Sociaal en eenzaam. Waarom we allemaal steeds eenzamer worden.

Jonge mensen vinden eten net zo belangrijk als seks
Sociale media hebben nut in strijd tegen borstkanker
lonely, man, sitting

SJJP (CC0), Pixabay

Eenzaamheid komt meer en meer voor. Men zou denken dat eenzaamheid enkel bij ouderen voorkomt, maar eigenlijk heeft een recente studie bewezen, dat eenzaamheid in vrijwel elke leeftijdscategorie bestaat. Het gevoel van alleen te zijn kan na verloop van tijd erg doorwegen, waardoor er een grotere kans op depressie en andere aandoeningen ontstaat. Er ontbreekt iets in onze sociale omgang met mensen wanneer eenzaamheid aanhoudend blijft duren. Hoe langer we eenzaam blijven, hoe slechter onze vaardigheden worden, waardoor we statistisch gezien minder snel uit de eenzaamheid kunnen ontwaken. Daarom is het belangrijk dat we zo snel mogelijk de eerste symptomen gaan herkennen, zodat we hiervoor op een gepaste manier oplossingen kunnen bedenken.”Hoewel er nooit zo lustig in het rond gedwaald werd op het wereld wijde web en daar ook nooit meer ‘geshared’ werd dan vandaag, voelen toch steeds meer mensen zich alleen staan in het leven”

Raken mensen ondanks onze ogenschijnlijke ‘sociale’ bedrijvigheid, steeds verder van elkaar verwijderd? En zo ja, kan (en moet) daar dan iets aan gedaan worden? Want after all: is de mens door de manier waarop hij geboren wordt (‘Alone you were born and alone you will die’), niet onvermijdelijk gedwongen tot een ‘eenzaam’ bestaan?
Maakt eenzaamheid niet existentieel onderdeel uit van ons menselijk bestaan?
“In de meest strikte zin van het woord wel. Alleen zijn, de ander wel wíllen, maar niet kúnnen bereiken, maakt fundamenteel deel uit van het menselijk lot.”

Mensen die zich alleen voelen en hierdoor een gevoel van leegte ervaren noemen we eenzaam. Men heeft zichzelf onbewust van de maatschappij afgescheiden, waardoor er een kloof ontstaat, tussen de eigen persoonlijkheid en die van anderen. Dit wil niet per definitie zeggen dat de persoon in kwestie niet omringd wordt door vrienden en/of familie, maar dat hij of zij zich vooral onbegrepen voelt en hierdoor in een isolement raakt.

Langs de andere kant stellen we ook vast, dat er mensen zijn die geen van dit alles hebben, en hierdoor in hun communicatie met anderen beperkt worden. Wanneer je weinig of geen vrienden/familie hebt wordt het moeilijker om de eenzaamheid te doorbreken. We kunnen niet ontkennen dat eenzaamheid een maatschappelijk probleem aan het worden is. Vooral de komst van het internet heeft hier duidelijk geen goed aan gedaan, omdat de sociale interactie met anderen, hiermee wel voldoende aanwezig is, doch het de afstand tussen twee personen in stand houdt.

eenzaamheid zeeland 2012De gevolgen van eenzaamheid

De gevolgen van eenzaamheid kunnen catastrofaal van aard worden. Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat zich eenzaam voelen, een dermate effect op onze gezondheid heeft, dat we hierdoor psychologisch en fysisch kunnen lijden met soms de dood tot gevolg. Mensen zijn nu eenmaal niet gemaakt om alleen door het leven te gaan. Hoewel onze maatschappij de laatste jaren ontzettend veranderd is, mogen we de separatie met de buitenwereld niet gaan aanmoedigen.

Eenzaamheid wordt ook afgedaan als iets onbelangrijk, vooral door mensen, die hier nog nooit last van hebben gehad. Toch bestaat er een grote groep eenlingen die vaak als het te laat is worden herkend.

“Aan de ene kant hebben we dat soort van ‘alleen zijn’ nodig om ons bewustzijn de kans te geven om te reflecteren over onszelf en over de wereld. Maar, aan de andere kant hebben mensen elkaar ook wezenlijk nodig. We zijn sociale wezens die vanaf de geboorte op de hulp van anderen zijn aangewezen. Niet alleen op puur fysiek vlak, maar zeker ook mentaal: het gevoel hebben erbij te horen en onderdeel uit te maken van een groter geheel, we hebben dat nodig.”

In eenzaamheid besluit zich de paradox van ons bestaan: heel ons leven streven we ernaar de ander te vinden, goed wetende dat dat toch nooit zal lukken’  Dirk De Wachter, psychiater

“Die verscheurende, maar onafwendbare paradox zorgt ervoor dat de mens in zijn bestaan altijd met bepaalde gevoelens van eenzaamheid geconfronteerd zal worden.”
“In feite omvat de spanning tussen eenzaamheid en het verlangen naar verbinding dan ook de paradox van het menselijk bestaan: heel ons leven streven we ernaar de ander te vinden, goed wetende dat dat toch nooit zal lukken.”

Eenzaamheid naar leeftijd volgens RIVM

Als eenzaamheid dan toch des mensen is, waarom is het in onze samenleving dan zo’n groot en ondraaglijk probleem geworden?
“Mensen mogen dan wel een bepaalde mate van afzondering nodig hebben, in onze samenleving is de slinger te ver doorgeslagen naar de kant van het individuele. Er wordt ons vandaag te veel voorgehouden dat we het wel alleen afkunnen in het leven. De belangrijkste waarden – waar iedereen zogenaamd naar behoort te streven zijn dingen als zelfontplooiing, carrière, het vergaren van materiële rijkdom en succes: stuk voor stuk dingen die zich richten op de mens als individu. Vroeger kwam die focus nog veel meer op de groep te liggen.”

Therapeute Rika Ponnet ziet het vaak: “Eenzaamheid is het centrale probleem bij koppels die op consult komen, of bij mensen die uit elkaar zijn gegaan. Eenzaamheid is je niet verbonden voelen met de ander, gebrek aan echte intimiteit, naast elkaar leven. Soms hebben mensen die verbondenheid gekend en die is ondergesneeuwd, of ze zijn onderweg door kinderen of carrière uit elkaar gegroeid. Er zijn ook relaties waarin de echte intimiteit er nooit geweest is omdat mensen die uit de weg zijn gegaan. Dat zijn de mensen die altijd maar plannen moeten maken, of die altijd met vrienden op reis gaan, omdat het te confronterend is om te beseffen dat ze elkaar niets meer te vertellen hebben als het niet gaat over werk, vrienden of kinderen.”

Wat kan je doen?
De eerste stap is om toe te geven dat je eenzaam bent. “Pas wanneer je het probleem kan identificeren, kan je beginnen nadenken over de oplossing,” vertelt klinisch psychologe Lauren Kachorek. “Je moet er achter komen wat eenzaamheid voor jou precies betekent en waarom je je zo voelt. Dat is de beste remedie.”

Vooraleer we de eenzaamheid kunnen tegengaan is het belangrijk dat we ze ook durven erkennen. Het is namelijk niet vanzelfsprekend om ons hierover te uiten. Dit wordt bovendien dan nog is tegengewerkt door onze omgeving, waardoor we mogelijke gesprekspartners uit de weg gaan.

Groepsgevoel
Of het nu een leesclub of sportploeg is, zoek aansluiting bij een groep met dezelfde interesses. “Als je je lid maakt van een groep waarmee je iets gemeenschappelijk hebt, garandeer je dat je deelneemt aan activiteiten die voor jou iets betekenen en dus het beste in jou naar boven halen,” verklaart psycholoog Lesli Musicar. “Wanneer je je op je gemak voelt tijdens die activiteiten, zal je je meer verbonden voelen met de mensen in je omgeving omdat je iets gemeenschappelijk hebt.”

Bronnen

http://www.demorgen.be/wetenschap/ik-share-dus-ik-ben-waarom-we-allemaal-steeds-eenzamer-worden-en-hoe-terug-te-verbinden-b04dc982/

http://www.duetrelatiebemiddeling.be/blog/ik_ben_zo_eenzaam_met_jou1

http://www.relatieblog.net/eenzaam

http://www.eenzaamheid.info/eenzaamheid/eenzaamheid-in-cijfers

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge