Sympathiek en aantrekkelijkheid

Borstkankerpreventie bij vrouwen met een verstandelijke beperking
Huwelijk blijft grote droom van de Vlaming

Photo by Vidar Nordli-Mathisen

Amerikaanse onderzoekers hebben onderzocht wat de sympathie van een persoon doet met zijn seksuele aantrekkingskracht, en of hier een verschil in is tussen man en vrouw. Wat blijkt?

Een man voelt zich aangetrokken tot een vrouw die interesse in hem toont, terwijl dat andersom niet altijd het geval is. Sterker nog: sommige vrouwen vinden een sympathieke man juist onaantrekkelijk.

Dit ontdekten de onderzoekers door eerst proefpersonen te vragen wat ze van onbekende mensen van het tegenovergestelde geslacht vonden op het gebied van sympathie en aantrekkelijkheid. Vervolgens gingen ze een stapje verder door de proefpersonen een gesprek te laten voeren met een sympathieke of niet sympathieke virtuele gesprekspartner. Deze was zo gemanipuleerd dat er bewust sympathieke of onsympathieke antwoorden werden gegeven.

Bij een eerste date vallen mannen op sympathieke vrouwen. Een man voelt zich aangetrokken tot een vrouw die interesse in hem toont, terwijl dat andersom niet altijd het geval is. Sterker nog: sommige vrouwen vinden een sympathieke man juist onaantrekkelijk…..

Zo blijkt uit gezamelijke onderzoeken door de universiteiten van Herzliya, Rochester en Illinois, waarover is gepubliceerd in Personality and Social Psychology Bulletin.  Eerst werd aan proefpersonen gevraagd wat ze van onbekende mensen van het andere geslacht vonden op het gebied van sympathie en aantrekkelijkheid.

Vervolgens gingen ze een stapje verder door hen een gesprek te laten voeren met een sympathieke of onsympathieke gemanipuleerde virtuele gesprekspartner. Hierbij reageerden de mannen eenduidig: sympathieke vrouwen worden zowel vrouwelijker als aantrekkelijker bevonden.

Bij de vrouwen waren wisselende resultaten te zien. Sommigen zagen sympathieke mannen eveneens als aantrekkelijker, maar bij anderen werd dit juist negatief opgevat en werden de aardige mannen bestempeld als onaantrekkelijk.

De wetenschappers verklaren dit doordat vrouwen huiveriger zijn als het gaat om vreemden. Ze weten niet goed wat de intenties zijn van een onbekende zijn en kunnen daardoor een sympathiek persoon als onbetrouwbaar en onaantrekkelijk zien. Daarnaast zou een sympathieke man als wanhopig en niet echt mannelijk kunnen overkomen bij sommige vrouwen.

Hoe verschillend vrouwen ook zijn en hoe verschillend ze ook kiezen, toch tonen verschillende onderzoeken ook aan dat vrouwen als een blok vallen voor een man met een mooie glimlach.

Bronnen

http://relatie.blog.nl/aantrekkingskracht-2/2016/06/03/mannen-vinden-sympathiek-aantrekkelijk-vrouwen-hebben-liever-onsympathiek

http://www.kijkmagazine.nl/nieuws/mannen-vallen-op-sympathieke-vrou

https://mens-en-samenleving.infonu.nl/man-en-vrouw/61171-aantrekkingskracht-waarom-we-iemand-leuk-vinden.html

https://www.smartvibes.be/tips/waar-vallen-vrouwen-op-als-ze-een-man-kiezen/

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0146167214543879

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge