Foetale alcoholspectrumstoornis en gevolgen

Behoefte aan het kunnen afsluiten van het voorbije bij relatieproblemen
Dysforische melksecretiereflex (DMER)

Bron commons.wikimedia.org

Foetale alcoholspectrumstoornis (FASD =Fetal alcohol spectrum disorder) wordt vaak over het hoofd gezien en is weinig onderzocht. Veroorzaakt door prenatale blootstelling aan alcohol, wordt het soms aangeduid als een ‘onzichtbare aandoening’.

Maar FASD is de meest voorkomende  oorzaak van ontwikkelingsstoornissen. Velen die het hebben ervaren levenslange gedrags-, intellectuele, neurologische en mentale gezondheidsproblemen.

FASD treedt op wanneer de vrouw zowel voor en als tijdens de zwangerschap zwaar verslaafd is aan alcohol en het treedt het meest op wanneer ze tijdens de zwangerschap blijft doordrinken.

Wanneer een moeder tijdens de zwangerschap aanzienlijke hoeveelheden alcohol drinkt (meer dan 10 eenheden per week of meer dan 5 per keer), heeft dit een bijzonder nadelige invloed op de ontwikkeling van haar kind. Alcohol dringt gemakkelijk doorheen de placenta en wordt door de foetus veel trager verwerkt dan door de moeder. Hierdoor blijft de alcohol veel langer in het lichaam van de foetus aanwezig. Dit kan aanleiding geven tot een hele reeks stoornissen.
Foetale alcoholspectrumstoornissen is de overkoepelende term die men geeft aan alle afwijkingen bij het kind die het gevolg zijn van het alcoholgebruik van de moeder tijdens de zwangerschap. We onderscheiden vier ziektebeelden:
– het foetaal alcoholsyndroom (FAS) uit zich in de combinatie van onvoldoende groei, een karakteristiek patroon van afwijkingen in het gelaat en omvangrijke en blijvende schade aan het centrale zenuwstelsel;
– bij het partieel foetaal alcoholsyndroom (PFAS) is er de combinatie van afwijkende gelaatskenmerken met ofwel groeiachterstand, ofwel neurologische afwijkingen;
– ‘Alcohol related neurobehavioural disorder’ (ARND) wordt gekenmerkt door uitgesproken neurologische afwijkingen, maar geen afwijkingen in het gelaat;
– bij het ‘Alcohol-related birth defect’ (ARBD) zijn er alleen uitwendige misvormingen.

Personen met  FASD en hun families worden ook geconfronteerd met hardnekkig stigma, negatieve stereotypen en schadelijke vooroordelen als gevolg van publieke misverstanden.

Negatieve publieke attitudes zijn schadelijk voor mensen die met FASD leven en hebben invloed op hun gevoel van eigenwaarde en overtuigingen in hun eigen mogelijkheden. Onderzoek toont aan dat met de juiste ondersteuning individuen met FASD een productief en succesvol leven kunnen leiden. Een veel voorkomende, en vaak onnauwkeurige, misvatting is echter dat deze personen voorbestemd zijn om levenslang gevolgen te ondervinden inzake  gezondheid en sociale systemen.

Vaker dan autisme

Carly MCMorris, Catherine Lebel en Chantel Ritter van de University of Calgary deden onderzoek naar het fenomeen.  FASD komt in Canda veel voor, met een geschatte vier procent van de Canadezen die de stoornis hebben, veel meer dan eerder werd gedacht. Als het ongeveer 1,5 miljoen Canadezen beïnvloedt, dan betekent dit dat het 2,5 keer vaker voorkomt dan een autismespectrumstoornis.

FASD beïnvloedt kinderen en jongeren in alle rassen, etnische groepen, culturen en sociaaleconomische status. In Canada consumeren vrouwen van alle leeftijden en achtergronden alcohol.

Ondanks recente preventie-inspanningen rapporteert ongeveer 11 procent van de moeders in Canada alcohol te consumeren tijdens de zwangerschap, waarbij meer dan drie procent alcoholverslaving meldt tijdens de zwangerschap.

In geïndustrialiseerde landen ligt het aantal nieuwe gevallen van foetale alcoholspectrumstoornissen rond 1 tot 5%. Het is de grootste oorzaak van mentale achterstand in de westerse wereld. Twintig tot 30% van de foetale spectrumstoornissen is onder te brengen in de categorieën FAS of PFAS. ARND komt het meest voor.

Je kunt niet per se zeggen dat iemand FASD heeft door hoe ze eruitzien. Minder dan 10 procent van de personen met FASD hebben de bijbehorende gelaatstrekken.

De typische uitwendige kenmerken zijn niet altijd aanwezig. De diagnose wordt soms pas op puber- of volwassen leeftijd gesteld, naar aanleiding van sociale, gedragsmatige of emotionele problemen. De vastgestelde afwijkingen kunnen zich voordoen op fysiek vlak, maar ook op vlak van kennis en gedrag.

Fysieke afwijkingen
– Misvorming van hart, nieren, centraal zenuwstelsel, skelet en ogen. Het slecht functioneren van het centrale zenuwstelsel kan zich uiten in slaap- of voedingsproblemen, in een vertraagde motorische ontwikkeling en in verminderde intellectuele mogelijkheden, tot zelfs mentale achterstand;
– Zichtbare aangeboren afwijkingen zijn een dunne bovenlip, smalle oogspleten, scheelzien, korte afgeplatte neus, abnormale plooien in de handpalmen, oorlelafwijkingen en weinig ontwikkelde oorschelpen met soms slechthorendheid;
– Groeiachterstand: te klein hoofd, slechte toename van gewicht en lengte, geen inhaalgroei;
– Skeletafwijkingen: klompvoeten, scoliose (misvorming) van de wervelzuil, beperkte beweeglijkheid van de onderarmen, afwijkend aantal vingers en/of tenen;
– Afwijkingen van de zintuigen: oogafwijkingen en slechthorendheid.

Voor de meeste mensen die met FASD leven, is de onzichtbaarheid van de stoornis problematisch omdat deze een barrière vormt voor vroege identificatie en behandeling, die beide belangrijk zijn voor de langetermijnresultaten.

Afwijkingen op kennisniveau
– Verminderde taalvaardigheid;
– Leerstoornissen, meer bepaald voor wiskunde en voor complexe redeneringen;
– Problemen met het plannen en uitvoeren van taken, en met het overschakelen van de ene taak op de andere;
– Aandachtstoornissen;
– Geheugenproblemen.

Afwijkingen in het gedrag
– Moeilijkheden met begrijpen en opvolgen van sociale regels;
– Gedrag geassocieerd met het onvermogen om wetten en normen te begrijpen, zoals illegale activiteiten, moeilijk gedrag op school of op het werk;
– Het niet begrijpen van het verband tussen oorzaak en gevolg.
Het geheel van deze afwijkingen kan resulteren in zwakke schoolprestaties, stoppen met studies, ontslag op het werk, geneesmiddelen- en drugmisbruik, criminele activiteiten…

Kwetsbaar voor depressie en misbruik

Veel kinderen en jongeren met FASD ervaren secundaire omstandigheden. Psychische stoornissen komen voor bij meer dan 90 procent van de personen met FASD, vergeleken met 20 procent van de algemene bevolking. Depressie en angst behoren tot de meest voorkomende. Een studie toonde aan dat depressie 45-50 procent van een kleine groep van personen met FASD trof; een andere studie toonde aan dat angst 20-40 procent zou kunnen beïnvloeden.

Blootstelling aan prenatale alcohol veroorzaakt niet alle secundaire problemen die worden gezien in FASD. Dit komt omdat prenatale alcoholblootstelling zelden geïsoleerd voorkomt. Kinderen met FASD ervaren vaak andere nadelige gebeurtenissen uit de kindertijd, zoals mishandeling, verwaarlozing of trauma.

In één onderzoek werd 34 procent van de personen die prenataal aan alcohol werden blootgesteld fysiek mishandeld en 24 procent seksueel misbruikt.

Het is vaak moeilijk om uit te maken welke uitkomsten van het kind gerelateerd zijn aan blootstelling aan alcohol en wat het gevolg is van andere negatieve ervaringen.

Verbaal, artistiek en vriendelijk

Intelligentie en denkvermogen verschillen bij kinderen en jongeren met FASD, vanwege variabiliteit in de soorten en frequentie van het drinken van hun moeders tijdens de zwangerschap, evenals genetica en omgevingsfactoren.

Uitvoeringsmoeilijkheden, geheugenproblemen, taalachterstanden, visueel-ruimtelijke problemen, aandachtsproblemen en verminderd IQ komen veel voor in deze populatie. Het FASD heeft echter een verschillende invloed op elk individu, wat resulteert in unieke gebieden van sterke punten en moeilijkheden.

Hoewel veel kinderen en jongeren met FASD gemiddelde IQ’s hebben, kunnen deze krachtgebieden mogelijk over het hoofd worden gezien of worden overschaduwd door gedragsproblemen.

Alle kinderen hebben sterke punten, en kinderen met FASD zijn geen uitzondering. Velen zijn zeer verbaal, artistiek, extravert en vriendelijk.

FASD verdwijnt niet na verloop van tijd. Het is een levenslange, doordringende stoornis die een levenslange ondersteuning vereist. Problemen die verband houden met FASD kunnen in de loop van de tijd zelfs verslechteren. Onderzoek toont aan dat personen met FASD mogelijk ook zelf risico lopen op misbruik van verslavende middelen.

We moeten onze stereotypen afdanken

Desondanks kunnen vroege diagnose en interventie sommige van de uitdagingen voor kinderen met FASD verminderen. Hoewel er geen genezing is, hebben sommige interventies de effectiviteit aangetoond van het verbeteren van veelvoorkomende problemen.

Recent onderzoek dat zich richt op het verbeteren van zelfregulering en aandachtscontrole bij kinderen met FASD, laat bijvoorbeeld op veel gebieden verbeteringen zien. Dit is te zien aan de hand van rapportages van ouders en verzorgers, neuropsychologische tests en MRI-scans (Magnetic Resonance Imaging).

Om optimaal te voldoen aan de behoeften van kinderen en jongeren met FASD, is het  essentieel om te proberen het hele kind in hun context, al hun ervaringen en hun individuele sterke punten en verschillen te begrijpen. Om de beste resultaten voor deze kinderen te maximaliseren, moeten we ons ook bewust zijn van onze eigen vooroordelen en stereotypen. Deze kunnen schadelijk zijn voor de kinderen en gezinnen die onze steun het hardst nodig hebben.

Bronnen

http://theconversation.com/the-truth-about-fetal-alcohol-spectrum-disorder-103240

https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/foetale-alcoholspectrumstoornissen

http://www.fasvlaanderen.be/#home

http://www.fasstichting.nl/

http://www.ebmpracticenet.be

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge