Schaamhaarverwijdering en impact op seksuele tevredenheid

Mannen en vrouwen hebben dezelfde opinie inzake abortus (VS)
Luchtvervuiling en fertiliteit

Schaamhaar verwijderen (PHR Pubic Hair Removal) is een wijdverspreide praktijk die bepaalde gezondheidsrisico’s met zich meebrengt; er blijft echter een gebrek aan wetenschappelijke informatie over de prevalentie en antecedenten van PHR, evenals over de associatie met seksueel gedrag en relationele tevredenheid.

Paul Enzlin (KULeuven) deed onderzoek naar de attitudes van vrouwen en mannen met betrekking tot PHR en hun PHR-praktijken en de associaties met demografische, relationele en seksuele kenmerken.

In totaal vulden 2.687 mannen en 1.735 vrouwen in Vlaanderen (het noorden van België) een online enquête in. Deelnemers varieerden in leeftijd van 15 tot 60+ jaar; ze identificeerden zichzelf als heteroseksueel, biseksueel of homoseksueel en rapporteerden verschillende relatiestatus.

Resultaten

Demografische items (zoals leeftijd, religie, status van partnerrelaties), seksueel gerelateerde items (dwz seksuele activiteit, seksuele geaardheid, leeftijd bij eerste geslachtsgemeenschap, aantal seksuele partners), PHR-items (redenen, neiging om wel of niet te hebben) seks hebben na PHR, gepercipieerde partnervoorkeuren, partner-PHR) en relatietevredenheid, werden beoordeeld met de Maudsley Marital Questionnaire.

Minder mannen (39,1%) dan vrouwen (80,3%) meldden (gedeeltelijk) dat ze hun schaamhaar hadden verwijderd. Bij zowel mannen als vrouwen was de praktijk geassocieerd met leeftijd, seksuele activiteit, relatiestatus en PHR-praktijk en -verwachtingen van de partner. Bij mannen waren seksuele en relatietevredenheid gecorreleerd met de PHR-praktijken van hun partner en of deze in lijn waren met de verwachtingen van de mannen. Bij vrouwen waren seksuele en relatietevredenheid meestal gecorreleerd aan het feit of aan de verwachtingen van beide partners werd voldaan. Hoewel zowel mannen als vrouwen gaven aan dat de redenen voor PHR gerelateerd waren aan hun seksuele ervaringen en aan de voorkeur van hun partner, rapporteerden alleen vrouwen dat PHR een manier was om gevoelens van vrouwelijkheid te vergroten. Ten slotte waren de redenen om geen PHR te volgen gerelateerd aan partnervoorkeuren en bijwerkingen.

Conclusie

PHR is een wijd verspreide praktijk en lijkt sterk geassocieerd te zijn met persoonlijke, partnergerelateerde, seksuele en relationele factoren. Strategieën om te voorkomen dat mannen en vrouwen worden geconfronteerd met gezondheidsrisico’s, moeten bij al deze factoren in aanmerking nemen.

Enzlin P, Bollen K, Prekatsounaki S, et al. “To Shave or Not to Shave”: Pubic Hair Removal and Its Association with Relational and Sexual Satisfaction in Women and Men. J Sex Med 2019;XX:XXX–XXX.

Bronnen

https://www.jsm.jsexmed.org/article/S1743-6095(19)31116-6/fulltext

https://www.researchgate.net/publication/333123578_To_Shave_or_Not_to_Shave_Pubic_Hair_Removal_and_Its_Association_with_Relational_and_Sexual_Satisfaction_in_Women_and_Men/stats

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge