Seks na behandeling van borstkanker

Kinderen hebben minder vertrouwen in onaantrekkelijke mensen.
Disney prinsessencultuur is niet roldoorbrekend

Als je borstkanker hebt, verandert er veel. Je gezondheid, je idee over de toekomst, je

breast, woman, nipple

AlessandroSquassoni (CC0), Pixabay

carrière en ook je relatie met je partner. Door gevoelens van angst en machteloosheid kunnen veel spanningen optreden binnen je relatie. Omdat je elkaar niet overstuur of bang wilt maken, communiceer je soms minder of anders met elkaar.

Tijdens behandelperiodes hebben de meeste vrouwen minder zin in seks. Spanningen, moeheid en je ziek voelen zijn vaak voorkomende redenen. Ze zullen in deze zware tijd juist wel veel behoefte hebben aan intimiteit met de partner maar dat moet niet altijd seks zijn.

De veranderingen aan de borst(en) door de behandeling kunnen van grote invloed zijn op het zelfbeeld. En daarmee ook op de zin in seks. Daarnaast kan het voor de partner moeilijk zijn hier op een ‘normale’ manier mee om te gaan.

Enkele voorbeelden:

Borstamputatie. Borsten zijn vaak een onderdeel van het seksuele spel. Het hebben van borsten beïnvloedt het eigen gevoel van seksualiteit en dat van de partner. Verder kan de huid overgevoelig zijn voor aanraking of juist ongevoelig zijn geworden.


Het gevoel van je borst kan ook na een borstsparende operatie veranderd zijn.

Bijwerkingen van de medicatie

Door hormoontherapie of chemotherapie kun de vrouw in de overgang komen. Dit heeft meer effecten dan alleen de opvliegers waar  iedereen over hoort. Zin in seks kan veranderen, de kriebels ontstaan niet meer of minder snel omdat de hormonen er gewoonweg haast niet meer zijn. Op zo’n moment moet een vrouw proberen zin te maken met het hoofd. Maar als je moe of ziek bent, is het een hele kunst om dat voor elkaar te krijgen. Lichamelijke veranderingen die je kunt hebben door de overgang zijn:

Droge slijmvliezen (bijvoorbeeld ook je ogen, mond en vagina) In dit geval gaat het dus specifiek om vaginale droogte. Die kan een grote spelbreker zijn. Bij geslachtsgemeenschap levert het pijn op en eventueel bloedingen. Ook ben je vatbaarder voor schimmelinfecties. Al met al een domper op het seksuele spel.

Depressieve gevoelens
Antidepressiva kunnen negatieve effecten hebben op je seksuele gevoelens. Wel kan de zin in seks verbeteren doordat de depressie minder wordt of verdwijnt.

Veel vrouwen die behandeld zijn of worden voor borstkanker, bijvoorbeeld met hormonale therapie, ervaren problemen met intimiteit en seksualiteit. Dit ter sprake brengen is voor veel patiënten en zorgverleners lastig. Als deze problemen al bespreekbaar worden is het uitvragen van problemen en het geven van informatie of advies niet voor iedere behandelaar eenvoudig.

De mate van aandacht en adviezen verschillen soms per behandelaar. Op de Mammapolikliniek van Isala Oncologisch centrum is dankzij een subsidie van Pink Ribbon, een methode ontwikkeld om seksualiteit structureel te bespreken en wordt informatie en advies op dit gebied beter op elkaar afgestemd.

De reguliere gezondheidszorg voorziet niet adequaat in de behoefte aan seksuele hulp, en hulpverleners lijken niet goed genoeg om te kunnen gaan met seksuele problemen.

Dat blijkt ook uit het proefschrift ‘Sexual health of people with disability and chronic illness’ van UMCG-promovendus Harald Kedde. Hij deed onderzoek naar jonge vrouwen met borstkanker en het blijkt dat deze vrouwen na verloop van tijd weer seksueel actief worden. Aanvankelijk is dit vooral om de partner een plezier te doen. De vrouwen kunnen er zelf maar beperkt van genieten. Vooral het herstel van de subjectieve en individuele beleving van seksualiteit duurt lang.

Dit hangt samen met verschillende factoren, zoals: het wel of niet kunnen of durven praten over seksualiteit, de kwaliteit van de relatie en de fysieke belemmeringen ten gevolge van de behandeling. Kedde stelt dat er niet alleen tijdens de behandeling, maar ook nadien bij de nazorg, op meer gestructureerde wijze aandacht moet komen voor seksualiteit. In het geval van jonge vrouwen met borstkanker lijkt die rol het best te kunnen worden gelegd bij nurse practitioners en gespecialiseerde verpleegkundigen in oncologie.

Tips

Laat knellende normen en waarden los. Seks hoeft niet altijd spontaan te zijn. En als jullie niet vrijen, kunnen jullie nog veel van elkaar houden.
Bespreek met je partner dat behoefte aan intimiteit niet altijd wil zeggen dat er ook behoefte is aan seksualiteit.
Vervang negatieve gedachten door neutrale of positieve gedachten.
Plan het vrijen en vrij niet wanneer je te moe bent.
Breng variatie aan; vrijen is niet alleen het hebben van gemeenschap.
Zorg voor een prettige sfeer.
Neem de tijd om samen een nieuw vrijpatroon te ontdekken (plannen!).
Spelregels: rust en ontspanning, ‘samen-zijn’ en ‘samen-doen’.
Gebruik een pijnstiller (ook bij menstruatiekrampen) en glijmiddel bij vaginale droogte.

Lees verder op https://borstkanker.nl/nl/information-page/seksuele-problemen

En een mooie kijktip is de Vlaamse docuserie ‘Liefde in tijden van kanker’.

Bronnen

https://borstkanker.nl/nl/information-page/seks-na-de-behandeling

http://seks.blog.nl/onderzoek/2016/06/21/informatie-over-seks-na-borstkanker

http://seks.blog.nl/lijf-leden/2013/10/23/borstkanker-hebben-vrouwen-meer-begeleiding-nodig-seksueel-gebied

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge