Seks of geen seks? Wie beslist?

Foto Copyright Aditi vzw

Een verhaal van rechten, kwetsbaarheid en een geïntegreerde aanpak.

Casussen
Lies is een jonge vrouw van 26 jaar. Ze heeft een matig verstandelijke beperking. De ouders van Lies hebben een afspraak voor een intakegesprek in een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking. De directie legt de werking nauwkeurig toe, ook het beleid omtrent seksualiteit wordt met  de ouders besproken. Dan vertelt de directeur dat het een voorwaarde is dat Lies  anticonceptie neemt of gesteriliseerd wordt om te kunnen opgenomen worden.  De ouders stellen zich de vraag of een organisatie een dergelijk voorwaarde mag stellen?

 
Sandra is een vrouw van 45 jaar, met een zware motorische beperking. Ze is zwakbegaafd. Omwille van haar zwakke netwerk, heeft deze vrouw het statuut bescherming van goederen en persoon. Een bewindvoerder werd aangesteld. Sandra wordt door de psychologe van de voorziening ondersteunt o.a. voor al haar vragen omtrent  seksualiteit. Sandra wenst beroep te doen op seksuele dienstverlening daar ze op geen enkele andere manier haar seksualiteit kan beleven. De bewindvoerder heeft moreel bezwaar en weigert geld vrij te maken voor deze zorgvraag. De psychologe stelt zich de vraag of een bewindvoerder dit mag beslissen?

 
Paula is een tachtigplusser die reeds één jaar in een woonzorgcentrum woont. Haar man is twee jaar geleden overleden en sinds dat moment gaat het minder goed met Paula.  Haar kinderen hebben  beslist om moeder  te laten opnemen in het woonzorgcentrum. Paula zit in een beginnende dementiefase. Maurice is een man die sinds enkele maanden verblijft op de afdeling. Ook Maurice zit in de eerste fase van dementie. Sinds enkele weken zoeken ze elkaar vaak op, wandelen hand in hand, geven af en toe een dikke knuffel of een smak van een kus en trekken zich regelmatig terug op de kamer. Ze voelen zich goed bij elkaar. De dochter van Paula heeft het moeilijk met het gedrag van haar moeder en eist van het personeel dat ze moeder weghalen bij Maurice. Ze dreigt met gerechtelijke stappen. De verzorgenden stellen zich de vraag of ze moeten volgen in de wensen van de kinderen?

Meer lezen

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge

Mixed – methods evaluatie van Girls’Talk+ : een counselingsprogramma over relaties en seksualiteit voor meisjes met een lichte verstandelijke beperking

Introductie
Meisjes met een lichte verstandelijke beperking (LVB) lopen grotere risico’s wat betreft

woman, young, rain

sasint (CC0), Pixabay

hun seksuele gezondheid dan normaalbegaafde meiden. Zo maken ze vaker seksueel grensoverschrijdend gedrag mee, en zijn er aanwijzingen dat ze een grotere kans hebben om onbedoeld zwanger te worden of een soa op te lopen.

Dit heeft te maken met onvoldoende kennis over (juist gebruik van) anticonceptie, soa en veilige seks, en de gebruiken en gevaren van internet en loverboys. Daarnaast hebben ze vaak een laag zelfbeeld, kunnen ze eigen grenzen en wensen niet goed herkennen, hebben ze gebrekkige sociale vaardigheden, zijn ze vaak afhankelijk van anderen, en kunnen ze moeilijk situaties en de intenties van anderen inschatten. Rutgers heeft daarom het seksespecifieke groepscounselingsprogramma Girls’Talk+ ontwikkeld, met als doel dat deze meiden 1. meer regie krijgen over eigen wensen en grenzen ten aanzien van relaties en seksualiteit, 2. een positiever zelfbeeld ontwikkelen, 3. (intentie tot) veilig vrijgedrag kunnen laten zien en 4. steun en hulp kunnen vragen bij vragen en problemen op het gebied van relaties en seksualiteit. Dit programma is geëvalueerd en op effectiviteit onderzocht.

Meer lezen

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge

Meisjes met lichte verstandelijke beperking hebben te romantisch beeld van moederschap

Photo by Kelly Sikkema

Jonge vrouwen met een licht verstandelijke beperking die als tiener moeder werden, waren in veel gevallen niet bewust bezig de zwangerschap te voorkomen. Ze hadden een latente maar soms ook actieve kinderwens. Ze wilden toch ooit moeder worden.

Dit blijkt uit een onderzoek in het kader van het programma ‘Versterking preventie ongewenste tienerzwangerschap’, uitgevoerd door Rutgers en Fiom. Doel van het kwalitatieve onderzoek was de ervaringen van deze meisjes en hun behoeften aan informatie en begeleiding in kaart te brengen.

Factoren in de aanloop naar zwangerschap

Meisjes met een licht verstandelijke beperking hebben veelal een beperkt toekomstperspectief waarin opleiding en werk vaak minder belangrijk zijn. Ze zijn veelal niet bezig zijn met het voorkomen van een zwangerschap. De kennis over de werking van het eigen lichaam, seksualiteit en anticonceptie schiet tekort en ze hebben er soms onjuiste ideeën over. Een deel van de meisjes heeft onstabiele en korte relaties met jongens of mannen, een ander deel wil zich juist graag settelen en stelt zich afhankelijk op in de relatie

Zwanger, en dan?

De zwangerschap komt voor de meeste meisjes uit het onderzoek onverwacht, maar ze geven aan er blij mee te zijn. Er is meestal weinig twijfel. Ze willen de zwangerschap uitdragen en een kind krijgen,  en hebben hier een romantisch en niet realistisch beeld bij. Het lijkt ze gezellig en fijn om iemand te hebben om van te houden en die van hen houdt. De geïnterviewde meisjes hebben bijna allemaal de zwangerschap uitgedragen. Abortus werd alleen soms overwogen door meisjes die in een slechte relatie zitten of die geen partner hebben. Soms is abortus ook geen optie meer, omdat het meisje de zwangerschap pas heel laat ontdekte of het een hele tijd heeft ontkend. Een keuzeproces ontstond alleen in die gevallen waarin er vanuit de omgeving andere opties werden aangedragen.

Meer lezen

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge

Seks en handicap : seks een recht voor iedereen?

geralt (CC0), Pixabay

Op 4 september vierden heel wat internationale organisaties de World Sexual Health Day. Seksuele rechten beschermen de rechten van alle mensen om hun seksualiteit te vervullen en uit te drukken en hun seksuele gezondheid te beleven, met respect voor anderen en binnen een kader dat hen beschermt tegen discriminatie.  Deze rechten beschermen tegen dwang, discriminatie en geweld in het seksuele verkeer en geven ze de persoon het recht om zijn/haar seksualiteit te beleven op zijn/haar manier. Seksueel welzijn is een menselijk recht.

Houdt dit echter ook het recht op het hebben van seks in? Een vrij groot deel van onze samenleving erkent natuurlijk al langer dat iedere persoon recht heeft op zijn of haar eigen seksualiteitsbeleving. Maar het principe en de praktijk, dat zijn heel verschillende zaken.  Wie in een relatie zit, komt meestal wel aan zijn trekken en hoewel menigeen neerbuigend neerkijkt op het fenomeen kan eenieder die er voor wil betalen en mobiel is,  terecht bij vrouwelijke of mannelijke prostituees of escort, tenminste toch bij ons want in sommige landen zoals de Noordelijke Europese landen is zelfs kopen van seks strafbaar. Er  is de grote groep van mensen met een beperking, hetzij fysiek of mentaal, mensen met autisme, NAH, enz. die verstoken blijven van seksuele ervaringen.  Door hun handicap verblijven ze vaak in een voorziening of bij hun ouders/verzorgers en is het  zeer moeilijk om een partnerrelatie aan te gaan laat staan partnerloos seksuele intimiteit te beleven.  Maar de seksuele behoeften blijven.

Meer lezen

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge

Seks met een rollator : love assist

Bron © Love Assist

Ouderdom kan spelbreker zijn tussen de lakens. Glenn da Silva (24) helpt met zijn taboedoorbrekende Love Assist.

Da Silva mag dan jong zijn, verwacht bij hem geen studentikoze grappen over het seksleven van ouderen. Verwacht ook geen pornografische prullaria of pillen die wonderen beloven. Hij ontwierp oerdegelijke hulpstukken voor opgewonden 65-plussers

De behoefte aan seks is er ook als we oud zijn, ondanks dat het lichamelijk niet altijd meer kan. Maar daar is nu een oplossing voor!

Seks op de rollator. Ook daar zijn tegenwoordig hulpmiddelen voor, uitgevonden door de aspirant industrieel ontwerper Glenn da Silva (24) van de Willem de Kooning Academie.

Ouders moeten er meestal niet aan denken dat hun allerliefste kroost de liefde bedrijven, maar andersom is het misschien nog wel sterker. Kinderen moeten er niet aan denken dat hun ouders, laat staan hun grootouders ‘het’ nog doen. Toch moeten ze eraan geloven want wij blijven onze seksuele lusten tot op hoge leeftijd houden.

Meer lezen

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge

Seks na behandeling van borstkanker

Als je borstkanker hebt, verandert er veel. Je gezondheid, je idee over de toekomst, je

breast, woman, nipple

AlessandroSquassoni (CC0), Pixabay

carrière en ook je relatie met je partner. Door gevoelens van angst en machteloosheid kunnen veel spanningen optreden binnen je relatie. Omdat je elkaar niet overstuur of bang wilt maken, communiceer je soms minder of anders met elkaar.

Tijdens behandelperiodes hebben de meeste vrouwen minder zin in seks. Spanningen, moeheid en je ziek voelen zijn vaak voorkomende redenen. Ze zullen in deze zware tijd juist wel veel behoefte hebben aan intimiteit met de partner maar dat moet niet altijd seks zijn.

De veranderingen aan de borst(en) door de behandeling kunnen van grote invloed zijn op het zelfbeeld. En daarmee ook op de zin in seks. Daarnaast kan het voor de partner moeilijk zijn hier op een ‘normale’ manier mee om te gaan.

Enkele voorbeelden:

Borstamputatie. Borsten zijn vaak een onderdeel van het seksuele spel. Het hebben van borsten beïnvloedt het eigen gevoel van seksualiteit en dat van de partner. Verder kan de huid overgevoelig zijn voor aanraking of juist ongevoelig zijn geworden.

Meer lezen

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge

Pornowebsite maakt filmpjes voor blinden

described video

Bron pornhub.com

De populaire videowebsite voor volwassenen Pornhub wil een nieuw publiek aanspreken. Daarom  lanceert het porno voor blinden en slechtzienden. In de filmpjes vertelt een vrouwenstem gedetailleerd wat er zich in de video afspeelt.

Het is voor blinden en slechtzienden niet altijd even gemakkelijk om aan hun trekken te komen. Dat beseft ook Pornhub, een populaire pornowebsite. De makers lanceren daarom ‘Described Video’, een collectie van vijftig populaire video’s waarin een vrouwenstem aan de kijker (of beter gezegd luisteraar) laat weten wat de personages in de video doen. Blinden krijgen werkelijk alles te horen: de haarkleur, leeftijd, outfit en positie van de acteurs. Het gekreun en geluid van bepaalde lichaamsdelen die tijdens de daad tegen elkaar kletsen vertellen ten slotte niets over de context.

Meer lezen

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge

Borstkankerpreventie bij vrouwen met een verstandelijke beperking

Dat borstkankerscreening nodig is, staat buiten kijf. Maar echt prettig is het meestal niet.

innamikitas (CC0), Pixabay

Ook weet niet iedereen precies hoe zo’n screening in zijn werk gaat. Dit probleem stelt zich des te meer bij vrouwen met een verstandelijke beperking. Pink Ribbon, Cera, VONX en Gezin&Handicap slaan daarom de handen in elkaar voor een sensibiliseringscampagne met infoavonden en een brochure op maat van de doelgroep en haar ondersteuners.

“Wij sporen vrouwen al jaren aan om jaarlijks met hun arts over hun borsten te praten, hun borsten te leren kennen en veranderingen te leren opmerken. Niet iedereen is zich daar al voldoende van bewust. Bij mensen met een beperking is de problematiek nog groter”, vertelt Bettina Geysen, directeur van Pink Ribbon, de organisatie jaarlijks een nationale borstkankercampagne voert. “Daarom opperden we om een campagne te voeren specifiek gericht op deze kwetsbare doelgroep”, vult Stéphanie De Smet van Cera aan. “We willen daarbij zoveel mogelijk inclusief werken. Pink Ribbon zorgt voor zoveel mogelijk aandacht voor het thema in de mainstream media: kranten, tijdschriften en het eigen Pink Ribbon-magazine dat in oktober verschijnt. Vormingsorganisatie VONX en de vzw Gezin&Handicap gaan de campagne – die ‘Borst en Boezem Bewust’ gedoopt werd – mee blijven opnemen in vormingen over seksualiteit en infomomenten voor ondersteuners van personen met een beperking.”

Meer lezen

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge

Tika geeft sekszorg aan personen met een handicap

tika

Copyright Sofie van de Calseijde Tika

Seksuele dienstverlening is seksueel contact met een gespecialiseerde dienstverlener, tegen betaling. Dit kan een man of een vrouw zijn. Als je als persoon met een handicap geen lief hebt, kan je op die manier toch seks hebben. De dienstverlening maakt deel uit van sekszorg.

Sekszorg kan ook bestaan uit leren masturberen, erotische massage of het leren gebruiken van seksuele hulpmiddelen en speeltjes.

Tika Stardust is sekswerker in de zorg. Ze deelt het bed met gehandicapten en ongeneeslijk zieken. “Het gaat niet altijd om seks. Soms willen ze gewoon dat ik bij ze kom liggen en mijn arm om hen heen sla.”

Voorheen werkte Tika met lichamelijk gehandicapten. “Daar merkte ik dat veel mensen behoefde hadden aan lichamelijk contact. Intimiteit en seksualiteit was daar echt een punt, maar ik kon hen daar, als maatschappelijk werkster, niet bij helpen.”
Inmiddels werkt Tika, haar echte voornaam, al 14 jaar als seksueel verzorgende. …

“Er zijn mensen die zichzelf niet intiem kunnen aanraken, dat is schrijnend. Dat ik hen daarbij kan helpen betekent veel. Het is ook een vorm van zorgen. Het gaat niet alleen om het fysieke contact. Soms doe ik een boodschap, help ik ze met dagelijkse dingen of geef ik ze eten en drinken.”

Meer lezen

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge

Seks met een virtual reality sekspak

robot

Image by cmjornal.pt

De seksindustrie beperkt zich allang niet meer tot pornoacteurs die op een scherm hun trucje doen.

Nee, anno 2016 kan de business in één adem worden genoemd met ‘virtual reality’. Niet alleen met een vr-bril, maar ook via talloze apparaatjes en uitvindingen is het mogelijk om zo realistisch mogelijk aan je trekken te komen. Zo hoef je niet de deur uit en heb je toch die levensechte ervaring.

Virtual reality zal niet enkel de toekomst voor gaming zijn, maar ook voor de seks- en porno-industrie. Dankzij VR-brillen zal het lijken alsof je ook echt in een pornofilm zit. Qua gevoel zal het natuurlijk nog niet tippen aan het echte werk, maar ook daarvoor komt er nu een oplossing! Maak kennis met de ‘full body virtual reality sex suit’. De makers hopen dat deze machine het ultieme masturbatieapparaat zal worden voor elke man.

Kon je bij de vorige ontwikkelingen nog je kleding aanhouden, bij de virtual reality sex suit is dat anders. Het pak komt samen met een spel genaamd ‘Sexy Beach’, en wordt gebruikt naast een Oculus Rift en de eerder genoemde Tenga-machine. Terwijl je op het scherm seks hebt met een animatiefiguur, wordt het door het apparaat mogelijk om de borsten ‘te voelen’ en intussen te worden afgetrokken.

Dit sekskostuum zal geleverd worden met een seksgame waar je allerlei virtuele dames eens een flinke beurt kunt geven. Die flinke beurt mag je overigens letterlijk nemen, dit apparaat bevat namelijk ook borsten en een koker om je penis in te stoppen. De virtuele dames zouden het dan ook echt voelen wanneer je in hun borsten knijpt of stevig uithaalt met je liefdeszwaard. Echte seks is binnenkort overbodig volgens de makers. Dit toestel komt nog dit jaar uit en zal zo’n 450 euro kosten.

Ook de porno-industrie ziet veel toekomst in deze toestellen en zal deze ondersteunen met hun eigen filmpjes. Dit zou kijken naar porno een heel nieuwe dimensie geven en je het gevoel geven dat je gewoon meespeelt.

Meer lezen

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge

1 2 3