Waarom daten we?

Meer dan helft van jonge Belgen is eenzaam
Lelijke mensen hebben het moeilijk op relatievlak: geef hen gratis operatie

Interacties bij de

Copyright Concha Rodrigo www.unsplash.com

eerste date spelen een belangrijke rol bij het bepalen van het traject van een potentiële relatie. Tijdens de eerste ontmoeting hebben partners de mogelijkheid om meer over elkaar te leren terwijl ze beoordelen of ze al dan niet goed op elkaar zijn afgestemd. De informatie die we delen, zowel verbaal als non-verbaal, kan een blijvende indruk maken.

Daarom zijn eerste afspraakjes vaak zorgvuldig georganiseerde evenementen waarbij de deelnemers een specifieke rol spelen, met als doel een band te creëren.

Het doel van ‘dating’

Het is belangrijk om het doel van daten te bepalen, omdat de redenen waarom we ons met dit gedrag bezighouden, verband kunnen houden met de verschillende ervaringen die we hebben tijdens onze dates. Roscoe, Diana en Brooks (1987) gebruikten een steekproef van 210 adolescenten (6e klassers, 11e klassers en studenten) om te onderzoeken waarom ze ervoor kozen om te daten en om te bepalen of er verschillen zouden zijn in hun redenen op basis van hun leeftijd.

De resultaten toonden aan dat jongere studenten daten bekeken  vanuit een meer egocentrisch perspectief, terwijl oudere adolescenten meer gericht waren op het hebben van gezonde en evenwichtige relaties. Specifiek werden zeven verschillende functies van daten geïdentificeerd als een resultaat van het onderzoek: recreatie, socialisatie, toenemende status (d.w.z. om de sociale status te verhogen door een aantrekkelijke of populaire partner te daten), seksuele experimenten, kameraadschap, seks en intimiteit.

Ander onderzoek richtte zich op de eerste romantische ontmoeting, met de nadruk op de redenen voor de eerste date. Mongeau, Serewicz en Thierren (2004) onderzochten de doelstellingen van 144 studenten, waaruit 14 redenen voor de eerste data naar voor kwamen. Van deze 14 waren er acht voor de eerste keer doelen en zes voor de partner gefocuste redenen.

De studie, die zich vooral richtte op redenen voor een eerste date, vond dat het meest genoemde doel onzekerheidsvermindering was, waarbij men de partner beter leerde kennen. Een ander doel dat door meer dan de helft van de deelnemers werd beschreven, was relationele escalatie of het onderzoeken van de mogelijkheid van een toekomstige relatie.

Geslachtsverschillen werden ook waargenomen doordat mannen vaker dan vrouwen rapporteerden over seksuele activiteitsdoelen, en vrouwen eerder geneigd waren om een potentiële relatie en gezelschap op de lange termijn te bespreken. Sterker nog, mannen hadden vier keer meer kans dan vrouwen om seksuele doelen te noemen. De meest genoemde doelen (vermindering van onzekerheid, relationele escalatie, plezier en vriendschap) werden op dezelfde manier gerapporteerd door zowel mannen als vrouwen. Genderverschillen waren meer uitgesproken voor de minder vaak genoemde doelen.

Het onderzoeken van de redenen waarom mensen daten is belangrijk, omdat het aantoont dat er vele doelen zijn die het kan dienen. De reden waarom één persoon ervoor kiest om op een date te gaan, komt mogelijk niet overeen met het doel van zijn / haar partner. Daarom kan het beoordelen van de mate van betrokkenheid en interesse die een persoon bij een date bij jou heeft, een beetje uitdagender zijn dan we aanvankelijk voor ogen hadden.

Bron

https://www.psychologytoday.com/us/blog/finding-love-the-scientific-take/201806/getting-know-you

Mongeau, P. A., Serewicz, M. C. M., & Therrien, L. F. (2004). Goals for cross‐sex first dates: Identification, measurement, and the influence of contextual factors. Communication Monographs, 71(2), 121-147.

Roscoe, B., Diana, M. S., & Brooks, R. H. (1987). Early, middle, and late adolescents’ views on dating and factors influencing partner selection. Adolescence, 22(85), 59-68.

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge