Geluk van hebben van kinderen slijt snel

Leren hechten in de virtuele wereld
Co-ouderschap niet altijd de meest ideale oplossing bij scheiding

Copyright Photo by Michael “Mike” L. Baird www.flickr.com

Je eerste kind krijgen : vaak hoor je dan zeggen : nu weet je tenminste waarvoor je werkt. Je wordt als nieuwe ouders overladen met felicitaties, dit gaat je leven bekronen, je leven gelukkiger maken. Maar is dat wel echt zo.? Het is uiteraard moeilijk om dit te onderzoeken. Kinderen worden groter en in het begin is het misschien heerlijk en later moeilijk of omgekeerd.

Maken kinderen nu wel of niet gelukkig? Onderzoekers vergeleken een hele berg data uit vier landen en concluderen: het eerste jaar na de geboorte zijn ouders gelukkiger, maar dat effect ebt snel weg. Na twee jaar zijn ze weer even gelukkig als voor ze kinderen hadden.

Kinderen maken mannen en vrouwen niet aanzienlijk gelukkiger, of toch niet voor lang. Andrew Clark, verbonden aan de Paris School of Economics onderzocht dit en meldde het tijdens een conferentie in Londen naar aanleiding van een nieuwe studie ‘The Origins of Happiness’.

Volgens de professor maken kinderen je wel degelijk een beetje gelukkiger, maar blijft die boost niet duren. Hij beweert dat het geluksgevoel van de ouders na een periode van twee jaar weer helemaal hetzelfde is als toen er nog geen baby was. Een lange relatie zonder kinderen zou koppels wél constant gelukkig houden. Hoe Clark de geluksniveaus van mensen uit Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Duitsland en Australië heeft gemeten, is wel niet helemaal duidelijk.

Professor Andrew Clark van de Paris School of Economics oordeelt dat het hebben van een partner op de lange termijn wél voor een positief effect op geluk zorgt. Maar als het om kinderen gaat, passen ouders zich snel aan en blijft het geluksniveau uiteindelijk min of meer gelijk. De studie keek alleen naar de eerste vier jaar na de geboorte. Het kan zijn dat op latere leeftijd kinderen wel het geluksgevoel vergroten.

“Er is positieve spanning als het kindje in aantocht is, vreugde als het wordt geboren en binnen de twee jaar is er volledige aanpassing gebeurd”, aldus Clark. Zijn studie heeft echter veel beperkingen.

Voor de studie, die gegevens uit Duitsland, de VS, Engeland en Australië bevatte, werd het geluksniveau van vaders en moeders gemeten voor en nadat ze kinderen kregen. Over het algemeen steeg het gelukscijfer op een schaal van 1 tot 10 met 0,25 punt. Maar na twee jaar bleek dit effect verdwenen.

De onderzoekers stellen: “De conclusie is dat jonge kinderen voor enige mate van geluk zorgen, maar dat het gemiddeld weinig uitmaakt. Er zijn allerlei voor- en nadelen die redelijk tegen elkaar opwegen.”

Een andere studie uit 2016 over hetzelfde onderwerp, waaraan Clark ook meewerkte, toont dan weer aan dat de relatie tussen kinderen en geluk sterk verschilt van land tot land. Daaruit blijkt ook dat mannen en vrouwen die ouders worden na hun dertigste, gelukkiger zijn dan zij die op jongere leeftijd aan kinderen beginnen.

Ouders zijn ongelukkiger dan mensen zonder kinderen, maar dat is de schuld van de overheid en niet van de krijsende peuter of puberende tiener, zeggen  de Amerikaanse onderzoekers.

Het is een bekend fenomeen: ook al noemt zowat elke ouder de geboorte van kind het mooiste moment van zijn leven, uit onderzoek blijkt telkens weer dat ouders minder gelukkig zijn dan mensen zonder kinderen. Er is zelfs een naam voor: een ‘happiness penalty’, een ‘straf op geluk’.
Niet nodig

Maar Amerikaanse onderzoekers hebben nu goed nieuws. Die straf, dat hoeft helemaal niet. Ze onderzochten de gegevens van ouders en mensen zonder kinderen in 22 landen wereldwijd en vergeleken de antwoorden op de vraag hoe gelukkig ze zichzelf vonden.

En niet overal was er hetzelfde verschil tussen de twee groepen. Sterker: in onder meer Hongarije en Noorwegen bleek het zelfs exact andersom. Met bijvoorbeeld levensstandaard of inkomen had het niets te maken en met een relatief hoog aantal ongewenste zwangerschappen ook niet.

Regelingen hebben effect

Nee, de ware verklaring lag in de overheid. Die bepaalt hoe gelukkig of ongelukkig je wordt van het krijgen van kinderen. Hoe beter de regelingen, hoe gelukkiger ouders zijn. Overheidsregelingen om gezin en werk te combineren, zoals gesubsidieerde kinderopvang, hebben dus wel degelijk een meetbaar effect

Bronnen

http://www.welingelichtekringen.nl/wetenschap/641969/waarom-je-van-kinderen-krijgen-niet-gelukkiger-wordt.html

http://www.nieuwsblad.be/

https://www.rtlnieuws.nl/gezin/maken-kinderen-gelukkig-nou-nee-maar-dat-ligt-niet-aan-hen

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge