dus door verliefd te worden op mensen die we niet kunnen hebben, genieten we van de gevoelens, we laten adrenaline los, we dromen, we zijn blij dat we ons een tijdje bedwingen, maar diep in ons, we zijn doodsbang dat ze hetzelfde kunnen voelen, omdat idyllische liefde echt mooi is, maar de realiteit onder ogen zien is echt beangstigend.

Volgens filosoof Berit Brogaard gaat de pijn van de afwijzing op een gegeven moment dus normaal voelen, vooral als je deze situatie al eerder hebt meegemaakt. Besef je daarom goed dat de pijn niet normaal is en probeer dit te doorbreken: ga dus niet op zoek naar de pijn. In plaats van hem of haar een berichtje te sturen, kun je beter zijn of haar nummer uit je mobiel gooien. Maak je los van deze persoon en je zult vanzelf zien dat je minder aan je onmogelijke liefde denkt.

Maar niet gewanhoopt, onderstaand verhaal bewijst dat onmogelijke liefde soms toch wel mogelijk kan zijn.

Catherall, D. (2012). Emotional Safety: Viewing Couples through the Lens of Affect. New York: Routledge.

Freud, S. (1914). Remembering, Repeating, and Working Through. Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. London: Hogarth Press.

Tomkins, S.S. (1963). Affect, Imagery Consciousness. New York: Springer.

Bronnen

https://exploringyourmind.com/impossible-love-hide/

https://www.zita.be/nieuws/video/54-jarige-man-kan-amper-geloven-dat-sexy-webcammodel-26-met-hem-samen-wil-zijn-video

https://www.psychologytoday.com/us/blog/intense-emotions-and-strong-feelings/201404/impossible-love

https://www.cosmopolitan.com/nl/liefde-en-sex/a157239/de-wetenschap-vertelt-dit-is-waarom-die-onmogelijke-liefde-nog-interessanter-wordt/

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge