Economische crisis voorspellen : tel aantal zwangere vrouwen

Mannen en vrouwen begrijpen elkaar niet volgens onderzoek
Franse prostituee had 3 benen, 4 borsten en 2 vagina's

Op zoek naar bewijs dat er een recessie aankomt? Tel hoeveel vrouwen zwanger zijn. Dat

FotografieLink (CC0), Pixabay

is de conclusie van nieuw Amerikaans onderzoek dat suggereert dat economen en beleggers aandacht moeten schenken aan de vruchtbaarheid om te begrijpen wanneer een crisis er aan komt. Een artikel dat maandag door het Nationaal Bureau voor Economisch Onderzoek is gepubliceerd, toont aan dat, voorafgaand aan de afgelopen drie Amerikaanse recessies, het aantal zwangerschappen ten minste zes maanden voordat de economie begon te krimpen, te dalen. Terwijl eerder onderzoek heeft aangetoond hoe geboortecijfers economische cycli volgen, is de NBER-studie de eerste om aan te tonen dat dalingen van de vruchtbaarheid een indicator kunnen zijn voor recessies.

Danny Hungerman, hoogleraar economie aan de universiteit van Notre Dame en een van de auteurs van het rapport, viel op dat de daling van zwangerschappen duidelijk was vóór de recessie na de financiële crisis van 2007, omdat van oudsher werd beweerd dat deze inzinking moeilijk te voorspellen was. “Geen van de experts zag het aankomen en in zijn eerste paar maanden waren veel bedrijfsleiders ervan overtuigd dat het goed met de economie ging.

In feite vertelden de vruchtbaarheidsstatistieken een ander verhaal. Het aantal zwangerschappen in de VS steeg licht tussen de eerste helft van 2006 en de eerste helft van 2007. Maar de groei op jaarbasis werd negatief in het derde kwartaal van dat jaar , toen Amerikaanse aandelenindices nog steeds de allerhoogste pieken bereikten en zes maanden voor een vergelijkbare daling van de economische productie.

De analyse gebruikte gegevens over de geboorten van 109 miljoen in de VS tussen 1989-2016 om te onderzoeken hoe de vruchtbaarheidscijfers veranderden tijdens de laatste drie economische cycli – begin jaren negentig, begin 2000 en eind 2000. Het vond vergelijkbare patronen in alle drie de gevallen. “Een manier om hierover na te denken, is dat de beslissing om een kind te krijgen vaak het niveau van optimisme over de toekomst weerspiegelt”, zegt Kasey Buckles, een andere Notre-Dame-professor en co-auteur van de studie.

Het team ontdekte dat de door de concepties voorspelde recessies eveneens en zo lang van tevoren – zo niet meer – veel lager uitvielen dan veelvuldig gebruikte indicatoren zoals consumentenvertrouwen, maatregelen van onzekerheid en aankopen van items met een groot bedrag zoals wasmachines en auto’s. De correlatie tussen concepties en recessies is niet perfect. Er zijn perioden geweest waarin bevallingen daalden, maar de economie niet.

Professor Buckles zegt: “Het kan in de praktijk moeilijk zijn om te bepalen of een daling van een kwart van de concepties echt een signaal is voor een toekomstige neergang. Dit is echter ook een probleem met veel algemeen gebruikte economische indicatoren. “Als economen er wel degelijk rekening mee zouden houden, zou het niet de eerste keer zijn dat ongebruikelijke meetinstrumenten voor economische prestaties werden voorgesteld. Al in de jaren twintig werd gesuggereerd dat de lengte van de damesrokken de prestaties op de aandelenmarkt volgde – steeds hoger en lager.

Bronnen

https://www.ft.com/content/daf5dc40-17e8-11e8-9e9c-25c814761640

http://www.standaard.be/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge