Te vroeg geboren kinderen blijken later meer pech te hebben in de liefde, aldus de wetenschap

Benen spreiden door mannen ongepast?
Meer en meer Amerikanen hebben geen of weinig seks

ddimitrova / Pixabay

Zelf ben je  niet  op de hoogte van je geboorte en de impact op je latere leven.  Men neemt aan dat te vroeg geboren kinderen vooral in de kinderjaren een moeizamere start kennen. Dat kan te maken hebben met hun laag geboortegewicht, ademhalingsproblemen bij te vroeg geboorte, de couveusetijd, het gemis van de moeder en/of vader bij lang verblijf in een ziekenhuis, enz. Sommige kinderen hebben later meer last van hun intellectuele ontwikkeling en ook de lichamelijke ontwikkeling loopt vaak vertraagd.  Maar ook op latere leeftijd kun je er nog nadelen aan ondervinden. Onderzoek beweert dat vroeggeborenen later minder kans hebben op het vinden van een relatie.

Ook bleek de kans op het moeder- of vaderschap voor deze kinderen kleiner te zijn.
Onderzoekers van de universiteit van Warwick vinden dat het voor kinderen die te vroeg geboren zijn veel moeilijker is om liefde te vinden. De vraag is natuurlijk hoe ernstig je dit onderzoek moet nemen en wellicht zijn er heel veel individuele verschillen.  De onderzoekers beweren dat baby’s die niet de volle 37 weken door hun moeder gedragen werden in de baarmoeder meer moeilijkheden kunnen ondervinden in hun liefdesleven.

Uit verscheidene onderzoeken naar vroeggeboren kinderen bleek al dat deze baby’s vaak een lager geboortegewicht hebben en een grotere kans op handicaps, cognitieve problemen en leermoeilijkheden. Ook is er naar verluidt veel onderzoek gedaan naar het liefdesleven van te vroeg geboren mensen. De Britse onderzoekers namen 21 van dit soort onderzoeken onder de loep waar in totaal meer dan 4 miljoen volwassenen aan deelnamen.

Mensen die te vroeg werden geboren, zouden 28 procent minder kans hebben op het vinden van een liefdesrelatie dan de mensen die wel voldragen waren. Door baby’s die extreem te vroeg geboren werden (voor 28 weken) bleek de kans op het vinden van de liefde nog lager. Wel wees het onderzoek uit dat de relaties die deze mensen aangingen net zo goed waren als de relaties van andere mensen.

De resultaten toonden aan dat zeer prematuur geboren volwassenen hoog scoorden voor het vertonen van een sociaal teruggetrokken persoonlijkheid, aangegeven door autistische kenmerken, neuroticisme, introversie en minder risico nemen.

Prof. Wolke zei: “Persoonlijkheidskenmerken zijn erg belangrijk omdat ze mensen helpen zich te ontwikkelen tot volwassen rollen en sociale relaties te vormen en te onderhouden. Volwassenen met een zeer prematuur en zeer laag geboortegewicht die een sociaal teruggetrokken persoonlijkheid hebben, kunnen moeilijkheden ondervinden bij het omgaan met sociale relaties met hun leeftijdsgenoten, vrienden en partners. ”

Het onderzoek Persoonlijkheid van volwassenen die zeer prematuur zijn geboren is gepubliceerd in de Archives of Disease in Childhood: Fetal & Neonatal Edition gepubliceerd door BMJ.

De studie werd uitgevoerd in Zuid-Beieren, Duitsland. De studie had 200 kinderen gevolgd vanaf de geboorte tot de volwassenheid vanaf de jaren 1985-86 die ofwel zeer prematuur (vóór 32 weken) of met een zeer laag geboortegewicht  waren (minder dan 1,5 kg) en een soortgelijk aantal  volwassenen gaf informatie over persoonlijkheidskenmerken.

Hun resultaten waren niet sekse-specifiek, gerelateerd aan inkomen of opleiding, en werden vergeleken met een controlegroep volwassenen die gezond werden geboren in dezelfde verloskundige afdelingen. De bevindingen geven aan dat geboren worden met een zeer laag geboortegewicht of zeer vroeg geboren een groter risico met zich meebrengt om een ​​teruggetrokken persoonlijkheid als volwassene te ontwikkelen.

Deze studie verschilt van eerdere studies die tegenstrijdig zijn; sommigen rapporteerden hogere introversie of hoger neuroticisme, terwijl anderen verhoogde niveaus van consciëntieusheid en gemoedelijkheid vonden.

In de krant schrijft prof. Wolke dat hersenontwikkeling gerelateerd is aan vroeggeboorte en dat volwassenen met een zeer vroeg of zeer laag geboortegewicht hoger scoren voor een sociaal teruggetrokken persoonlijkheid. Eerdere studies hebben slechte peer-relaties en sociaal-emotionele problemen in de kindertijd gekoppeld aan regionale verstoringen in de witte stof, in de juiste orbitale frontale cortex, een regio die betrokken is bij sociale voorschriften en sociale cognitie.

Vroege stress ervaren in de baarmoeder en over-beschermende ouders worden ook beschouwd als een mogelijke factor bij het bewerkstelligen van een teruggetrokken persoonlijkheid.

Prof. Wolke zei: “Het definiëren van een algemeen persoonlijkheidsprofiel is belangrijk omdat deze hogere persoonlijkheidsfactor kan helpen om gedeeltelijk de sociale moeilijkheden te verklaren die deze personen ervaren in volwassen rollen, zoals in relaties met collega’s en partners en carrière.

“Eerdere studies hebben aangetoond dat ze vaker gepest worden op school en minder snel doorgaan naar de universiteit of goed betaald werk krijgen. Ze hebben ook minder kans om sociale contacten te leggen, romantische relaties te onderhouden en kinderen te krijgen.

Een mogelijke verklaring kan zijn dat baby’s in de eerste levensweken een soort van zelfvertrouwen opbouwen (basic trust). De psycholoog Erickson wees hier al op in zijn theorie over levensfasen. Wanneer er emotionele en mogelijk ook lichamelijke vermindering is geweest in menselijke warmte door minder contact met de moeder door de ziekenhuis en couveusetijd, zou dit impact kunnen hebben op de latere emotionele ontwikkeling. Daardoor kunnen te vroeg geboren kinderen zich minder goed hechten aan personen en lukt het hen veel minder om stabielere relaties aan te gaan.

Maar, er is ook goed nieuws: de kwaliteit van de relaties van te vroeg geboren baby’s is wel gewoon net zo goed als bij anderen. Het is dus niet zo dat zij ook in een relatie meer moeite moeten doen. Het duurt alleen iets langer voordat ze de juiste persoon hebben gevonden.

Bronnen

https://warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/research_links_premature/

https://www.dingenvoorvrouwen.nl/liefde/vroeg-geboren-pech-liefde/

https://www.margriet.nl/fitengezond/psyche/single-te-vroeg-geboren/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge