Partnerkeuze : is seks belangrijk?

Relatieverslaafd en emotionele afhankelijkheid
Help de liefde vooruit : 2 onderzoeken
love, couple, happy

cuncon (CC0), Pixabay

Volgens een artikel van Schwarz en collega’s, gepubliceerd in het juni 2020 nummer van Evolutionary Psychological Science, hebben mannen en vrouwen significant verschillende datingsvoorkeuren als het er op aan komt om een partner te zoeken.1

Om de betekenis van de bevindingen van het artikel te begrijpen, moeten we de sekseverschillen in partnerkeuze bespreken aldus Arash Emamzadeh van de University of British Columbia in Canada.

Mannelijke en vrouwelijke partnerkeuze

Mannen leggen over het algemeen meer nadruk op bepaalde kenmerken van hun potentiële romantische partners – kenmerken zoals uiterlijk, huishoudelijke vaardigheden (en interesse) en verlangen naar kinderen. Vrouwen daarentegen hechten meer waarde aan rijkdom, vrijgevigheid, vindingrijkheid, dominantie, ambitie, intelligentie, opleiding, gezelligheid, betrouwbaarheid, vriendelijkheid en een goed gevoel voor humor.

Als vrouwen kieskeuriger lijken dan mannen, is dat omdat ze dat zijn – en vanuit een evolutionair perspectief moeten ze dat ook zijn. Waarom? Omdat vrouwen meer in hun potentiële nageslacht investeren, moeten ze betrouwbare romantische partners voor de lange termijn kiezen die hen kunnen en zullen beschermen en voor hen en hun nageslacht kunnen zorgen.

Mannen gaan daarentegen veel minder investeren als ouders. Ze hebben meer kans op reproductief succes als ze meer nakomelingen produceren door talloze korte-termijnrelaties te hebben.

Tenminste dit is de theorie die ons vanuit evolutionair standpunt continu wordt voorgehouden.  Maar onderzoek van midden augustus 2020 trekt dergelijke sekseverschillen bij de selectie van partners in twijfel , ze noemt ze ‘overschat’ en suggereert dat we meer aandacht moeten besteden aan niet-seksegerelateerde verschillen 2

Niet alle vrouwen verlangen immers alleen naar seks in de context van een intieme, romantische en toegewijde langdurige relatie; sommigen geven de voorkeur aan vrijblijvende losse seks.

Volgens het strategisch pluralistische model van paring zijn paringsstrategieën veel dynamischer en vatbaar voor verandering op basis van de omstandigheden. Dergelijke omstandigheden zijn van invloed op de afwegingen die een individu bereid is te maken. Als in een bepaalde omgeving ziektes voorkomen, kunnen vrouwen bijvoorbeeld meer waarde hechten aan fysieke aantrekkelijkheid (als indicatie dat ze goede genen hebben en gezond zijn) bij hun partners dan aan betrouwbaarheid of volwassenheid.3

En mannen streven niet altijd naar kortetermijnrelaties, net zoals vrouwen niet altijd naar langdurige relaties streven. Vrouwen kunnen om verschillende redenen een kortetermijnrelatie aangaan, bijvoorbeeld om onmiddellijk economische middelen te verwerven, een potentiële partner op lange termijn te evalueren en de mogelijkheid te hebben om van partner te wisselen. Mannen kunnen langdurige relaties aangaan als een strategie om de onzekerheid over het vaderschap te verminderen of de kans te vergroten dat het nageslacht zal overleven. 1

Schwarz en collega’s onderzochten of verschillen tussen seksen (d.w.z. mannen versus vrouwen) of verschillen tussen seksen (verschillen tussen individuen van hetzelfde geslacht) bij het zoeken van een partner belangrijker zijn. Er zijn twee onderzoeken uitgevoerd.

De steekproef voor onderzoek 1 bestond uit 21.245 alleenstaanden uit Duitsland, met een gemiddelde leeftijd van 41 jaar (bereik van 18 tot 65 jaar). Voor onderzoek 2 bestond de steekproef uit 283 personen (leeftijd 18 tot 53 jaar; gemiddelde leeftijd 26 jaar). De helft had een romantische relatie, de andere helft had een losse relatie of was alleenstaand.

Deelnemers beoordeelden potentiële partnerkenmerken voor korte- en langetermijnrelaties en beantwoordden vragen over relatiegerichtheid, die verwijst naar een voorkeur voor korte- of langetermijnrelaties. Een verlangen om seks te hebben met zoveel mogelijk individuen duidt bijvoorbeeld op een relatieoriëntatie op de korte termijn, terwijl het waarderen van veiligheid zou duiden op een langdurige relatiegerichtheid.

In de eerste studie ondersteunde de analyse van de belangrijkste componenten de extractie van 12 factoren: vriendelijk / begripvol, dominant, aangenaam, intellectueel, rijk / genereus, fysiek aantrekkelijk, gecultiveerd, humoristisch, sociaal, creatief / huiselijk, betrouwbaar en vergelijkbaar. In het tweede onderzoek ondersteunde het vijf factoren: aantrekkelijkheid, agressief of gierig, gezinsgerichtheid, aangenaamheid en middelen (bijv. rijkdom, vrijgevigheid).

Analyse van de gegevens toonde aan dat zowel geslachts- als relatiegerichtheid  een voorspeller was voor voorkeuren voor partnerkeuze. In de eerste studie was het geslacht van de deelnemers bijvoorbeeld een significante voorspeller voor bijna de helft van de partnerkenmerken, zoals rijkdom en vrijgevigheid bij een langdurige partner. Dit komt overeen met eerder onderzoek dat aantoont dat vrouwen veel meer kans hebben dan mannen om vooruitzichten op inkomen te waarderen.

Tegelijkertijd verklaarde langetermijnrelatieoriëntatie (in plaats van het geslacht van de deelnemers) voor de helft van de factoren meer variantie in partnervoorkeuren. Langetermijnoriëntatie voorspelde voorkeur voor kenmerken als vriendelijkheid, plezierigheid, gelijkenis, creativiteit, enz. En voor een kwart van de onderzochte factoren (bijv. humor, gezelligheid) waren zowel het geslacht van de deelnemers als de voorkeur voor langdurige relaties bijna even groot. voorspellend.

De tweede studie, die het effect van het tijdsbestek van relaties onderzocht, vond dat het geslacht van de deelnemers en de oriëntatie op korte-termijnrelaties veel voorspellender waren voor variantie in partnerkeuze.

Niettemin, onafhankelijk van het tijdsbestek van de relatie, was de sterkste voorspeller voor het kiezen van gezinsgerelateerde kenmerken in een partner (bijv. vriendelijk, creatief, huiselijk zijn) een voorkeur voor langdurige relaties; en de sterkste voorspeller voor het kiezen van fysieke aantrekkelijkheid was een voorkeur voor kortetermijnrelaties.

Wat willen mannen en vrouwen?

Hoe begrijpen we de bovenstaande gegevens? Wat zoeken mannen en vrouwen in een potentiële partner? De gegevens lijken misschien verwarrend, maar ze vertellen ons dat het antwoord niet zwart-wit is: partnerkeuzes zijn niet alleen gebaseerd op het geslacht van de persoon – de relatieduur en de relatiegerichtheid zijn voorspellend – maar seks lijkt ook belangrijk te zijn. Weten of een man of vrouw een partner zoekt, kan informatief zijn, ondanks verschillen in wat mannen of vrouwen willen.

Kortom, niet elke man is op zoek naar een fysiek aantrekkelijke kortetermijnpartner, en niet elke vrouw is op zoek naar een financieel succesvolle romantische partner voor de lange termijn …

Referenties

1. Schwarz, S., Klümper, L., & Hassebrauck, M. (2020). Are sex differences in mating preferences really “overrated”? The effects of sex and relationship orientation on long-term and short-term mate preferences. Evolutionary Psychological Science, 6, 174-187.

2. Hallam, L., De Backer, C. J. S., Fisher, M. L., & Walrave, M. (2018). Are sex differences in mating strategies overrated? Sociosexual orientation as a dominant predictor in online dating strategies. Evolutionary Psychological Science, 4, 456–465.

3. Gangestad, S. W., & Simpson, J. A. (2000). The evolution of human mating: Trade-offs and strategic pluralism. Behavioral and Brain Sciences, 23(4), 573-587.

Bronnen

https://www.psychologytoday.com/intl/blog/finding-new-home/202008/choosing-mate-does-sex-really-matter

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge