De perfecte match bestaat niet.

Geschatte tijd om tekst te lezen:3 minu(u)t(en)

Blijf niet gepassioneerd zoeken naar de perfecte match, want die bestaat niet. Accepteer dat je telkens opnieuw zal vallen voor de man of vrouw die jouw angsten en behoeften spiegelt, een aantal patronen uit je verleden telkens opnieuw mee gestalte geeft. De sleutel zit in het samen opnemen van dat verleden, in de bereidheid aan beide kanten om te reflecteren over het eigen functioneren en met die inzichten binnen je relatie aan de slag te gaan.

Dit zijn de woorden van de therapeut Harville Hendrix in zijn boek ‘Keeping the love you find’.  Wat dokter Hendrix bedoelt is dat als je behoeften hebt die genegeerd zijn gebleven, je constant op zoek gaat naar mensen die je hetzelfde gevoel geven als toen je opgroeide. Je kunt het niet voorkomen.

Hoewel dit idee bijzonder fatalistisch en hopeloos lijkt, betekent het ook dat je kunt stoppen met jezelf te straffen voor alle slechte relaties die je hebt gehad. Je kunt stoppen met jezelf de schuld geven voor de ‘keuze’ om bij iemand te zijn die een alcoholist is, of een narcist, of een ziekelijk leugenaar.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending.

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.

Share

Eenzaamheid piekt bij twintigers

Geschatte tijd om tekst te lezen:4 minu(u)t(en)

Als je je eenzaam voelt is dat niet alleen maar vervelend. Het maakt ongezond.  Het zorgt er ook voor dat je hersenveranderingen ondergaat zodat je minder plezier beleeft in het omgaan met mensen. Eenzame mensen blijven liever thuis en geraken zo in een vicieuze cirkel.

Eenzame mensen help je bijgevolg niet met leuke activiteiten of uitnodigingen voor uitstapjes.

Eenzaamheid is een gevoel, sociaal isolement een situatie. Anders gezegd: er is wezenlijk verschil tussen alleen zijn, en je alleen voelen. Uit neuropsychologisch onderzoek naar eenzaamheid is duidelijk dat bij eenzaamheid hetzelfde hersengebied geactiveerd is als wanneer men fysieke pijn voelt.

Bijna 8 op de 10 Vlaamse jongeren voelt zich in zekere mate eenzaam. Dat berichtte onderzoek van VRT Nieuws. Hoewel slechts een kleine minderheid altijd eenzaamheid ervaart, voelden de meeste jongeren zich soms tot dikwijls eenzaam. Aan de andere kant van het leeftijdsspectrum bleek net het omgekeerde. Ruim de helft van alle 65-plussers vertelde nooit eenzaam te zijn  terwijl men dit zou vermoeden omdat er nogal wat alleenstaanden, weduwen en weduwnaars in deze groep zitten.

Vergeet dus het beeld van de eenzame 65-plusser die alleen wegkwijnt in een bejaardentehuis. Uit dit onderzoek blijkt dat het net de jongeren (18 tot 25 jaar) zijn die zich het meeste eenzaam voelen. Slechts een op de vijf jongeren geeft aan dat hij zich nooit eenzaam voelt. Een even groot aantal voelt zich dikwijls eenzaam, maar de overgrote meerderheid van de jongeren ervaart soms eenzaamheid. 1 op 42 jongeren zegt zelfs zich voortdurend eenzaam te voelen. Waarschijnlijk heeft het te maken met perceptie. Jongeren leven met een maatschappijbeeld waarbij ze denken altijd door anderen omringd te moeten zijn. Ze hebben veel maar meer losse contacten. Vandaar dat sociale media zo populair zijn terwijl ouderen een meer vaste relatiekring opgebouwd hebben en meer contact hebben met een kleinere groep intimi.

Hoe ouder we worden, hoe minder eenzaam we lijken te zijn. Vanaf de leeftijd van 55 jaar is ruim de helft van de Vlamingen naar eigen zeggen nooit nog eenzaam en dat aantal neemt nog toe bij 65-plussers. Vanaf 55 jaar duikt het aantal altijd eenzame mensen zelfs onder de 1 procent. Het minderen van de eenzaamheid hangt wel niet volledig samen met de leeftijd: Zo zijn 46 tot 55-jarigen opmerkelijk eenzamer dan de generatie ervoor. Nog een belangrijke kanttekening: in ons onderzoek zijn geen 75-plussers ondervraagd.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dan weer wel dat vanaf 80 jaar en ouder de eenzaamheid duidelijk toeneemt.

Hoe komt het dat jongeren zo eenzaam zijn? Voor iedere leeftijdscategorie zijn er andere uitdagingen die tot eenzaamheid kunnen leiden. “Bij jongeren is dat identiteitsvorming, vrienden zoeken, een job vinden… Lukken deze zaken niet, dan kunnen jongeren zich eenzaam voelen”, zegt psycholoog Luc Goossens (KU Leuven) gespecialiseerd in eenzaamheid bij kinderen en jongeren. “Ze zitten in een leeftijdsgroep waarin erg veel verandert, veel verandering kan tot eenzaamheid leiden.”

Veel jongeren hebben nochtans een druk sociaal leven, maar dat hoeft eenzaamheid niet uit te sluiten. “Eenzaamheid heeft niets te maken met te weinig sociale contacten, maar wel met de kwaliteit van die sociale contacten”, zegt Goossens.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending.

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.

Share

Waarom blijven we geobsedeerd door een onmogelijke liefde?

Geschatte tijd om tekst te lezen:5 minu(u)t(en)

Waarom hebben we de slechte gewoonte ontwikkeld van juist krampachtig te willen wat we niet kunnen hebben?
Omwille van de eenvoud, spreken we hier over  heteroseksuele vrouwen, maar je kunt dit evengoed toepassen op  heteroseksuele mannen en non-heteroseksuele personen.

Velen van ons zijn vertrouwd met dit scenario: Mr. Nice Guy is schattig, lief, interessant, slim, en beschikbaar. Nog beter, hij is geïnteresseerd in een relatie met jou. Het enige probleem is dat je hem toch niet wil.  Mr Bad Guy, aan de andere kant, zit continu in je gedachten, maar er is een probleem : hij valt niet op jou.

Net als Mr. Nice Guy heeft Mr Bad Guy  veel goede kwaliteiten, maar hij is niet beschikbaar voor een relatie in het algemeen, of niet beschikbaar voor een relatie met jou want hij valt niet op je Ondanks zijn voortdurende afwijzingen, kan je hem toch maar niet uit je gedachten zetten.

Hoe meer hij je verwerpt en  hoe meer hij duidelijk maakt geen interesse in je te hebben, des te meer geraak je door hem gefascineerd. Waarom hebben we de ontwikkeling van deze slechte gewoonte van te willen wat we niet kunnen hebben? Waarom word je verliefd op iemand die niet op jou verliefd is. Elders in leven, lijkt het erop dat we onze voorkeuren kunnen aanpassen aan de situatie. Je kan ooit als tiener gedroomd hebben van het idee dat je een relatie had met een beroemde zanger of acteur, maar als je ontdekte dat dit niet kon, heb je de droom laten varen.  Maar als het gaat om een persoon waarvan je denkt dat hij wel bereikbaar is, en  dicht bij je staat, kan je die niet uit je hoofd zetten.

Volgens Helen Fisher en haar collega’s zit de reden waarom we een  romantische afwijzing blijven ontkennen hierin dat de de afwijzing  delen van de hersenen stimuleert in verband met motivatie, beloning, verslaving en hunkeren. Met behulp van functionele MRI keek haar team naar de hersenen van 15 mannen en vrouwen op adolescentieleeftijd die onlangs door hun partners waren afgewezen, maar beweerden nog steeds intens verliefd te zijn.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending.

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.

Share

Helft Vlamingen wil weten waar partner is : jaloezietest

Geschatte tijd om tekst te lezen:7 minu(u)t(en)

kwaad

Vlamingen lijken jaloers ingesteld te zijn, volgens een grote jaloezietest van VIVA-SVV, zij-kant en Beweging tegen Geweld waaraan 80.000 mensen deelgenomen hebben.

Die jaloezie heeft vaak ongezonde trekjes. Zo is 56% van de deelnemers graag op de hoogte waar man- of vrouwlief vertoeft en heeft 32% niet graag dat de partner met andere mannen of vrouwen contact heeft.

Jaloezie komt vaak voor bij jonge koppels. Dat bleek ook al uit eerder onderzoek van de vrouwenorganisatie zij-kant die meer dan 5.000 respondenten in 2015 invulden. 35% van de ondervraagden zei toen dat hun partner soms hun sms’jes, e-mails en Facebookberichten leest en er nieuwsgierige vragen over stelt. 8% ging nooit iets drinken met iemand anders omdat de partner dit niet oké vindt. 38% van de jongeren ziet jaloezie dan weer als een bewijs van liefde. Hoog tijd voor een campagne rond jaloezie, zo vonden vrouwenorganisaties zij-kant, VIVA-SVV en de Beweging tegen Geweld. Uit onderzoek blijkt namelijk dat jaloezie een belangrijke oorzaak is van partnergeweld.

Jaloers gedrag is niet onschuldig. Uit ander  onderzoek van de Universiteit Antwerpen bleek dat bijna de helft van de jongeren extreem jaloerse gedragingen stelt, zoals online profielen controleren of systematisch berichten sturen om te controleren waar de partner uithangt. Je zou het als een vorm van virtueel partnergeweld kunnen beschouwen en het is niet bevorderlijk voor een goede relatie.

Toch herkennen adolescenten dit jaloerse gedrag niet als een vorm van geweld. Een onderzoek van de Franse Gemeenschap wijst uit dat 38% van de jongeren jaloezie ziet als een bewijs van liefde. Vooral de jongens en meisjes die slachtoffer of dader zijn van geweld, beamen die stelling. Jaloezie kan een relatie zwaar onder druk zetten, zeker wanneer ze leidt tot controlegedrag en voortdurend wantrouwen.

Af en toe wat jaloezie in een relatie is normaal, dat betekent dat je om je partner geeft. Maar het mag niet manipulatief worden.  Uit het onderzoek bij 80.726 Vlamingen bleek dat jaloezie vooral een probleem vormt bij jongeren onder 35 jaar.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending.

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.

Share

Intelligente mensen zijn alleen gelukkiger

Geschatte tijd om tekst te lezen:2 minu(u)t(en)

meisje-boek
Wie zijn de gelukkigste personen : mensen die vaak weg gaan en heel sociaal zijn of mensen die gewoon gezellig thuis blijven.

Ieder weekend de bloemetjes buiten zetten, avonden op rij naar de sportschool, vrienden, borrels of juist iedere dag tijd voor jezelf en languit op de bank? Intelligente mensen opteren voor de tweede optie zo blijkt uit onderzoek.

Hoewel er misschien mensen zijn die je voor gek verklaren, zit hier wellicht toch iets positiefs achter het thuis willen zijn. Volgens een onderzoek zouden intelligente mensen namelijk gelukkiger zijn wanneer ze vaker tijd alleen kunnen doorbrengen, dan in het gezelschap van anderen te zijn.

The British Psychological Society voerde het onderzoek uit; hiervoor werden 15.000 Britten tussen de 18 en 28 jaar vragen gesteld over hun woonsituatie, sociale interactie en geluk.

Uit het onderzoek kwamen verschillende interessante resultaten naar voren: allereerst bleek het dat mensen die in steden wonen, aangaven minder gelukkig te zijn dan mensen die op het platteland wonen. Ook werd er aangetoond dat mensen die hun vrienden vaker zien, gelukkiger zijn.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending.

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.

Share

Link tussen selfie en narcisme

Geschatte tijd om tekst te lezen:4 minu(u)t(en)

selfie
Op vakantie zie je ze overal staan, de mensen met de lange stick en de smartphone daarop om een foto te nemen van zichzelf of het koppel met op de achtergrond een of andere vakantieplek. Anderen nemen te pas en te onpas selfies van activiteiten waar ze aanwezig zijn om die te delen op Facebook.

Het nemen van selfies is een fenomeen dat tegenwoordig sterk ingeburgerd zit in onze cultuur, wat duidelijk te zien is op de talloze social mediawebsites zoals Facebook, Pinterest en Instagram. Deze sites worden als het ware overwoekerd door selfies waardoor wetenschappers en psychologen toch aan de alarmbel trekken. Het opkomen van de selfie-generatie gaat volgens psychologen immers hand in hand met de opwaartse trend van narcisme en onzekerheid waardoor mensen meer en meer te kampen krijgen met een minderwaardigheidscomplex en zelfs depressie

Een selfiecamera is in de huidige tijden ook niet meer weg te denken op de smartphone. Daarnaast uiteraard ook aangevuld met opmaaksoftware om de gemaakte selfie helemaal hip te maken.

Uit een onderzoek van de Ohio State University blijkt nu dat mannen die veel selfies posten op social media sites hoger scoren op narcisme en psychopathie. Mannen die de foto’s bewerken voor ze ze posten, scoren vooral hoger op narcisme en zelfobjectivering, wat aangeeft dat ze bovenal veel waarde hechten aan hun uiterlijk. Aan het onderzoek namen 800 mannen deel in de leeftijd van 18 tot 40 jaar.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending.

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.

Share

Afwijzen en afgewezen worden in de liefde

Geschatte tijd om tekst te lezen:6 minu(u)t(en)

sculptuut
Wie een relatie zoekt heeft vele manieren om dat te doen: leuke activiteiten met singles doen, gaan stappen, inschrijven bij datingbureaus, Tinder etc.. Omdat veel mensen het doen, is er ook veel keuze. En keuzes maken betekent ook afwijzen of afgewezen worden. En dat kan pijn doen, vooral wanneer het een aantal keren achter elkaar gebeurt. En dat aantal kan aardig oplopen, terwijl het toch inherent is aan het daten.

Afwijzen of afgewezen worden, het raakt ons op het niveau van onze allerdiepste hechtingsbehoefte: erkenning krijgen, er bij horen, graag gezien worden. Het is ook direct de reden waarom zoveel mensen het zo moeilijk hebben met afwijzen: in de afgewezen ogen van de ander zien we onze eigen angst voor afwijzing. Toch hoort dit bij daten en wijst het altijd op respect voor de ander.

Afgewezen worden op het uiterlijk is voor datende singles dagelijkse kost. Een app als Tinder gaat alleen daarover: een snelle beoordeling op basis van een foto. Wat dit doet met het zelfbeeld van singles, is moeilijk in te schatten, al merk ik het vaak als mensen net iets te lang gebruik hebben gemaakt van datingsites of app’s. Ze schermen zichzelf af, hebben vaak een hard schild rondom zich opgebouwd en worden, omdat ze zelf al zo vaak op hun uiterlijk werden verworpen, zelf erg verwerpend.

Amerikaanse wetenschappers van de universiteiten van Colombia, Michigan en Colorado en het ‘New York State Psychiatric Institute’ stelden zichzelf de volgende vraag: “Hoe vergelijkbaar is de ervaring van sociale afwijzing met die van fysieke pijn?”

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending.

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.

Share

Hoe flirten op Tinder

Geschatte tijd om tekst te lezen:7 minu(u)t(en)

Tinder is een sociale dating-app die mensen koppelt die elkaars profiel leuk vinden. Het bevat tevens een chatdienst die Tinderblog-768x219je in staat stelt om je matches berichtjes te sturen, en zodoende flink te gaan flirten. Wie weet, als hij/zij je berichtjes leuk vindt kunnen jullie misschien een keertje afspreken! Lees verder om te leren hoe je dit doet.

Tinder is een soort van online daten via je smartphone. Door andere Tinder gebruikers via hun foto’s te liken, geef je aan interesse te hebben. Op het moment dat iemand die jij geliked hebt, jou ook liked ontstaat er een match en kun je gaan flirten via Tinder.

Het flirten verloopt hierbij via het sturen van tekstberichten. En zo zou je dan ook in no-time een date kunnen hebben via Tinder. Of is dat in de praktijk toch makkelijker gezegd dan gedaan?

Probeer zoveel mogelijk matchen. Want zonder een match valt er namelijk weinig te flirten via Tinder. Die matches moet je dan ook eerst zien te krijgen. Meerdere matches dus. Omdat je er zeker niet vanuit moet gaan dat je met iedere match die Tinder voor je heeft, ook daadwerkelijk in contact komt.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending.

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.

Share

Sociale media over je relatie

Geschatte tijd om tekst te lezen:4 minu(u)t(en)

Mag de hele wereld weten hoe blij en bijzonder je relatie is? In het begin is dit allemaal nog schattig, maar er zijn grenzen.

Iedereen kent wel een koppel dat alles deelt op sociale media. Ze posten heel de tijd romantische selfies (ook wel relfies genoemd) met de nodige hashtags bij, je weet wanneer en waar ze uit eten gaan, wanneer ze koffie drinken en wat ze elkaar hebben gegeven voor kerst. Maar ondanks al deze gelukkige foto’s zijn deze koppels vaak net minder blij in hun relatie.

De wetenschap heeft zich nu over het fenomeen gebogen en kwam tot een verrassende conclusie.

Het onderzoek, dat werd gepubliceerd in Personality and Social Psychology Bulletin, onderzocht de hechtingsstijl van iemand (ben je plakkerig of heb je juist bindingsangst?) en de zichtbaarheid van je relatie op sociale media.

Wat blijkt? Als je het moeilijk vindt om je aan iemand te binden, heb je weinig behoefte om met je relatie op sociale media uit te pakken. Wanneer je last heb van verlatingsangst dan ga je net veel op sociale media posten.

“Als mensen onzeker zijn over de gevoelens van hun partner, willen ze hun relatie juist meer zichtbaar maken en gaan ze alles met iedereen delen”, aldus de onderzoekers.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending.

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.

Share

Tips om over afwijzing bij relaties heen te geraken.

Geschatte tijd om tekst te lezen:5 minu(u)t(en)

Voor een relatie in evenwicht, moeten partners eerst en vooral in staat zijn om lief te hebben en zichzelf  te vertrouwen.nympho17 Ze moeten het gevoel hebben dat ze nodig zijn en gewaardeerd worden om de steun die ze geven.

Als je al meerdere negatieve ervaringen in het afwijzen in een relatie hebt meegemaakt, kan het vooruitzicht van iemand nodig te hebben beangstigend zijn. Het bereiken van onderlinge afhankelijkheid in een relatie is mogelijk, maar kost tijd en motivatie.

Liefde is onzeker. Het is inherent riskant, omdat je partner je plots zou kunnen verlaten, je bedriegen of plots stoppen met van je te houden.  Je engageren en daarna terug afgewezen worden is frustrerend en doet sommige mensen in de valkuil trappen om zich niet meer te durven engageren in relaties en zich te binden.

De onbewuste angst voor afwijzing kan ertoe leiden dat je zelf de relatie gaat saboteren of in een zelfvernietigende rol kruipt, ook al ben je er jezelf niet van bewust.  De vrees voor intimiteit kan er bij sommigen voor zorgen dat ze te lang een relatie blijven uittesten, dat ze telkens de verkeerde partner kiezen of dat ze op safe spelen door zich te  distantiëren.

Terry Gaspard interviewde meer dan 320 vrouwen voor haar boek en de vrouwen omschreven zichzelf als onafhankelijk, standvastig, loyaal en gewetensvol. Ze zijn hardwerkend, betrouwbaar en zelfstandig – en trots op deze eigenschappen. Ze zijn ervan overtuigd dat ze voor zichzelf kunnen zorgen. ze zijn zelfbewust en autonoom. De waarheid is dat in weerwil van de vele prachtige eigenschappen die ze zichzelf toedichten, de meeste van deze vrouwen toch weinig zelfvertrouwen hadden en de neiging hadden om hun eigen oordeel voortdurend in twijfel te trekken.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending.

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.

Share
1 2