Fnuiken stress en burnout ons seksleven ?

Porno kijken heeft grote milieukost
Onderzoek naar de Sexual Modes Questionnaire
holzfigur, stones, life struggle

Counselling (CC0), Pixabay

De Vrije Universiteit Brussel lanceert een nieuwe studie naar de invloed van stress en burn-out op de kwaliteit van relaties en seksualiteitsbeleving. “De druk op het persoonlijk leven is tegenwoordig groot en dat heeft onvermijdelijk gevolgen voor ons seksuele welzijn. Uit recent onderzoek blijkt dat onze seksuele activiteit is teruggelopen naar 2 à 3 keer per maand”, legt onderzoeker en seksuoloog Bert Van Puyenbroeck van de Vrije Universiteit Brussel uit. “Uit de klinische praktijk zijn er sterke aanwijzingen dat stress daar een belangrijke rol in speelt.” Het onderzoek loopt drie maanden en in de tweede helft van 2018 worden de eerste resultaten verwacht.

Regelmatig verschijnen nieuwe publicaties over de toename stress gerelateerde persoonlijke problemen zoals depressie en burn-out. Meer dan ooit nemen jongeren bijvoorbeeld antidepressiva. Bert Van Puyenbroeck: “De survey moet ons leren welke aspecten van stress en burn-out van betekenis zijn op de kwaliteit van persoonlijke relaties, en welke aspecten hiervan mogelijks meer aandacht verdienen met oog op preventie dan wel behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg, seksuologie of artsenpraktijk”. Het onderzoek richt zich op vier gebieden: relaties, hoog sensitiviteit, burn out en masturbatie.

“We zien in de klinische praktijk een groeiende groep cliënten en hun partner met klachten van burnout en depressie, wat ook hun seksuele relatie onder druk zet – en omgekeerd, ondermijnt een verroeste seksualiteit binnen een koppel ook ieders persoonlijk welbevinden. Bovendien weten we dat antidepressiva een ernstige libidokiller zijn. Toch weten we nog maar weinig over het samengaan van deze problemen, en durven we het in de klinische praktijk bovendien ook niet altijd uitdrukkelijk bevragen.

Alsof seks geen relevant thema zou zijn voor wie met burn-out of depressie te maken krijgt in zijn of haar relatie”, aldus dr. Bert Van Puyenbroeck, klinisch seksuoloog en co-promotor van het onderzoek. Hij leidt het onderzoek samen met professor Elke Van Hoof (Gezondheidspsychologe VUB).

Dat er nood is aan diepgaander onderzoek, stelt ook prof. Elke Van Hoof. “Eén op de vier mensen krijgt vroeg of laat te maken met min of meer ernstige psychische problemen. Algemeen wordt aangenomen dat tien procent van de bevolking op de rand van een burn-out leeft. Dat is niet weinig. Burn-out is een reëel gezondheidsprobleem met ernstige gevolgen voor de gezondheid, niet in het minst ook seksuele gezondheid, en heeft doorgaans ook een invloed op de omgeving van de betrokkene”.

Iedereen kan deelnemen op de online survey die loopt tot 30 april 2018. Het webadres is http://www.vub.ac.be/onderzoek/projecten/stress-en-seksualiteit. De eerste resultaten worden verwacht tegen september van dit jaar. Bert Van Puyenbroeck. “De bevindingen die uit het onderzoek voortkomen zullen niet alleen helpen om het beleid van de overheid en zorginstanties te bepalen, maar moeten ook aanzetten tot een hoognodig debat over preventie en aanpak van stress en burnout, en problemen in relaties en seksualiteitsbeleving.”

Zie ook https://www.facebook.com/stressrelatiesenseksualiteit/

Bronnen

http://vubtoday.be/nl/content/fnuiken-stress-en-burnout-ons-seksleven

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge