Hoe kan je best flirten zonder gekwetst te worden?

Trends omtrent seks en relaties
Aspecten van dominantie bij dating en one night stands

Flirten komt in vele vormen: een toevallige blik die een halve seconde langer dan normaal

nude, boudoir, naked

Victoria_Borodinova (CC0), Pixabay

blijft hangen, een lichte aanraking, een “flirterige gezicht”, een overenthousiaste lach tijdens een gesprek, of zelfs een openlijk seksueel of speelse aanraking.

Onafhankelijk van de toegepaste techniek, heeft flirten één doel te bereiken: het stimuleren van seksuele belangstelling. Om duidelijk te zijn, flirten heeft niet altijd het streven naar seksuele interesse of hebben van seks als expliciete doelstelling. In plaats daarvan kan een persoon gewoon flirten om de tijd te doden, om contact met de ander te krijgen, om te zien of ze nog steeds “het hebben”, of omdat het gewoon fun geeft. Motieven om te flirten verschillen per geslacht: mannen flirten meer gemotiveerd door seks, terwijl vrouwen meer flirten gemotiveerd voor het hebben van plezier of om dichter bij een andere persoon te komen.

Zelfbeeld en flirten

Ongeacht iemands motivatie, zijn de  bedoelingen van de flirter’s houding altijd een beetje dubbelzinnig. Als iemand goed kan flirten dan is het flirten niet echt openlijk en voor de hand liggend en laat altijd de mogelijkheid open dat er eigenlijk geen sprake was van flirten. Dit beschermt de flirter om zich niet te veel bloot te geven en zichzelf te beschermen voor afwijzing, schaamte of een beschadigd zelfvertrouwen.  Het is niet verwonderlijk dat het zelfvertrouwen dat iemand heeft, invloed heeft op de manier van flirten.

Mannen met een laag zelfvertrouwen zullen in situaties waar de kans om afgewezen te worden laag is, een meer voor de hand liggende aanpak kiezen dan  mannen met een hoge zelfwaardering. Ongeacht het risico op afwijzing gaan mannen met een hoog zelfvertrouwen altijd meer direct te werk, misschien omdat ze minder bezig zijn met de bekommernis afgewezen te worden.  Vrouwen daarentegen, ongeacht het risico op afwijzing, zullen altijd meer subtiel en voorzichtig te werk gaan, wellicht omdat traditie het zo voorschrijft dat mannen meer initiatief moeten nemen.

Hoe flirten: subtiel of meer direct?

Als het gaat om de beste flirttechnieken is onderzoek vrij duidelijk.  Terwijl de subtiele flirttechnieken meer kans hebben om het gevoel van eigenwaarde van de flirter te beschermen blijkt toch dat als je je boodschap echt wil over brengen, de directe aanpak de beste is. In een studie werd aan studenten gevraagd omtrent de meest effectieve manieren om de interesse in iemand tonen. Zowel mannen als vrouwen waren het erover eens dat subtiele flirten minder kans gaf om de klus te klaren, en dat de beste aanpak de directe is zoals  “Wil je met mij uit gaan eten?” .  Het risico op een onmiddellijke afwijzing is groot maar treuzelen en aarzelen zonder de bedoelingen duidelijk te maken, vertraagt het datingproces en maakt dat het uiteindelijk een neen wordt door de twijfel die men creëert.

Detecteren  van flirten: soms zie je het en soms zie je het niet.

Een belangrijk voordeel van rechtstreekse flirtbenaderingen, vooral voor de persoon aan de ontvangende kant, is dat ze duidelijk en gemakkelijk te interpreteren zijn. Als men aan het flirten is, maar de ontvanger beseft het niet of vangt de signalen niet op, leidt het tot een mislukking.  Om te onderzoeken hoe gemakkelijk het is voor de ontvangers om nauwkeurig het flirten van iemand te waarnemen, gaven onderzoekers  100 heteroseksuele vreemdelingen de mogelijkheid om samen te werken voor 10 minuten met een aantrekkelijke partner.  Daarna moest elke deelnemer aangeven of ze geflirt hadden of niet en of ze dachten dat hun partner aan het flirten was.

Over het algemeen gaf 24% van de deelnemers aan dat ze geflirt hadden tijdens de interactie.  Als deelnemers hadden ze 28% van de tijd flirterig gedrag waargenomen.  Mannen detecteerden flirterig gedrag nauwkeuriger (36%), terwijl vrouwen het mannelijke flirten minder opmerkten (18%).  Het was voor de deelnemers gemakkelijker om op te merken wanneer de ander niet aan het flirten was.

Een follow-up studie wilde zien of externe waarnemers beter  waren bij het nauwkeurig opsporen van flirten. Om dit te testen lieten de onderzoekers 250 deelnemers korte 1 minuut videoclips van de interacties van de vorige groep zien om te achterhalen of ze konden achterhalen of de voor hen vreemde personen aan het flirten waren. De resultaten geven aan dat mannen weer nauwkeuriger waren bij het bepalen wanneer vrouwen flirtte, maar dat dit waarschijnlijk kwam omdat mannen over het algemeen de neiging hebben om het gedrag van vrouwen  te overschatten, waardoor ze meer kans hadden om juist te zijn wanneer vrouwen aan het flirten waren. De studie toonde wel aan dat de waarnemers die niet betrokken waren bij de daadwerkelijke interactie, minder nauwkeurig waren bij het identificeren van flirten dan degenen die daadwerkelijk betrokken waren.

Beide studies leerden de onderzoekers dat flirterig gedrag ontdekken veel moeilijker is dan men zou willen. Hoofdonderzoeker Jeffrey Hall legt het als volgt uit: “Flirterig gedrag is moeilijk te zien en daar zijn verschillende redenen voor. De meeste mensen zijn vaak indirecter in het flirterig gedrag om voor de hand liggende redenen : ze willen zich niet schamen als hun te direct flirterig gedrag zou leiden tot een afwijzing. Ze tasten veeleer meer voorzichtig af of de ander interesse in hen zou tonen.  Flirten lijkt dan heel veel op vriendelijk zijn en komt dan niet over als echt romantische interesse in de ander hebben.”

De wetenschap van het flirten lijkt ons dus te leren dat als je je seksuele interesse in iemand duidelijk wil maken dat je daarvoor je boodschap veel directer moet overbrengen.  Een dubbelzinnige aanpak is minder bedreigend maar blijkt achteraf minder effectief.  Er is trouwens nog een ander belangrijk punt. Door vaag te blijven in de flirterige intenties geeft men soms ook verkeerde boodschappen. De ontvanger denkt dat men gewoon vriendelijk wil zijn terwijl de flirter duidelijke intenties heeft. Als hij of zij dan toch aanstalten maakt tot meer intiem contact, blijkt er een misverstand te zijn en kan het leiden tot ongewenst seksueel contact, aanranding of verkrachting.   Je kunt dus best altijd heel duidelijk zijn. Je kan daarna een duidelijke neen verwachten, maar vaag blijven schept onduidelijkheid, misverstanden en kan leiden tot vervelende situaties van welles/nietes inzake het contact dat plaats heeft gevonden en het (ongewenst) gedrag dat heeft plaatsgevonden.

Henningsen, D. (2004). Flirting with meaning: An examination of miscommunication in flirting interactions. Sex Roles, 50(7-8), 481-489. doi:10.1023/B:SERS.0000023068.49352.4b

Cameron, J. J., Stinson, D., & Wood, J. V. (2013). The bold and the bashful: Self-esteem, gender, and relationship initiation. Social Psychological and Personality Science, 4(6), 685-691. doi:10.1177/1948550613476309

Metts, S., & Mikucki, S. (2008). The emotional landscape of romantic relationship initiation. In S. Sprecher, A. Wenzel, & J. Harvey (Eds.), Handbook of relationship initiation (pp. 353–371). New York, NY: Psychology Press.

Wade, J., Butrie, L., Hoffman, K. (2009). Women’s direct opening lines are perceived as most effective. Personality and Individual Differences, 47, 145-149.

Hall, J. A., Xing, C., & Brooks, S. (2014).  Accurately detecting flirting: Error management theory, the traditional sexual script, and flirting base rate. Communication Research. doi: 10.1177/0093650214534972

Bronnen

http://www.scienceofrelationships.com/home/2015/12/17/flirting-the-science-of-giving-and-receiving.html

Dr. Gary Lewandowski – Science of Relationships articles | Website

 

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge