Cyberpesten en relaties

Rood ondergoed met oudejaar brengt geluk en vrouwen houden ervan
We zoeken op Tinder niet alleen naar seks

ninocare (CC0), Pixabay

Cyberpesten is anders dan offline pesten, omdat het gebeurt via internet of gsm. Via internet en gsm kan je bijvoorbeeld anoniem pesten, zonder dat iemand je kan zien of weet wie je bent. Cyberpesten kan ook op elk moment van de dag gebeuren. De pestkop hoeft niet in dezelfde ruimte als het slachtoffer te zijn.

Cyberpesten komt onder tieners vaker voor tussen vrienden en voormalige vrienden en tussen geliefden en ex-geliefden, dan tussen tieners die nooit bevriend zijn geweest of nooit met elkaar gedatet hebben.

Cyberpesten is een steeds groter wordend probleem onder jongeren. In de laatste jaren duiken steeds meer trieste verhalen op in de media van jongeren die zichzelf van het leven beroven omwille van een pestproblematiek. Cijfers leren alvast dat cyberpesten jammergenoeg aan een opmars bezig is: uit een recente studie van de Universiteit Antwerpen blijkt namelijk dat één op de tien leerlingen geconfronteerd wordt met cyberpesten.

Onderzoek aan de Pennsylvania State University toont dit aan.  Voor de studie ondervroegen de wetenschappers gedurende een week zo’n 800 schoolgaande tieners.  Ruim 17% van hen kreeg in die week te maken met cyberpesten.  6% was alleen slachtoffer, 9% alleen pester en ruim 2% zowel pester als slachtoffer.

Meisjes werden twee keer zo vaak een pestslachtoffer als jongens.  Dat (ex-)vrienden elkaar zo vaak digitaal te lijf gaan, komt volgens de onderzoekers mogelijk door de sterke concurrentie die vaak bestaat tussen bevriende tieners.  Voor exen die verkering hadden is cyberpesten een wraakmiddel. Maar ook tussen bestaande koppels werd gepest. Wellicht proberen pestpartners te voorkomen dat de ander hem of haar verlaat of inruilt voor een ander door die ander te kwellen of te vernederen.

Zowel ‘plegers’ als slachtoffers van cyberpesten zijn vaak jongeren die zich minder goed in hun vel voelen. Die geen goede band hebben met hun ouders of minder steun krijgen van vrienden. Of die zelf negatieve ervaringen hebben. Dat betekent niet dat je vast en zeker slachtoffer wordt als je je minder goed in je vel voelt.

Sommige jongeren pesten gewoon omdat ze zich vervelen. Ze pesten dan gewoon om ergens mee bezig te zijn, niet zozeer om doelbewust te kwetsen. Toch bezorgt het kwetsen hen plezier.

Cyberpesten is geen eenvoudig verhaal van ‘daders’ en ‘slachtoffers’. Vaak worden de cyberpesters zelf ook gepest of kampen ze met dezelfde persoonlijke problemen.

 

Cyberpesten krijgt ook een extra gruwelijke dimensie wanneer er intieme beelden ongewenst worden verspreid. Beelden die vaak experimenteel in een intieme sfeer en in vertrouwen worden doorgestuurd onder partners, ook wel sexting genaamd, kunnen achteraf onrechtmatig worden rondgestuurd op het internet. Vaak gebeurt dit na onzorgvuldigheid, na een relatiebreuk of tijdens een conflict tussen de tieners. Helaas gebeurt het ook maar al te vaak dat deze beelden niet vrijwillig tot stand komen. Veel van deze foto’s en filmpjes worden namelijk onrechtmatig vastgelegd na misleiding of dwang. Opvallend en bijzonder alarmerend is dat dergelijke taferelen steeds meer voorkomen bij tieners.

In Nederland worden naar schatting maar liefst tussen de zeventigduizend en tweehonderdduizend mensen jaarlijks slachtoffer van een stalker (Cijfer: Stichting Criminaliteitbestrijding Nederland). 80% van de slachtoffers is vrouw. Stalking of het Nederlandse woord belaging is het opzettelijk en structureel lastigvallen van iemand waardoor diegene zich langzamerhand in haar vrijheid en veiligheid voelt aangetast. Dit kan op alle mogelijke manieren gebeuren, maar door de sterke opkomst van het Internet is de toename van cyberstalking indrukwekkend te noemen. De stalker die vaak obsessief van aard is, probeert in alle gevallen de controle over het slachtoffer te krijgen en reacties uit te lokken. Het gedrag kan maanden of jaren blijven aanhouden.

 

Zie ook www.cyberpesten.be

Bronnen

Quest Psychologie december 2016

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/11996-stalking-de-duivelse-schaduw.html

http://www.veracelis.be/nieuws/kordate-aanpak-tegen-cyberpesten

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge