Sapioseksueel wordt verliefd op hoge intelligentie

Temperatuur en libido
Festivalseks op Lowlands : weinig resultaten


girl-nice-young-pretty-beautiful-blond-woman
We worden steeds meer ‘sapiosexuals’, mensen die intelligentie als een aantrekkelijke eigenschap beschouwen….

Aantrekkelijk zijn voor anderen, puur en alleen omdat je intelligent bent. Hierbij vindt een persoon de intelligentie of het denkvermogen van een ander het meest aantrekkelijk, zonder oog te hebben voor geslacht of uiterlijk.

Sapiosexuality of sapiosexual kent geen Nederlandse vertaling. Op Nederlandstalige websites wordt verwezen naar panseksualiteit, een vorm waarbij de aantrekkingskracht niet beïnvloed wordt door het geslacht noch door gender. Het geslacht is biologisch bepaald: man of vrouw. Gender verwijst naar de culturele, psychologische en sociale invulling die wordt gegeven aan het man en/of vrouw-zijn. De term panseksualiteit wordt daarom niet geheel dekkend beschouwd, omdat de koppeling naar intelligentie en het denkvermogen mist; het wordt gezien als een overkoepelende term.

Panseksualiteit of omniseksualiteit is de seksuele, romantische, of emotionele aantrekking of het verlangen naar personen van alle genderidentiteiten en biologische geslachten. Panseksualiteit omvat bijgevolg alle soorten seksualiteit tussen meerderjarigen: heteroseksualiteit, homoseksualiteit, biseksualiteit, transseksualiteit en transgenderisme. Parafilie valt niet onder panseksualiteit.

Voor panseksuelen bepaalt gender of sekse dus niet of zij zich tot iemand aangetrokken zullen voelen. In die zin zijn panseksuelen “genderblind”. Het concept panseksualiteit verwerpt bovendien bewust de seksebinariteit. Daarin verschilt panseksualiteit van biseksualiteit: terwijl biseksualiteit de aantrekking is tot zowel mannen als vrouwen, negeren panseksuelen die tweedeling en voelen zij zich ook aangetrokken tot interseksuelen en mensen die buiten de binaire opdeling vallen.

Het grootste orgaan
Er zijn onderzoekers die beweren dat de hersenen het grootste geslachtsorgaan zijn in het menselijk lichaam. Sapioseksuelen beweren dat filosofische, politieke of psychologische gesprekken het perfecte voorspel zijn. Het windt hen op. Ze worden gestimuleerd en uitgedaagd door de manier waarop een ander denkt. De binding tussen twee personen hoeft niet altijd gerelateerd te zijn aan seksualiteit. Ook binnen vriendschap kunnen diepgaande gesprekken en de manier van denken iets zijn waardoor een leuke en uitdagende omgang met een ander aangewakkerd wordt in een vriendschappelijke situatie. Tevens blijkt dit aanwakkeren ook op de werkvloer te gebeuren, waarbij er vaak een drang is om met mensen met eenzelfde denkvermogen om te gaan. De uitkomst is in dit geval niet seksueel.

Wat gebeurt er in je lichaam als je verliefd bent?
Je pikt ze er zo uit in de klas. Ze zitten met glanzende ogen uit het raam te staren en lijken in gedachten mijlenver weg. Boek ligt nog thuis, ze zijn vergeten hun huiswerk te noteren en reageren pas na drie keer roepen op hun naam. In de lunchpauze wordt er hoogstens een kopje thee of een mandarijntje naar binnengewerkt en beweren ze de afgelopen nacht hoogstens drie uur geslapen te hebben. Toch hebben ze meer energie dan ik na zes weken zomervakantie en zien ze er stralend uit, met blosjes op de wangen en een gelukzalige glimlach op hun lippen. Dit is wat er in je lichaam gebeurt als je verliefd bent.

Er gebeurt veel in de hersenen als iemand zich aangetrokken voelt tot de ander. Wat aantrekkelijk wordt gevonden verschilt van persoon tot persoon. Onderzoek laat zien dat bepaalde kenmerken, zoals lengte, symmetrie en de heuptaille verhouding wereldwijd gewaardeerd worden.

Drie systemen
In de hersenen zijn er drie systemen die gekoppeld zijn aan lust, aantrekkingskracht en hechting. Elk systeem heeft een specifieke neuronaal netwerk en een verschillende gedragspatroon. Aan elk systeem zijn verschillende hormonen te koppelen. Zo gaat lust gepaard met de hormonen oestrogeen en testosteron. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen. Bij de aantrekkingskracht spelen adrenaline, dopamine en serotonine een rol. Tot slot komen de hormonen oxytocine en vasopressine vrij die een rol spelen bij hechting. De chemie in de hersenen is er ook in het geval van sapiosexualiteit.

Weerstand
Het woord sapiosexual of sapiosexuality geniet veel discussie op diverse Engelstalige fora en in blogposts. Ook blijkt de term regelmatig in profielen op datingwebsites en -applicaties voor te komen. De term vormt een onderdeel van het profiel. Toch zijn de meningen hierover eensgezind. Er wordt beweerd dat het vermelden van ‘sapiosexual’ in een profiel slechts een manier is om te laten zien hoe slim iemand zelf is. Ook zou de term ‘sapiosexual’ impliceren dat fysieke kenmerken, zoals oog- en haarkleur, er plotseling niet toe doen.

Dat intelligentie aantrekkelijk kan zijn, blijkt ook uit een enquête van Elitedating, onder 724 singles.
Natuurlijk wil het oog ook wat, maar een intelligent gesprek of een diepgaande discussie wordt steeds belangrijker.  51% van de mannen geeft zelfs de voorkeur aan een vrouw die regelmatig met haar neus in de boeken zit.

Het genre speelt ook een rol. Zowel mannen (28%) als vrouwen (30%) zien thrillers als het meest sexy genre.

Bij vrouwen volgt daarop online content: 23% ziet graag een moderne man achter een laptop of tablet het nieuws van de dag bijhouden, terwijl 21% van de vrouwen een man juist liever ziet met een goede klassieker. Bij de mannen staat non-fictie met 21% op plek 2, gevolgd door erotica met 21%.

Fantasie is dan weer het minst populaire genre bij beide geslachten. Met ‘The Lord of the Rings’ in je handen scoor je niet veel.

Bronnen

http://relatie.blog.nl/onderzoek/2015/10/22/we-worden-steeds-meer-sapio-seksueel

https://www.scientias.nl/verdient-sapioseksu

https://nl.wikipedia.org/wiki/Panseksualiteit

https://verkenjegeest.com/ben-jij-sapioseksueel/

https://www.vice.com/be/article/aeeg7k/we-vroegen-sapioseksuelen-waar-ze-opgewonden-van-worden

https://www.intelligentietest.nl/hoe-sapioseksueel-ben-jij.html

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending.

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.