Daalt de fertiliteit op wereldniveau?

Sperma zwemt niet maar cirkelt rond op een heel specifieke aparte manier (spinning)
Complexiteit van polyamorie : do's en dont's
woman, pregnant, female

Copyright Pixabay

Toen de BBC half juli 2020 rapporteerde over de resultaten van een nieuw onderzoek naar de wereldbevolking, was de toon alarmerend. Er werden “overweldigende” geboortedalingen voorspeld, terwijl een van de auteurs van het onderzoek zijn zorgen onthulde over de toekomst van zijn dochter in het licht van “enorme sociale veranderingen”.

De studie van het Institute for Health Metrics Evaluation (IHME) van de University of Washington, gepubliceerd in The Lancet, voorspelt dat de wereldbevolking rond 2064 een piek zal bereiken van 9,7 miljard en vervolgens in 2100 zal dalen tot 8,8 miljard.

Brienna Perelli-Harris, Professor of Demography, University of Southampton en Jason Hilton Lecturer in Social Statistics and Data Science, University of Southampton berichten hierover.

We hoeven echter nog niet in paniek te raken volgens de auteurs. Begrijpen hoe dergelijke prognoses worden opgesteld, kan helpen verklaren waarom.

Om te voorspellen hoe de wereldbevolking de komende eeuw zal evolueren, moeten we voorspellingen doen over twee belangrijke componenten van bevolkingsverandering: sterfte en vruchtbaarheid. Deze kunnen vervolgens worden gecombineerd om de bevolkingsgroei of -afname te schatten.

Het voorspellen van deze componenten over zo’n lange periode is moeilijk, omdat sociale en economische veranderingen en technologische vooruitgang hun pad kunnen veranderen. Desalniettemin zijn prognoses voor de wereldbevolking belangrijk, bijvoorbeeld om de reacties op klimaatverandering te helpen coördineren. En dus maken organisaties zoals de VN regelmatig voorspellingen over de wereldbevolking.

Vruchtbaarheid schatten

Vruchtbaarheid is de belangrijkste van de drie componenten voor het bepalen van de verandering van de wereldbevolking. Demografen weten al decennia dat het totale vruchtbaarheidscijfer, een maatstaf die wordt gebruikt om het aantal kinderen te berekenen dat een vrouw in haar leven zou krijgen, over de hele wereld afneemt.

In 2020 hadden meer dan 90 staten en gebieden in de wereld een vruchtbaarheidscijfer van minder dan 2,1. Dit is het gemiddelde aantal kinderen dat vrouwen zouden moeten hebben om zichzelf en hun partners te vervangen, rekening houdend met degenen die overlijden voordat ze volwassen zijn.

Sommige landen in Zuid- en Oost-Europa hebben sinds het begin van de jaren negentig een extreem lage vruchtbaarheid, met een totaal vruchtbaarheidscijfer van 1,3 of lager. Oost-Azië, inclusief Japan en Zuid-Korea, kende gedurende het grootste deel van de jaren 2000 zeer lage vruchtbaarheidscijfers, en Korea heeft momenteel een totaal vruchtbaarheidscijfer van 1,1. Dus “verbijsterende” daling van de vruchtbaarheid vond enige tijd geleden in deze gebieden plaats.

Het is de snelheid van achteruitgang en het uiteindelijke vruchtbaarheidsniveau in landen met een laag inkomen dat het belangrijkste verschil is tussen de IHME en andere bevolkingsprognoses. Een belangrijk element van de IHME-voorspellingen is dat ze vruchtbaarheid voorspellen op basis van de opleiding van vrouwen en de toegang tot anticonceptiemethoden.

Intuïtief gezien is dit logisch: het is bekend dat onderwijs en anticonceptie de vruchtbaarheid verminderen, omdat vrouwen autonomie krijgen en beter in staat zijn om keuzes te maken over het krijgen van kinderen. Vruchtbaarheid voorspellen op basis van toekomstige toegang tot onderwijs en anticonceptie is echter niet eenvoudig.

Daarom focust de VN zich alleen op het voorspellen van vruchtbaarheid en sterfte. Het baseert voorspellingen voor landen met een hoge vruchtbaarheid en mortaliteit op de gemiddelde achteruitgangspatronen voor landen die al een lager niveau hebben bereikt. Deze projecties resulteren in een wereldbevolking met een piek van 11 miljard in 2100, veel hoger dan de IHME-projecties.

Wat gaat er gebeuren in Afrika

Een andere benadering is om projecties te baseren op de mening van experts. In 2014 interviewden onderzoekers van het Wittgenstein Center for Demography and Global Human Capital meer dan 550 bevolkingsdeskundigen over de hele wereld, en gebruikten hun geïnformeerde meningen om hun schattingen te sturen.

Ze voorspelden dat de wereldbevolking rond 2070 een piek zou bereiken van 9,4 miljard en vervolgens zou afnemen tot 9 miljard in 2100 – niet zo heel anders dan de IHME. Deze demografen maakten echter heel duidelijk dat de omvang van de toekomstige wereldbevolking afhangt van hoe snel het onderwijs van meisjes groeit, vooral in Afrika.

De IHME merkt ook op dat de bevolking van Afrika zal groeien en dat Nigeria een van de meest bevolkte landen ter wereld zal worden. Maar hoe groot hangt af van de onderliggende aannames over hoe snel samenlevingen veranderen. De IHME heeft de neiging om aan te nemen dat Afrika een hoger opleidingsniveau zal bereiken en zal voorzien in de behoefte aan anticonceptie, wat resulteert in vruchtbaarheidscijfers die ver onder het vervangingsniveau liggen.

Maar de meeste demografen zijn voorzichtiger en merken op dat veel landen in Afrika te kampen hebben met dalende vruchtbaarheidscijfers, mogelijk als gevolg van het niet opvoeden van meisjes en een heropleving van religie en patriarchale ideeën. Demografen die Afrika bestuderen, denken vaak dat de vruchtbaarheid hoog zal blijven vanwege een gebrek aan politieke wil en ongelijke ontwikkeling over het hele continent. Dus of de vruchtbaarheid in heel Afrika begint af te nemen, is nog steeds erg onduidelijk.

african, women, africa

jacejojo (CC0), Pixabay

Sommige voorspellingen voorspellen dat Nigeria tegen het einde van de 21e eeuw het op een na meest bevolkte land ter wereld zal zijn.

Veel onzekerheid

De meeste demografen erkennen dat we schattingen van onzekerheid in hun projecties moeten opnemen om er zeker van te zijn dat we realistisch zijn over hoe goed we de toekomst kunnen voorspellen. Hoewel de IHME alternatieve scenario’s heeft geproduceerd, lijken deze nuances verloren te zijn gegaan in de publiciteit rond de studie. Natuurlijk zorgen conservatieve schattingen van toekomstige bevolkingsprognoses, waarbij aanzienlijke onzekerheid wordt opgemerkt, niet voor opvallende krantenkoppen.

Volgens de onderzoekers is het niet zo dat zelfs een afnemend bevolkingsaantal dramatisch moet zijn.

Het in de media gepubliceerde doemscenario erkent niet dat afnemende vruchtbaarheid vaak positieve ontwikkelingen vertegenwoordigt, zoals toenemende vrouwelijke autonomie en onderwijs. Evenmin erkent het dat dergelijke alarmerende voorspellingen regeringen ertoe kunnen brengen een beleid te voeren dat de reproductieve rechten ondermijnt.

Dergelijke onderzoeken moeten dus kritisch worden bekeken, en de berichtgeving in de media over toekomstige bevolkingsscenario’s moet minder alarmistisch en voorzichtiger zijn.

Bronnen

https://theconversation.com/is-global-fertility-really-plummeting-how-population-forecasts-are-made-142848

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge