COVID-19 en zwangerschap: wat we weten over wat er met uw immuunsysteem gebeurt

Covid generatie kiest voor minder kinderen
Mannen met profielfoto met een kat zijn minder aantrekkelijk voor vrouwen
book, read, knowledge

StockSnap (CC0), Pixabay

Elke nieuwe infectieziekte vormt een unieke uitdaging voor mensen die tijdens een uitbraak zwanger zijn. De effecten van Sars, Zika en influenza tijdens de zwangerschap onderstrepen de mogelijke schadelijke gezondheidsresultaten op korte en langere termijn die een virus kan hebben voor zowel moeder als baby. Deze risico’s omvatten voortijdige bevalling van de baby met Sars, geboorteafwijkingen met Zika en een groter risico op ernstige griep.

Moeten we ons net zo zorgen maken over zwangerschap en COVID-19? Er zijn een aantal dingen waar we aan moeten denken. Deze vallen uiteen in twee brede gebieden die verband houden met de effecten op de foetus en de effecten op de zwangere zelf.

In beide gevallen moeten we nadenken over de onmiddellijke effecten tijdens de zwangerschap en de gezondheidseffecten op langere termijn voor zowel ouder als kind. Het vroege bewijs dat we hebben, toont aan dat veranderingen in het immuunsysteem tijdens de zwangerschap enigszins beschermend kunnen zijn tegen de ziekte.

Een Amerikaanse studie heeft de gezondheidssituatie van 8.200 zwangere vrouwen geanalyseerd en 83.200 niet-zwangere vrouwen. Alle vrouwen hadden positief getest op Covid-19 . Uit die gegevens blijkt dat de zwangere vrouwen zwaarder ziek werden. Maar er was geen verschil in mortaliteit.

Vrouwen die zwanger waren hadden een hoger kans op opname op de intensieve zorgen. Bij zwangere vrouwen werd namelijk 7,5 procent opgenomen op de intensieve tegenover 0,9 procent van de niet-zwangere vrouwen. 0,5 procent van de zwangere vrouwen werd aan de beademing gelegd versus 0,3 procent van de niet-zwangere vrouwen.

In totaal werd een derde van de 8.200 vrouwen opgenomen in het ziekenhuis versus 6 procent van de 83.200 niet-zwangere vrouwen. Een belangrijke kanttekening in de studie is dat de analyse geen onderscheid kon maken in de reden waarom de vrouwen werden opgenomen. Zwangere vrouwen konden ook om andere zaken gehospitaliseerd worden, waaronder de bevalling. De data voor de baby’s ontbrak. Het is niet geweten of de baby’s van de zwangere vrouwen een effect kenden van de ziekte.

De ouder

Vroegere gegevens van zwangere vrouwen met COVID-19 geven aan dat de ziekte verband houdt met vroeggeboorte en veranderingen in de placenta die een veranderde bloedstroom kunnen weerspiegelen. Dit suggereert dat er virusgerelateerde verstoringen optreden tussen ouder en foetus.

Deze onderzoeken waren echter onder vrouwen met ernstige gevallen van de ziekte. We weten heel weinig over het effect van milde ziekte of asymptomatische infectie tijdens de zwangerschap. Het is van cruciaal belang dit te begrijpen, aangezien studies hebben aangetoond dat er veel meer asymptomatische en licht geïnfecteerde zwangere vrouwen zijn dan degenen die voor COVID-19 in het ziekenhuis moeten worden opgenomen.

Dit geeft aan dat zwangere mensen niet vatbaarder zijn voor ernstige COVID-19, wat een van de grootste zorgen was aan het begin van de pandemie en ertoe leidde dat ze als kwetsbaar werden aangemerkt.

Het schijnbare beschermende effect van zwangerschap tegen ernstige ziekten kan eenvoudigweg de verschillende immuunreacties op ernstige COVID-19 bij mannen en vrouwen weerspiegelen, en het feit dat in het algemeen meer mannen dan vrouwen aan de ziekte overlijden. We zien echter niet dezelfde respons tijdens de zwangerschap met andere virussen, zoals influenza, wat suggereert dat er iets anders speelt met SARS-CoV-2.

De foetus

Tot dusver lijkt het erop dat de foetus zeer goed beschermd is tegen de passage van SARS-CoV-2 van moeder op kind (bekend als verticale transmissie) en een dergelijke passage lijkt, hoewel mogelijk, ongebruikelijk te zijn. Dit kan te maken hebben met de natuurlijke kenmerken van de placenta, die moleculen produceert die de binding van het virus aan placentacellen stoppen. Het kan ook zijn dat de placenta-membranen de infectie door het virus beperken.

Het is natuurlijk erg moeilijk om de placenta vóór de geboorte te bestuderen. Alternatieve maatregelen, zoals het analyseren van celresten die vrijkomen uit de placenta (bekend als extracellulaire blaasjes) die kunnen worden aangetroffen in een monster van het bloed van de moeder, zijn echt nodig om erachter te komen welke kenmerken van de placenta de foetus kunnen beschermen tegen infectie en welke effecten het virus heeft op de placenta.

Alle antilichamen die een moeder die met SARS-CoV-2 is geïnfecteerd, aanmaakt, gaan via de placenta naar de foetus (bekend als passieve immuniteit). Dit biedt bescherming op korte termijn tegen veel infectieuze agentia gedurende de laatste maanden van de zwangerschap en gedurende enkele maanden nadat de baby is geboren. Deze antistoffen zullen ook in de moedermelk worden afgegeven als de baby borstvoeding krijgt.

Vroege onderzoeken uit China hebben aangetoond dat antilichamen die beschermen tegen COVID-19 aanwezig zijn bij pasgeborenen van vrouwen die dergelijke antilichamen hadden. Dit bevestigt dat passieve immuniteit, waarbij een baby in wezen antilichamen van een ouder erft, optreedt bij SARS-CoV-2. We hebben nu wat grotere studies nodig om te onderzoeken of anti-SARS-CoV-2-antilichamen aanwezig zijn in moedermelk om de rol van deze antilichamen bij het neutraliseren van het virus en het beschermen van de baby beter te begrijpen.

Andere moleculen dan antilichamen kunnen ook van ouder op foetus overgaan. Zwangere vrouwen met ernstige COVID-19 hebben veel van de kenmerken van een ontstekingsreactie die we zien bij andere mensen met vergelijkbare symptomen. Dit omvat verhoogde niveaus van moleculen zoals interleukine-6 ​​(IL-6), wat aangeeft dat de immuunrespons is geactiveerd.

Er zijn een aantal onderzoeken die aantonen dat activering van het immuunsysteem van de moeder nadelige effecten kan hebben op de zich ontwikkelende foetus. Een dergelijke activering gaat gepaard met een verhoogd risico op respiratoire, cardiovasculaire, neurologische en andere aandoeningen bij het nageslacht. Of SARS-CoV-2 zulke langetermijneffecten zal hebben op de gezondheid van deze kinderen valt nog te bezien.

Wat nu?

Door uit te leggen waarom zowel de zwangere als hun kind relatief veerkrachtig lijken te zijn tegen ernstige vormen van COVID-19, kunnen we andere ziekteprocessen beter begrijpen en manieren vinden om de ziekte te bestrijden.

Uit werk van het Britse Obstetric Surveillance System is gebleken dat Aziatische en zwarte zwangere vrouwen, net als bij de bredere bevolking, vaker in het ziekenhuis worden opgenomen met SARS-CoV-2-infectie. Daarom moeten we echt rekening houden met de effecten van etniciteit en andere risicofactoren in onze onderzoeken naar COVID-19 tijdens de zwangerschap.

Dit is vooral belangrijk omdat deze onderzoeken de inspanningen voor het gebruik van vaccins tijdens de zwangerschap zullen ondersteunen.

En ander onderzoek vertelt het volgende.
Relationship between pregnancy and coronavirus: what we know ( Journal of Maternal-fetal and Neonatal Medicin – 4 juni 2020 )  Wat de zwangerschap betreft, lijkt covid-19 op basis van de tot nu toe beschikbare gegevens niet vaker of ernstiger in de zwangerschap dan bij niet-zwangere vrouwen. Perinatale bijwerkingen zijn waargenomen, waarbij de vroeggeboorte de belangrijkste complicatie van een covid-19 in de zwangerschap is. Momenteel is er geen bewijs voor een keizersnede bij vrouwen met covid-19. De methode van de bevalling moet niet worden beïnvloed door de positiviteit voor SARS-CoV-2, maar uitsluitend op basis van de maternale en foetale klinische omstandigheden. Ook is er geen bewijs dat moedermelk de infectie zou kunnen veroorzaken. Daarom wordt borstvoeding aanbevolen in covid-19.

Bronnen

https://www.gva.be/cnt/dmf20200627_05003101/zwangere-vrouwen-dan-toch-zwaarder-ziek-door-corona-dan-niet-zwangere-vrouwen

https://theconversation.com/covid-19-and-pregnancy-what-we-know-about-what-happens-to-your-immune-system-144256

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/zwangerschap

https://www.vroedvrouwen.be/covid-19-wetenschappelijk-onderzoek-zwangerschap

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge