De perfecte poep volgens onderzoek

Daten voor martelaarsvrouwen
Inkomen bepalend voor herpartnerkansen?
woman, photographer, sexy

SplitShire (CC0), Pixabay

In sommige culturen zijn niet de borsten maar de billen het seksobject bij uitstek. Maar ook in het Westen willen sommige vrouwen die perfecte billen evenaren.  Je kan je afvragen wanneer je billen, lees je poep, dan wel de meest perfecte vormen evenaren en waarom dit zo is.  Eigenlijk is hier nooit echt onderzoek naar gedaan. In ieder geval, Sophia Loren, Marilyn Monroe en Elizabeth Taylor hebben op zijn minst hetzelfde kenmerk : volgens recent onderzoek beschikken ze over een perfect achterwerk aldus wetenschappers van de Erasmus Universiteit in Nederland.

De onderzoekers gingen na waarom mensen bepaalde achterwerken aantrekkelijk vinden en waarom andere niet. Ze bevroegen 9.000 mensen uit meer dan 40 landen. Alle proefpersonen kregen foto’s te zien van een vrouw, waarbij haar lichaamsverhoudingen met de computer werden bijgewerkt.

Magische verhouding

Zoals ook vroeger al werd vastgesteld bij de taille-heup verhouding (waist to hip ratio) kwamen ze ook tot de conclusie dat  0,7 de perfecte verhouding is. Ook nu zijn er veel beroemdheden die over zulk een  magische verhouding beschikken lezen we in  het vakblad Plastic and Reconstructive Surgery.

Als mensen zich een mening vormen over de aantrekkelijkheid van een vrouw, kijken ze vaak naar de poep.

Merkwaardig genoeg blijken de meeste mensen ook erg eensgezind te zijn over wat een perfecte poep is. Er werd niet onderzocht of die normen ook cultureel bepaald zijn en waarom bijvoorbeeld Brazilianen een vollere bips verkiezen boven een slankere versie.

Bronnen

https://www.bustle.com/p/what-the-perfect-butt-is-according-to-history-63486

http://www.zita.be/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge