Celstraf voor psychologisch mishandelen van partner

Succesrijkste profielen op Tinder
Ouders met kleine kinderen : zo kun je je huwelijk redden volgens Zweeds onderzoek.

Free-Photos / Pixabay

Fysisch mishandelen is makkelijk te bewijzen en ook al veel langer strafbaar in praktisch alle landen ter wereld. Psychisch mishandelen is moeilijker dan wel bijna onmogelijk te bewijzen. Het gaat dan om kleineren, vernederen, (online) pesten, uitschelden, negeren, enz.

In Groot-Brittannië gaat 12/01/2016 een wet van kracht waardoor partners een celstraf kunnen krijgen voor het ‘psychologisch mishandelen’ van hun partner, zonder dat ze daarbij dus geweld hebben gebruikt. Het gaat om mensen die dominant gedrag hebben vertoond, bijvoorbeeld door iemands paspoort of sleutels te verstoppen zodat de partner niet kan ontsnappen.

Dit soort gedrag wordt voortaan aanzien als misbruik. Iemand die hiervan wordt verdacht, kan tot vijf jaar celstraf krijgen.

Wetswijziging

De zogenoemde ‘Serious Crime Bill’ stelt dat het een misdaad is om controlerend of dwingend te zijn tegenover je partner. Mensen die op die manier worden mishandeld, hebben door de wetswijziging meer tijd om hier aangifte van te doen. Eerder kon dat zes maanden na het incident, nu heb je daar twee jaar voor.

De 60-jarige Shireen Jamil heeft zich ingezet voor de wetsverandering. Zij was zelf ooit slachtoffer van dergelijk emotioneel misbruik: „We horen in het nieuws dat twee vrouwen per week worden gedood door hun mannen en partners. Dat is onacceptabel. Maar we krijgen geen cijfers van het aantal vrouwen dat zelfmoord pleegt door meer sinister misbruik, zoals dwingende controle”, legt ze uit aan The Express.

De wetswijziging kwam er eerder dit jaar al door, maar is nu pas van kracht, omdat de politie en de Crown Prosecution Service tijd nodig hadden om nieuwe richtlijnen op te stellen.

België

Voor België kan dit soort misbruik enkel onder de onderstaande wet berecht worden. (24/01/2012)

Psychologisch misbruik van kwetsbare persoon is misdrijf. Wie er zich schuldig aan maakt kan tot 2 jaar cel en 1.000 euro boete krijgen. Bij herhaling of verzwarende omstandigheden lopen de straffen nog hoger op. De regering breidt het Strafwetboek uit met een nieuwe categorie om fysiek en mentaal zwakke personen beter te beschermen tegen misbruik. Misbruik is er als iemand ‘het oordeelsvermogen van iemand anders ernstig verstoort terwijl hij bewust is van de fysieke of psychische zwakheid van die persoon of bedrieglijk misbruik heeft gemaakt van die zwakheid om hem een handeling te laten doen of hem van een handeling te onthouden waardoor zijn fysieke of geestelijke integriteit ernstig wordt aangetast’. Wie zich hieraan schuldig maakt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot 2 jaar en met een geldboete van 100 tot 1.000 euro (of met één van deze straffen).

Lees hier een eindwerk van Caroline Renckens over psychisch geweld bij vrouwen in een parterrelatie. Lees hier verder

Is psychische mishandeling strafbaar. Lees hier info over strafbaarheid psychische mishandeling Nederland Lees hier verder

Bronnen

http://www.stoppestennu.nl/tot-5-jaar-cel-voor-partner-psychologisch-pesten

http://www.legalworld.be/legalworld/m_content.aspx?mid=45508&LangType=2067

Baaijens-van Geloven, Y. G. M. 2005 In : Systeem in ontwikkeling, Liber amicorum G.Knigge (red. A. Harteveld, D.H. de Jong en E. Stamhuis), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2005, p. 5-22.18 p.

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge