Aan de liefde hangt een prijskaartje bij personen met een handicap

Gewichtstoename na een huwelijk
Meer dan helft van jonge Belgen is eenzaam

Katrijn Ruts van mensenrechtenorganisatie GRIP pleit voor voldoende inkomen om

Bron : www.sociaal.net

menswaardig van te leven. Zowel voor personen met een handicap als voor anderen die het nodig hebben. “Ons land is rijk genoeg.”

Personen met een handicap betalen niet alleen de prijs van de handicap en de prijs van de arbeid. Ook aan de liefde hangt een prijskaartje. Wie gaat samenwonen ziet zijn of haar inkomensvervangende tegemoetkoming vaak dalen en de integratietegemoetkoming zelfs volledig wegsmelten.

De prijs van de liefde zorgt ervoor dat mensen met een handicap geen gelijke kansen hebben op vlak van liefdesrelaties en gezinsleven. Terwijl twee samenwonenden met inkomen uit loon de mogelijkheid hebben om hun financiële draagkracht te verhogen, werkt dit bij mensen met een uitkering juist omgekeerd. Ze worden financieel afhankelijk van hun partner. Ze genieten, net als mensen met een leefloon, niet van het recht om te wonen waar en met wie ze willen.

Seksuele rechten

Als persoon met een beperking heb je natuurlijk ook recht op seks. Dat betekent ook het recht op privacy om je seksualiteit te beoefenen. Het is belangrijk om je seksuele rechten te kennen, maar ook je grenzen te bewaken.

Een lichamelijke of verstandelijke handicap kan een invloed hebben op je seksleven en je relatie. Of je beperking hier een grote invloed op heeft, hangt vaak af van de aard en ernst van je beperking. Voor iedereen zijn er verschillende mogelijkheden om toch te kunnen genieten van seks en intimiteit.


Hulp en diensten

Als persoon met een beperking zijn er verschillende manieren om ondersteuning te vinden in de beleving van je seksualiteit. Naast seksuele hulpmiddelen (vibrators, masturbators…) kan je ook een beroep doen op seksuele dienstverlening. Bovendien bestaan er ook datingwebsites specifiek voor mensen met een beperking.

En er zijn niet alleen problemen op financieel vlak. Als je een fysieke handicap hebt, kan dat een directe invloed hebben op de manier waarop je seks beleeft. Je kan bijvoorbeeld pijn hebben of heel snel vermoeid geraken. Dan kan het nodig zijn dat je zoekt naar comfortabele posities of naar momenten tijdens de dag dat je fitter bent.

  • Het is mogelijk dat je spieren verkrampen of dat je problemen hebt met incontinentie. Ook daar kunnen oplossingen voor gezocht worden. Naar het toilet gaan of gesondeerd worden voor je seks hebt, kan je gemoed geruststellen.
  • Ook je beleving van seks kan invloed ondervinden. Het is mogelijk dat je door jouw beperking (bijvoorbeeld bij een ruggenmergletsel) verminderde of geen gevoeligheid hebt in je genitale streek. Of misschien kan je niet op de “gewone” manier klaarkomen. Het is mogelijk dat je andere gevoelige zones ontwikkelt en dat je toch veel plezier beleeft aan vrijen. En uiteraard kan het zijn dat je gewoon geniet van knuffelen en strelen.
  • Je vraagt best aan je behandelende artsen wat de specifieke gevolgen van jouw handicap zijn.

Bronnen

https://sociaal.net/opinie/inkomen-handicap/

https://www.allesoverseks.be/themas/lichaam/handicap/wat-kan-ik-doen-op-seksueel-vlak-als-ik-een-fysieke-handicap-heb

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge