Echoïsme: wanneer je liever onopgemerkt blijft

Stel je dit scenario voor: je krijgt een fantastische nieuwe baan en vrienden willen het vieren door een etentje te geven, maar de gedachte positieve aandacht te krijgen doet je maag draaien – niet omdat je sociale angst hebt – maar omdat je doodsbang bent om in de schijnwerpers. Je bent niet alleen boos als er een compliment op je pad komt, maar je bagatelliseert ook altijd je succes. Omdat je je zorgen maakt over het opzadelen van anderen met je problemen, zoek je nooit advies, zelfs niet wanneer een potentiële partner waar je enthousiast over bent, je spookt, of wanneer gezinsstress slapeloosheid veroorzaakt. Vrienden en collega’s hebben je altijd aangemoedigd om meer over je gevoelens te praten, maar je bent doodsbang dat als je dat doet, je narcistisch en egoïstisch overkomt.

Hoewel dit veel lijkt op een krachtige vorm van passiviteit, hebben professionals in de geestelijke gezondheidszorg ontdekt dat het onvermogen om complimenten te accepteren, iemands voorkeuren in relaties kenbaar te maken en om hulp te vragen, tekenen kan zijn van een persoonlijkheidskenmerk dat bekend staat als echoïsme

Echoïsten zijn in wezen het tegenovergestelde van narcisten, die graag in het middelpunt van de belangstelling staan. Mensen met echoïsme deinzen terug voor de schijnwerpers en blijven liever onopgemerkt.

De term ‘echoïsme’ (niet te verwarren met egoïsme) is de laatste jaren populair geworden. David Dean, een Amerikaanse psychoanalyticus, bedacht de term voor het eerst in 2005. Echoïsme beschrijft mensen die niet in staat zijn complimenten te accepteren, andermans voorkeuren overnemen in plaats van hun eigen voorkeuren te ontwikkelen en die geen hulp kunnen vragen.

De term echoïsme komt uit de Griekse mythodologie. De figuur Narcissus die verliefd werd op zijn eigen spiegelbeeld, is nagenoeg bekend. Minder bekend is echter het lot van Echo, die verliefd werd op Narcissus, maar alleen kon herhalen wat hij zei.

Zoals met elke karaktereigenschap, als iemand neigingen tot echoïsme vertoont, zullen deze aanwezig zijn ongeacht met wie ze tijd doorbrengen. Echoïsten worden echter vaak aangetrokken door narcistisch gedrag.

Dit komt omdat het samenzijn met iemand die alle ruimte in de kamer inneemt, de echoïst naar de achtergrond laat verdwijnen. Wanneer narcisten beledigend worden, geven echoïsten zichzelf vaak de schuld van hun mishandeling.

Echoïsme is echter een eigenschap, geen aandoening. Het is gemakkelijker te begrijpen als je het opvat als een strategie om te overleven. Echoïsten gaan door het leven en denken dat ze, als ze zich veilig en geliefde willen voelen, zo min mogelijk van andere mensen moeten vragen en alles moeten geven wat ze kunnen.

Volgens Dr. Craig Malkin, psycholoog, onderzoeker en auteur van Rethinking Narcissismis echoïsme de intense angst om op enigerlei wijze narcistisch over te komen. In tegenstelling tot narcisten, die de aandacht trekken en zich speciaal willen voelen, zijn echoïsten bang voor speciale aandacht.

Narcisme is volgens Malkin dus altijd al aanwezig in de psychologische ontwikkeling van de mens. Maar het kan gezonde en ongezonde vormen aannemen.

Volgens psycholoog Dr. Craig Malkin , een echo-onderzoeker en auteur van Rethinking Narcissism , is echoïsme een “extreme angst om op wat voor manier dan ook narcistisch te lijken”. In tegenstelling tot de aandachttrekkende narcist die ernaar verlangt om zich speciaal te voelen, zijn echoisten bang voor speciale aandacht – zelfs als deze positief is. Malkin en zijn collega’s hebben ontdekt dat echoisten het vaak eens zijn met uitspraken als “Ik ben bang een last te worden” en “Als mensen me naar mijn voorkeuren vragen, weet ik het vaak niet”. Hoewel deze eigenschappen misschien veel lijken op gewoon mensenvriendelijk gedrag of zelfs nederigheid, zegt Malkin dat er een groot verschil is.

Echoïsme, of ‘Introvert Narcisme’ is daarbij net zo ongezond als de andere kant van het spectrum, wat Malkin aanduidt als Extravert Narcisme. Hij definieert narcisme daarbij aan de hand van de mate hoe bijzonder we ons Zelf vinden. Om dat meetbaar te maken, introduceert Malkin een balans-schaal van 0 tot 10 voor narcisme: de Narcistische Spectrum Schaal.

Malkin en zijn collega’s hebben ontdekt dat echoïsten het vaak eens zijn met uitspraken zoals “ik ben bang om tot last te zijn” of “als mensen mij naar mijn voorkeuren vragen, voel ik mij meestal verloren.

Malkin maakt op zijn schaal onderscheid tussen verschillende verschijningsvormen van narcisme:

  • De schaalaanduiding 10 duidt op het extraverte narcisme. Dit is het narcisme dat we maatschappelijk zo goed menen te kennen en collectief afkeuren en veroordelen. Het gaat om een ‘verslaving’ aan de waardering van het Zelf, met daarbij uitzaaiingen richting regelrecht kwaadaardig – psychopathisch – narcisme.
  • De schaalaanduiding 5 duidt op habitueel / gezonde narcisme. Dit is het narcisme waarbij er sprake is van een gezonde waardering van het Zelf en een stevig vertrouwen in het eigen Zelf, zonder dat dit vertrouwen overdreven vormen aanneemt.
  • De schaalaanduiding 0 duidt voor Malkin op het geremde, of introverte narcisme. Hierbij is er sprake van een ontzegging van Zelf-waardering. Het Zelf wordt niet gewaardeerd. Dit is de vorm van narcisme die Malkin vervolgens definieert als ‘Echoïsme’. 

Allereerst moet hierbij dus nogmaals nadrukkelijk gezegd worden dat vanuit het werk van Malkin Echoïsme helemaal niet opgevat moeten worden als tegenovergestelde van narcisme. Narcisme is bij Malkin de aanduiding van de spectrum-schaal. Echoïsme is op deze schaal een (van de) verschijningsvorm van narcisme!

In zijn meest goedaardige vorm kan echoïsme leiden tot servilisme (het verhinderen van de uitdrukking van gedachten en verlangens). In zijn meest extreme vorm zorgt het ervoor dat individuen hun stem volledig opgeven. Het kan ook leiden tot volledige isolatie.

Echoïsme wortelt zich tijdens de kindertijd

Onderzoekers  hebben de oorzaak van echoïsme nog steeds niet ontdekt. De meeste experts zijn het er echter over eens dat opvoeding een cruciale rol speelt bij de ontwikkeling ervan.

Echoïsten lijken emotioneel gevoeliger te zijn dan de meeste mensen. In die zin, als een emotioneel gevoelig kind een ouder heeft die hem te schande maakt of straft voor het uiten van zijn of haar behoeften, zal dit kind waarschijnlijk worstelen met echoïsme als hij opgroeit.

Wat echoïsten missen – het ding dat hen ertoe aanzet om gewoon aardig gevonden te worden – is een ‘pijnlijke afwezigheid van zijn’, zoals psychotherapeut en echoïsme-onderzoeker, Donna Christina Savery het noemt. In haar boek Echoism: The Silenced Response to Narcissism zegt Savery dat echoïsme vaak het gevolg is van het opgroeien met een narcistische ouder. “Echoïsten zijn vaak stil, kunnen geen ruimte innemen of passen zich waarschijnlijk aan aan de waargenomen wensen van anderen”, schrijft ze.

Dus hoe beïnvloedt een narcistische ouder een kind op deze manier? Echoïsten komen meestal uit gezinnen waar het niet mogelijk was om het oneens te zijn en gevoelens als woede, verdriet en teleurstelling te uiten. Ook zouden ze gemeden kunnen zijn omdat ze eigenaar waren van hun prestaties. Meestal komt deze ouder/kind-dynamiek voort uit het eigen onopgeloste trauma van de ouder dat nooit is doorgewerkt. In sommige gevallen kan een emotioneel kwetsbare ouder – iemand die bij het eerste teken van tegenspoed in tranen uitbarstte – ervoor gezorgd hebben dat het kind bang was om ‘te behoeftig’ over te komen, zegt Malkin. Het kan nog complexer worden: als gevolg van deze dynamiek kunnen echoisten bang zijn om een ​​aparte identiteit te ontwikkelen, omdat dit betekent dat ze de behoeftige ouder achterlaten.

Toch is het belangrijk op te merken dat niet alle kinderen met narcistische ouders echoïsten worden, en niet alle echoïsten hebben ego-gedreven verzorgers. “Echoïsme is een eigenschap die tot op zekere hoogte in ons allemaal voorkomt”, zegt Malkin.

In hun volwassen leven leven echoisten vaak volgens de mantra: “hoe minder ruimte ik inneem, hoe beter”, zegt Malkin. Deze irrationele overtuiging kan ertoe leiden dat ze relaties aangaan met ‘meer dan levensgrote’ persoonlijkheden – mensen die veel van de gespreksruimte in beslag nemen. Zie het als een zeer klassieke “tegenpolen trekken” situatie. In extreme omstandigheden kunnen echoïsten zich in emotioneel controlerende relaties bevinden waarin hun behoeften en gevoelens herhaaldelijk worden ontkracht, beschaamd en gewist.

Zich ongemakkelijk voelen bij elke hoeveelheid aandacht kan een negatieve invloed hebben op de geestelijke gezondheid van de echoist, waardoor ze zich angstig en depressief gaan voelen. “Ze zien zichzelf – en de wereld – in een iets zwakker licht”, deelt Malkin. In tegenstelling tot de narcistische persoonlijkheidsstoornis, die een psychiatrische diagnose is, is echoïsme echter geen geestesziekte, wat betekent dat niet alle psychotherapeuten bekend zijn met deze persoonlijkheidskenmerk. Hierdoor beginnen professionals in de geestelijke gezondheidszorg zich pas te realiseren dat extreem mensenvriendelijk gedrag, ongemak bij het ontvangen van lof en onbehagen om over zichzelf te praten, niet altijd een weerspiegeling is van geïnternaliseerde genderrollen, maar tekenen van echoïsme kunnen zijn.

Malkin zegt dat de sleutel tot het helpen van echoïsten erin bestaat hen aan te moedigen hun gevoelens te uiten, zelfs als ze negatief zijn. Als een persoon in de buurt van . u dit gedrag vertoont, laat hen weten dat het oké is om het niet met u eens te zijn en dat dit uw relatie niet zal verpesten.

Naast therapie voegt Malkin eraan toe dat het vinden van een speciale persoon die je steunt, wat er ook gebeurt, de veiligheid van de gehechtheid kan bevorderen. Wanneer dit gebeurt, hoeven echoisten niet langer hun eigen stem het zwijgen op te leggen.

“Hoe veiliger mensen gehecht raken, hoe minder behoefte ze hebben aan echo’s”, zegt hij.

 

 

 

Bronnen

https://verkenjegeest.com/echoisme-wanneer-je-liever-onopgemerkt-blijft/

https://rogierteerenstra.wordpress.com/2019/11/03/de-tragiek-van-echo/

https://www.mic.com/p/what-is-echoism-a-psychologist-tells-us-about-how-some-people-really-hate-being-praised-18683455

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge

Vrouwen kunnen tot 100 keer klaarkomen

woman, skin, portrait

Engin_Akyurt (CC0), Pixabay

Een vrouw kan tot 100 keer klaarkomen tijdens een vrijpartij, blijkt uit nieuw onderzoek van de McGill-universiteit in Montréal

Het vrouwelijk orgasme fascineert wetenschappers al tientallen jaren en is het onderwerp geweest van talloze onderzoeken, rapporten en documentaires. Maar tot nu toe heeft niemand een uitgebreide blik geworpen op super-orgastische vrouwen – die meer dan honderd orgasmes kunnen ervaren in één seksuele ontmoeting. Een onderzoek door de prestigieuze Canadese McGill University onthult voor het eerst statistieken en getuigenissen van meer dan 450 superorgastische vrouwen. Sommigen van hen kunnen 10 orgasmes ervaren – terwijl anderen honderden keren komen en urenlang plezier beleven. Ze variëren in leeftijd en achtergrond, maar hebben één ding gemeen: ze zijn voor wetenschappers allemaal nog een raadsel, want wat er werkelijk met ze gebeurt, is nooit onderzocht. Maar dat gaat allemaal veranderen. Een groep super-orgastische vrouwen namen deel  aan de Canadese studie.

Het multi-orgastische vermogen van vrouwen wordt al lang genoemd in de literatuur over menselijke seksualiteit. Echter, deels als gevolg van de conceptuele vaagheid rond dit fenomeen, hebben weinig empirische studies zich op dit onderwerp gericht, en onze wetenschappelijke kennis is momenteel beperkt.

Meer lezen

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge

Onderzoek naar non-monogamie in Vlaanderen UGent

man, stylish, men

geralt (CC0), Pixabay

Studenten Seksuologie van de UGent o.l.v. prof. Els Elaut (UZ Gent) lanceren vandaag een online bevraging over consensuele non-monogamie bij Vlamingen. ‘Er werd al veel onderzoek gedaan naar seksuele diversiteit, maar nooit naar relationele diversiteit. Het is tijd om het thema uit de taboesfeer te halen en te weten welke relatievormen de Vlaming aangaat of overweegt.’

“Een open relatie of swingen: we denken dat sommige mensen dat wel zien zitten, maar daar niet over durven te praten”, vertelt professor Els Elaut. De seksuologen zoeken 5.000 mensen die een vragenlijst willen invullen.

Een onderzoek naar variaties in relaties is hoog nodig, volgens de professor. “Er is al veel onderzoek gedaan naar seksuele diversiteit, maar nooit naar relationele diversiteit. Het is tijd om het thema uit de taboesfeer te halen en te weten welke relatievormen de Vlaming aangaat of overweegt.” De onderzoekers lanceren daarom vandaag een online vragenlijst.

Meer lezen

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge

Seksueel misbruik in de Kerk anno 2020

church, faith, jesus

Foto-Rabe (CC0), Pixabay

In januari 2012 werden er in de katholieke Kerk van België tien opvangpunten voor slachtoffers van seksueel misbruik van minderjarigen in een pastorale relatie opgericht. De bedoeling was alles in het werk te stellen om in uitdrukkelijk overleg met de slachtoffers tot gepaste herstelmaatregelen te komen voor verjaarde feiten, die niet meer voor de gewone rechtbank konden worden beslecht.

Twee wegen werden daarvoor geopend. Enerzijds de weg van de arbitrage, met volwaardige medewerking van de Kerk, maar in een buitenkerkelijke structuur om mensen die geen vertrouwen meer hebben in een organisatie van de Kerk ook de nodige veiligheid te garanderen, uitgewerkt op vraag van de ‘Bijzondere Parlementaire Commissie betreffende de behandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, inzonderheid binnen de Kerk’. Anderzijds de weg van de opvangpunten. Er werden tien opvangpunten opgericht: een voor elk van de acht bisdommen, een voor het geheel van de Nederlandstalige kloosterorden en religieuze congregaties en een voor het geheel van de Franstalige kloosterorden en religieuze congregaties.

Meer lezen

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge

Pedofilie in het oude Griekenland en Rome

Hoewel de praktijk van pedofilie tegenwoordig een moreel verkeerde en illegale daad is,

Bron https://www.getty.edu/art/collection/objects/10161/attributed-to-smikros-attic-red-figure-psykter-greek-attic-about-510-bc/

beschouwden sommige oude Grieken en Romeinen het als een gangbare praktijk en soms als iets om te vieren. Pedofilie kwam veel voor in de Griekse en Romeinse mythologie en in het dagelijks leven.

Pedofilie wordt gedefinieerd als seksuele aantrekking tot kinderen. In moderne tijden wordt pedofilie gezien als moreel weerzinwekkend gedrag en wordt het gedefinieerd als een psychiatrische stoornis. Handelen tegen pedofilie, hetzij door pornografisch materiaal van kinderen te verkrijgen, hetzij door seksuele of romantische relaties aan te gaan met een minderjarige die de wettelijke minimumleeftijd heeft bereikt, is illegaal. Maar de oude Romeinen en Grieken beoefenden openlijk vormen van pedofilie, hoewel het wettelijk of moreel niet werd beschouwd zoals het nu is. Vormen van pedofilie kwamen veel voor onder adel en werden vaak gezien als overgangsriten voor de jongeren die erbij betrokken waren.

Meer lezen

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge

Seks In De Ruimte: Tijd Om Erover Te Praten? Ruimteseksuologie?

astronaut, moon, space

pizar_kestrap (CC0), Pixabay

Houston we hebben een probleem! Liefde en seks in de ruimte moeten plaatsvinden als we grote afstanden willen afleggen en een interplanetaire soort willen worden, maar ruimtevaartorganisaties zijn er nog niet klaar voor. In een studie van de Concordia University werd de thematiek nagegaan.

Nationale agentschappen en particuliere ruimtevaartbedrijven – zoals NASA en SpaceX – willen Mars koloniseren en mensen de ruimte in sturen voor langdurige missies, maar er is nog maar amper onderzoek gedaan naar de  intieme en seksuele behoeften van astronauten of toekomstige ruimtebewoners .

Deze situatie moet veranderen als we hopen nieuwe werelden te vestigen en onze expansie in de kosmos voort te zetten. We zullen moeten leren hoe we ons veilig kunnen voortplanten en plezierige intieme levens kunnen opbouwen in de ruimte. Om te slagen, hebben we echter ook ruimtevaartorganisaties nodig die een nieuw perspectief op ruimteverkenning aannemen: een die mensen beschouwt als hele wezens met behoeften en verlangens.

Meer lezen

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge

Seksuele dysfuncties en diabetes.

girl, crouching, sad

ractapopulous (CC0), Pixabay

Seksuele disfuncties komen vaak voor bij zowel mannen als vrouwen met diabetes, volgens een recente studie van Dr. Jolijn Van Cauwenberghe en collega’s. Seksueel disfuncties bij mannen waren gekoppeld aan klinische variabelen. In vergelijking met vrouwen zonder seksuele disfunctie, rapporteerden ook meer vrouwen met seksuele disfunctie laag emotioneel welzijn en angstsymptomen. Seksuele disfuncties waren gekoppeld aan:diabetesklachten bij zowel mannen als vrouwen.

Deze bevindingen werden gepubliceerd in de Journal of Diabetic Medicine op 25 augustus 2021. De incidentie van seksuele disfuncties bij vrouwen met diabetes wordt nog steeds betwist en onderbelicht. De onderzoekers maakten van deze gelegenheid gebruik om deze leemte op te vullen en gericht om te kijken naar de prevalentie van seksuele disfunctie bij mannen en vrouwen met diabetes type 1 of type 2 (T1D of T2D), evenals de relaties tussen klinische en psychologische factoren.

Meer lezen

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge

Verhalen rond seks en erotiek in de Griekse en Romeinse mythologie

De geboorte van Venus , Nicolas Poussin , 1635 of 1636, Philadelphia Museum of Art

De Griekse mythologie staat bol van de verhalen over transformatie of metamorfose in het Grieks die te maken hebben met erotiek en seksualiteit. Van Zeus die de vorm aanneemt van een gouden regen om Danae te verleiden tot Circe die Odysseus’ metgezellen transformeert in varkens, de personages uit de Griekse mythologie testen voortdurend de barrière tussen mensen, goden en de natuur.

Verkrachting is een essentieel element in verschillende belangrijke Grieks-Romeinse mythische verhalen, omdat het vaak leidt tot de oprichting van een nieuwe godheid, held of instelling. Verkrachting kan echter ook voorkomen in verhalen die dit niet strikt nodig hebben voor de vertelvolgorde. Dit suggereert dat er een reden is voor de opname van de verkrachting, en een motief om zowel goden als stervelingen te associëren met deze vorm van geweld. Mythische verhalen over verkrachting construeren de identiteit van goden en mensen  als overwinnaars, krachtig en mannelijk. De talrijke en paradoxale toespelingen  op een inherente kwetsbaarheid die alle sterfelijke en goddelijke verkrachters gemeen hebben wijzen op de brandende pijlen van Cupido. Deze universele kwetsbaarheid drijft de verkrachter in het verhaal niet alleen aan tot het plegen van seksueel geweld, maar dient ook gedeeltelijk om zijn misdaden te vergeven.

Er zijn talloze manieren waarop verkrachting productief kan zijn voor het mythische verhaal. In praktische termen leidt de seksuele daad vaak tot zwangerschap en geboorte, vooral als een ouder goddelijk is, zoals in het geval van Callisto, die door Juno werd vervloekt omdat hij een zoon van Jupiter had gebaard. Ook bij de Romeinse verhalen zijn er verkrachtingen die blijkbaar noodzakelijk zijn om nieuw leven te kunnen construeren.

Er zijn parallellen tussen de verhalen van nu en toen. Anders dan in het echte leven zijn de verkrachtingsslachtoffers in zowel de klassieke mythologie als de moderne fictieve voorstellingen bijna nooit lelijke meisjes. Dat is inderdaad geen toeval. Wat is er schilderachtig aan het verkrachten van kinderen of oudere vrouwen? De fantasieën van mooie meisjes lijken zo dicht bij de oppervlakte, zowel in de hervertelling van oude mythologie als in moderne media. En in beide gevallen dragen ze bij aan de verontschuldiging van verkrachting.

Meer lezen

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge

Is de kans groter dat paren die vóór het huwelijk samenwonen, scheiden?

wedding, couple, newlyweds

racjunior (CC0), Pixabay

In de jaren zeventig leefde slechts een klein deel van de Amerikaanse bevolking – minder dan een half procent (0,2%) – op een bepaald moment als samenwonende romantische partners. Vandaag de dag is dat volgens Psychology Today ongeveer 15% in de leeftijdscategorie 18-34 jaar (Gurrentz, 2018). Dit in context plaatsend: bijna tweederde van de vrouwen (64%) heeft ooit samengewoond (Hemez & Manning, 2017), en er zijn aanwijzingen dat het totaal oploopt tot 70% (Rosenfeld & Roesler, 2019). Deze aantallen zijn meer dan het dubbele van wat ze waren in 1987. Met andere woorden, wat eens een buitengewoon zeldzame woonsituatie was voor een datend stel, is nu gemeengoed.

Toen het aantal samenwonenden begon te stijgen, onderzochten onderzoekers de voor- en nadelen ervan door te kijken naar het mogelijke effect op de latere huwelijksstabiliteit . Niet iedereen die samenwoont, is van plan om te trouwen, maar velen doen dat wel, en degenen die dat wel doen, gebruiken het soms als een “proefperiode” voordat ze zich volledig aan het huwelijk verbinden. Het idee van een “proces” suggereert dat samenwonen de stabiliteit van het huwelijk zou kunnen vergroten: degenen wier beproevingen succesvol waren, gaan door, degenen wier beproevingen niet hebben gewerkt, vermijden echtscheiding ; ze gaan gewoon uit elkaar. Dus misschien verkleint samenwonen het risico op echtscheiding.

Meer lezen

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge

Friends with benifits : wat levert onderzoek ons op aan gegevens?

girls, lying, classic car

Free-Photos (CC0), Pixabay

De allereerste seksstudie die Justin Lehmiller ooit heeft gepubliceerd, verscheen in  2011 in de  Journal of Sex Research en onderzocht overeenkomsten en verschillen in hoe mannen en vrouwen “vrienden met voordelen” (FWB’s) benaderen. In het decennium daarna was hij co-auteur van in totaal vier tijdschriftartikelen over dit onderwerp plus één boekhoofdstuk en 10 conferentiepresentaties. Onderweg heeft hij veel geleerd!

Mannen en vrouwen willen gemiddeld verschillende dingen in FWB’s

In het bovengenoemde onderzoek uit 2011 hadden ze 411 volwassenen ondervraagd, die allemaal zeiden dat ze op dit moment minstens één FWB hadden [1]. De deelnemers varieerden in leeftijd van 18 tot 65 jaar en de meeste (86%) waren heteroseksueel. Iedereen werd gevraagd wat ze hoopten dat er in de toekomst van hun FWB-regeling zou komen, wat zou kunnen betekenen dat ze voor de lange termijn FWBs zouden blijven, romantische partners worden, alleen vrienden worden of geen enkele relatie hebben.

Het bleek dat mannen en vrouwen heel verschillende antwoorden gaven op deze vraag. Terwijl de overgrote meerderheid van de vrouwen (69%) wilde dat hun relatie op de een of andere manier zou veranderen, wilde de meerderheid van de mannen (60%) de dingen hetzelfde houden. Met andere woorden, vrouwen zagen hun FWB’s eerder als een tijdelijke toestand, terwijl mannen hun FWB’s eerder als een eindtoestand zagen.

Op welke manier(en) wilden vrouwen dat hun FWB veranderde? Vrouwen (vergeleken met mannen) hadden meer kans om te hopen dat ze een romantisch koppel zouden worden (respectievelijk 43% versus 24%). Vrouwen hadden ook meer kans dan mannen om te hopen dat ze uiteindelijk gewoon vrienden zouden worden (respectievelijk 20% versus 10%).

Meer lezen

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge

1 2 3 208